• Nowa inicjatywa UNESCO w dziedzinie edukacji

    • 01.11.2019 11:42
    • Nowa inicjatywa UNESCO w dziedzinie edukacji

     Ogłoszona właśnie pod tytułem „Przyszłość edukacji. Uczyć się, aby stać się” (Futures of Education. Learning to Become / L'avenir de l'éducation. Apprendre à devenir) nowa globalna inicjatywa UNESCO w dziedzinie edukacji ma na celu ponowne przemyślenie i sformułowanie roli wiedzy i edukacji w kształtowaniu przyszłości ludzi i Planety, na której żyją. Tytuł nawiązuje do wcześniejszych inicjatyw UNESCO w tej dziedzinie, związanych także z pracą międzynarodowych komisji ekspertów, których efektem było powstanie Raportów:

     „Learning to Be: the World of Education Today and Tomorrow”, opracowanego w 1972 r. przez Międzynarodową Komisję do spraw Rozwoju Edukacji, pracującą pod kierunkiem Edgara Faure’a.

     „Learning: the Treasure Within”, opracowanego w 1996 roku przez komisję ekspertów pod kierunkiem Jacque’a Delorsa, która wskazała najważniejsze kierunki rozwoju edukacji w XXI wieku, oraz jej cztery filary: Uczyć się, aby wiedzieć, Uczyć się, aby działać, Uczyć się, aby być i Uczyć się żyć wspólnie.

     „Rethinking Education: Towards a Global Common Good”, opracowanego w 2015 r., w kontekście Celów Agendy 2030, przez zespół ekspertów UNESCO, a definiującego na nowo rolę edukacji, jako wzmacniającej i wspierającej godność, kompetencje i potencjał człowieka w jego relacjach z innymi ludźmi i z przyrodą.

     Celem inicjatywy “Futures of Education” jest przemyślenie na nowo koncepcji edukacji i kierunków jej rozwoju w przyszłości. Ma się ona stać katalizatorem globalnej debaty na temat nowego podejścia do wiedzy, edukacji i uczenia się w coraz bardziej złożonym świecie rosnących zagrożeń i niepewności jutra.

    • więcej
    • "Zmiany klimatyczne w Polsce" - konferencja z okazji Dnia ONZ

    • 01.11.2019 11:40
    • "Zmiany klimatyczne w Polsce" - konferencja z okazji Dnia ONZ

     Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie oraz Polska Akademia Nauk zapraszają na konferencję „Zmiany klimatyczne w Polsce”, organizowaną z okazji Dnia Organizacji Narodów Zjednoczonych, w dniu 23 października br. w Sali konferencyjnej Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego, przy ul. Dobrej 56/66.

     Konferencja będzie okazją do omówienia najpilniejszych problemów związanych ze zmianami klimatycznymi w Polsce. Skierowana jest do młodzieży akademickiej, organizacji pozarządowych, mediów oraz wszystkich, którym nie jest obojętny stan naszego środowiska i los naszej planety.

     Konferencja rozpocznie się wystąpieniem prof. Szymona Malinowskiego na temat globalnego ocieplenia i związanych z nim zagrożeń, po którym odbędą się cztery panele dyskusyjne poświęcone zmianom klimatycznym w Polsce: „Co nas czeka?”, „Co na to człowiek?”, „Co na to przyroda?” i „Co na to biznes?”. Po każdej dyskusji będzie możliwość zadawania pytań uczestnikom panelu. Więcej informacji można znaleźć w załączonym poniżej programie konferencji.

     Prelegentami będą przedstawiciele polskiego rządu i władz lokalnych (Minister Środowiska, Przewodniczący COP24 Szczytu Klimatycznego ONZ w 2018 r. w Katowicach, Minister Przedsiębiorczości i Technologii, Prezydent Warszawy), naukowcy, organizacje pozarządowe, przedstawiciele biznesu, działacze środowiskowi i Rodzina ONZ w Polsce (IOM, WHO, UNEP/GRID).

     Udział w konferencji jest otwarty i bezpłatny. Rejestracja rozpoczyna się o godz. 10:00 tego samego dnia. Konferencja będzie tłumaczona na język angielski i polski, a także na język migowy. Można będzie ją śledzić na żywo na Facebooku, gdzie w tej chwili zamieszczona jest już informacja na temat tego wydarzenia. 

     Dodatkowe informacje można uzyskać kontaktując się z Ośrodkiem Informacji ONZ w Warszawie:

     Mariola Ratschka (e-mail: ratschka@un.org, tel.: 22 8254597)
     Karina Rathman (e-mail: rathman@un.org, tel.: 22 8255784)

     Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie oraz Polska Akademia Nauk zapraszają na konferencję „Zmiany klimatyczne w Polsce”, organizowaną z okazji Dnia Organizacji Narodów Zjednoczonych, w dniu 23 października br. w Sali konferencyjnej Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego, przy ul. Dobrej 56/66.

     Konferencja będzie okazją do omówienia najpilniejszych problemów związanych ze zmianami klimatycznymi w Polsce. Skierowana jest do młodzieży akademickiej, organizacji pozarządowych, mediów oraz wszystkich, którym nie jest obojętny stan naszego środowiska i los naszej planety.

     Konferencja rozpocznie się wystąpieniem prof. Szymona Malinowskiego na temat globalnego ocieplenia i związanych z nim zagrożeń, po którym odbędą się cztery panele dyskusyjne poświęcone zmianom klimatycznym w Polsce: „Co nas czeka?”, „Co na to człowiek?”, „Co na to przyroda?” i „Co na to biznes?”. Po każdej dyskusji będzie możliwość zadawania pytań uczestnikom panelu. Więcej informacji można znaleźć w załączonym poniżej programie konferencji.

     Prelegentami będą przedstawiciele polskiego rządu i władz lokalnych (Minister Środowiska, Przewodniczący COP24 Szczytu Klimatycznego ONZ w 2018 r. w Katowicach, Minister Przedsiębiorczości i Technologii, Prezydent Warszawy), naukowcy, organizacje pozarządowe, przedstawiciele biznesu, działacze środowiskowi i Rodzina ONZ w Polsce (IOM, WHO, UNEP/GRID).

     Udział w konferencji jest otwarty i bezpłatny. Rejestracja rozpoczyna się o godz. 10:00 tego samego dnia. Konferencja będzie tłumaczona na język angielski i polski, a także na język migowy. Można będzie ją śledzić na żywo na Facebooku, gdzie w tej chwili zamieszczona jest już informacja na temat tego wydarzenia. 

     Dodatkowe informacje można uzyskać kontaktując się z Ośrodkiem Informacji ONZ w Warszawie:

     Mariola Ratschka (e-mail: ratschka@un.org, tel.: 22 8254597)
     Karina Rathman (e-mail: rathman@un.org, tel.: 22 8255784)

     Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie oraz Polska Akademia Nauk zapraszają na konferencję „Zmiany klimatyczne w Polsce”, organizowaną z okazji Dnia Organizacji Narodów Zjednoczonych, w dniu 23 października br. w Sali konferencyjnej Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego, przy ul. Dobrej 56/66.

     Konferencja będzie okazją do omówienia najpilniejszych problemów związanych ze zmianami klimatycznymi w Polsce. Skierowana jest do młodzieży akademickiej, organizacji pozarządowych, mediów oraz wszystkich, którym nie jest obojętny stan naszego środowiska i los naszej planety.

     Konferencja rozpocznie się wystąpieniem prof. Szymona Malinowskiego na temat globalnego ocieplenia i związanych z nim zagrożeń, po którym odbędą się cztery panele dyskusyjne poświęcone zmianom klimatycznym w Polsce: „Co nas czeka?”, „Co na to człowiek?”, „Co na to przyroda?” i „Co na to biznes?”. Po każdej dyskusji będzie możliwość zadawania pytań uczestnikom panelu. Więcej informacji można znaleźć w załączonym poniżej programie konferencji.

     Prelegentami będą przedstawiciele polskiego rządu i władz lokalnych (Minister Środowiska, Przewodniczący COP24 Szczytu Klimatycznego ONZ w 2018 r. w Katowicach, Minister Przedsiębiorczości i Technologii, Prezydent Warszawy), naukowcy, organizacje pozarządowe, przedstawiciele biznesu, działacze środowiskowi i Rodzina ONZ w Polsce (IOM, WHO, UNEP/GRID).

     Udział w konferencji jest otwarty i bezpłatny. Rejestracja rozpoczyna się o godz. 10:00 tego samego dnia. Konferencja będzie tłumaczona na język angielski i polski, a także na język migowy. Można będzie ją śledzić na żywo na Facebooku, gdzie w tej chwili zamieszczona jest już informacja na temat tego wydarzenia. 

     Dodatkowe informacje można uzyskać kontaktując się z Ośrodkiem Informacji ONZ w Warszawie:

     Mariola Ratschka (e-mail: ratschka@un.org, tel.: 22 8254597)
     Karina Rathman (e-mail: rathman@un.org, tel.: 22 8255784)

     program konferencji:
     http://www.unesco.pl/uploads/media/Program_Konferencji_01.pdf

      
    • więcej
    • 5 października: Światowy Dzień Nauczycieli

    • 01.11.2019 11:36
    • 5 października: Światowy Dzień Nauczycieli

     W bieżącym roku Dzień obchodzony jest pod hasłem "Młodzi nauczyciele: przyszłość zawodu". Tradycyjnie, Dzień staje się okazją do rozważań nad statusem i rolą nauczycieli we współczesnym świecie, a także do poszukiwana rozwiązań najważniejszych problemów związanych z tym zawodem, w tym dotkliwych w skali globu niedoborów wykwalifikowanych kadr nauczycielskich w niektórych regionach świata. Problem ten staje się szczególnie istotny w świetle założeń Agendy 2030, podkreślającej kluczową rolę nauczycieli w realizacji Celu 4.
     Główne obchody Dnia w bieżącym roku będą miały miejsce 7 października w siedzibie UNESCO w Paryżu, a zorganizowane zostaną wspólnie przez UNESCO, UNICEF, UNDP, Międzynarodową Organizację Pracy oraz Education International. Dwa panele dyskusyjne mają pomóc w znalezieniu odpowiedzi na pytania:

     • Jak przyciągnąć młodych ludzi do zawodu nauczycielskiego.
     • Jak zatrzymać młodych nauczycieli w zawodzie.

     Działania UNESCO związane z rozwojem zawodowym nauczycieli koncentrują się na pięciu głównych dziedzinach:

     • Monitorowaniu międzynarodowych instrumentów prawnych, dotyczących zawodu nauczycielskiego
     • Wspomaganiu krajów członkowskich w opracowywaniu i wdrażaniu polityki edukacyjnej oraz kształcenia nauczycieli i strategii rozwoju tego zawodu
     • Tworzeniu możliwości rozwoju wysokich umiejętności zawodowych oraz warunków zarówno do nauczania, jak i kształcenia się
     • Doskonaleniu instrumentów wdrażania i monitorowania zadania 4.10 Agendy Zrównoważonego Rozwoju 2030, dotyczącego nauczycieli
     • Podejmowaniu działań propagujących i wspomagających dzielenie się wiedzą w celu promowania wysokiej jakości nauczania i uczenia się.

     UNESCO gości w swojej siedzibie Międzynarodową Grupę Zadaniową do spraw Nauczycieli dla Edukacji 2030, która współpracuje z Organizacją w rozwiązywaniu problemu niedoboru nauczycieli na świecie, a także realizacji innych zadań towarzyszących Celowi 4. Agendy oraz wskazanych w Deklaracji z Incheon.

     Światowy Dzień Nauczycieli obchodzony jest od 1994 roku, dla upamiętnienia rocznicy podpisania w 1966 roku przez UNESCO i Światową Organizację Pracy Rekomendacji w sprawie statusu nauczycieli. Rekomendacja jest podstawowym dokumentem, określającym zakres praw i obowiązków nauczycieli w skali globalnej. W 1997 roku przyjęta została osobna Rekomendacja w sprawie statusu nauczycieli akademickich.

    • więcej
    • Projekt "This Is Our Time" - 29.11.2019

    • 18.10.2019 10:13
    • THIS IS OUR TIME -  Time Project Fall 2019

     Data: 29.11.2019

     Temat przewodni tegorocznej edycji projektu:  WE MUST CHANGE THE WORLD” – „Musimy zmienić świat”

      

     Działania główne:

     1.      Classroom twinning – A Blogging Activity – dysksuje online między uczestnikami projektu z różnych krajów na wybrane tematy: zero waste, wolność mediów i wypowiedzi oraz młodzieżowy strajk klimatyczny. Po okresie zapoznaniu się uczestnicy przygotowują oświadczenie w danej tematyce i wymieniają się poglądami. Wszystko odbywa się po sparowaniu szkół na platformie projektu: http://timeproject.tiged.org/ Działania te odbywają się przed dniem projektu, w trakcie oraz po projekcie. (przygotowanie tematu  a potem od połowy listopada już piszemy na blogu).

     2.      3 rodzaje wideokonferencji: Show and Share, MODEL UN Simulation, House of Commons Debate. Wszystkie dotyczą jednego z 3 tematów tegorocznych: zero waste, wolność mediów i wypowiedzi oraz młodzieżowy strajk klimatyczny. Do wszystkich konferencji trzeba się wcześniej dobrze przygotować, opracowując swoje stanowisko lub stanowisko kraju, który reprezentujecie (MODEL UN Simulation) i w dniu projektu odbywają się wideokonferencje, moderowane przez nauczyciela koordynatora. Dokładny czas trwania i kraje z którymi są wideokonferencje ustalane są wcześniej. Wszystko dokonuje się na stronie projektu: http://timeproject.tiged.org/

     Rodzaje konferencji: 1) Show and Share: prezentacja danej grupy z danego kraju, dyskusja, potem prezentacja drugiej grupy z drugiego kraju, dyskusja i podsumowanie; wszystko trwa ok. 30 minut, czas i kraje są wcześniej. 2) MODEL UN Simulation: na stronie projektu pojawia się rezolucja UN, nad którą będziemy debatować, grupy z poszczególnych krajów dowiadują się, jaki kraj będą w dyskusji reprezentować, dobrze przygotowują stanowisko kraju i potem odbywa się formalna dyskusja z prowadzącym oraz osoba techniczną odpowiedzialną za dopracowanie techniczne szczegółów. Tu wymagana jest bardzo dobra znajomość języka ang. a wszystko trwa ok 45minut. 3) House of Commons Debate: grupy z różnych krajów opracowują odpowiedzi na pytania do dyskusji w jednym z 3 tematów, zbierają dane na zadany temat i omawiają go w swojej grupie, wybierają rzecznika i osobę techniczną; w dniu projektu dyskusje rozpoczynają rzecznicy, potem prezentowane są stanowiska grup i poprzez kartki wyrażające poparcie lub jego brak rozpoczyna się dyskusja nad nimi; ważne są dane, wyniki badań, nie własne przemyślenia wyłącznie; całość wymaga b dobrej znajomości języka ang. I dobrego przygotowania; wszystko trwa ok 30 minut.

     3.      Konkurs  "Unite the Nations" – polega on na przygotowaniu 25 pytań z 5 dziedzin oraz odpowiedzi do nich odnośnie własnego kraju (do 15 listopada) w języku ang. i do znalezienia na stronach anglojęzycznych. W dniu projektu uczniowie z danej szkoły siadają przez komputerem i szukają odpowiedzi na pytania dotyczące innych krajów na stronach anglojęzycznych. Ilość pytań zależy od ilości krajów biorących udział w konkursie w danym roku.

      

     Działania lokalne - te działania można samemu wymyśleć, po ich zrobieniu należy opisać swoje działania dodając zdjęcia, filmy lub inne materiały, które będą dostępne na stronie projektu.

     Przykłady / sugestie działań lokalnych:

     4.     -  praca  "Design a Clock" – to stworzenie zegara, który reprezentowałby pojęcie czasu ważne dla Polaków w odniesieniu do tematu tegorocznej edycji projektu. Można tę pracę potraktować jako plastyczną lub rzeźbę lub inną formę; można wykonać ją w dniu projektu, na żywo, lub wcześniej; można do niej dołączyć filmik z własnym opisem, wyjaśnieniem dzieła oraz zdjęcia, itp. Praca jest prezentowana na stronie projektu.

     5.     - Tworzenie logo projektu Time w 25 jego rocznicę; praca można wykonać jak powyższy zegar lub jako grafikę.

     6.     - “Shrinking” Gallery – znów praca może być wykonana przed jak i w trakcie dnia projektu. Wymaga rozważenia pojęcia ‘shrinking’ w odniesieniu do naszej kultury; praca może być w formie zdjęcia analogowego lub cyfrowego lub wideo. Wszystko publikowane jest na stronie projektu.

     7.      - Lekcja o pojęciu ‘czasu’: uczniowie analizują pojęcie czasu w odniesieniu do różnych zjawisk oraz przygotowują regularna lekcję np. na zajęcia z geografii, fizyki, his-u, przeprowadzają lekcję przed dniem projektu, dokumentując ją; mogą też wypełnią quiz na zajęciach; potem analizują swoją pracę i porównują z pracami innych osób; wyniki publikowane są na stronie projektu.

     8.      - Time SELFIES: cała grupa projektowa robi sobie zdjęcie slefie, które pojawi się w galerii zdjęć na stronie projektu.

     9.      - Time to celebrate your nation/culture: grupa uczniów przygotowuje działanie mające na celu podkreślenie wagi jakiejś daty w kontekście naszego narodu, np. omówienie i opowiedzenie o jakimś wydarzeniu związanym z  100-lecie odzyskania niepodległości lub innym; uczniowie sami opracowują temat i wybierają fromę w jakiej się nim podzielą z innymi na stronie projektu: blog, website, mashup video, green screen tour, social media posts, videos, still pictures, itd.  Działanie to musi być wykonane przed dniem projektu. Potem uczniowie mogą podyskutować o swoich działaniach w międzynarodowych grupach.

     10.  -Lesson on UN/UNESCO: tolerance ( do przeprowadzenia dla chętnych nauczycieli w oparciu o materiały UNESCO).

     11.  -Praca projektowa „linia czasu”: grupa uczniów wybiera sobie problem do analizy w doniesieniu do czasu i naszego kraju, np. ważne wydarzenie z historii naszego regionu; przeprowadza własne dochodzenie, analizując temat, dostarczając materiały dodatkowe, np. zdjęcia, filmy itp.; pisze artykuł o swoich odkryciach uzupełniając go materiałami multimedialnymi. Praca musi być wykonana przed dniem projektu.

     12.  - Galeria TIME: czyli praca projektowa polegająca na znalezieniu artefaktu łączonego z czasem i naszym regionem, n zegar słoneczny w Rynku, itp. Uczniowie odwiedzają miejscem studiują jego historię, tworzą zdjęcia lub prace plastyczne tego artefaktu, a zebrane materiały w postaci artykułu oraz wizualne przesyłają na stronę projektu. Praca musi być wykonana przed dniem projektu.

     13.  -Wirtualna gazeta pt „tolerancja”: uczniowie analizują pojęcie tolerancji w odniesieniu do np. rasizmu, bezużytecznej przemocy i dyskryminacji. Mogą przeprowadzić wywiady z lokalnymi lub narodowymi bohaterami (tu napisy po ang musza się pojawić), napisać wiersze lub opowiadania, wykonać zdjęcia lub rysunki, które wraz z krótkim opisem wysyłają na stronę projektu. Można przeprowadzić debaty szkolne i potem wysłać raport. Prace ukażą się na stronie projektu. Działania te muszą dokonać się przed dniem projektu.

      

    • więcej
    • Międzynarodowy projekt transgraniczny szkół stowarzyszonych UNESCO - Park Mużakowski i Łuk Mużakowa

    • 27.09.2019 23:18
    • Międzynarodowy projekt transgraniczny szkół stowarzyszonych UNESCO - Park Mużakowski i Łuk Mużakowa.

      

     W dniach 11-15 września 2019 roku uczniowie naszej szkoły: Wiktoria Pętal, Michał Szymaszek i Piotr Woźniak z klasy 3A wraz z nauczycielką języka niemieckiego panią Beatą Kanią, uczestniczyli w polsko-niemieckim projekcie dotyczącym Światowego Dziedzictwa UNESCO. W projekcie brali udział również uczniowie z Żagania, Krakowa i z Niemiec (Zittau). Warsztaty polegały na tworzeniu filmów promujących współpracę transgraniczną i ochronę wartościowych miejsc na świecie w ramach organizacji UNESCO. W ten sposób powstały trzy filmy, których tematami są:

     -  książę Pückler, wizjoner i twórca Parku Mużakowskiego,

     - dzieje Parku Mużakowskiego (wpisanego na listę UNESCO) i współpraca polsko-niemiecka,

     -  krajobraz kulturowy Geoparku Łuk Mużakowa.

      

     Filmy ukażą się niedługo na stronie https://worldheritage-education.eu/en/sites/muskauer-park_park-muzakowski#start

      

     Podczas wycieczki rowerowej z przewodnikiem obejrzeliśmy zarówno polską, jak i niemiecką część parku. Ponadto zwiedziliśmy Muzeum Pücklera, poznaliśmy nowe osoby, skosztowaliśmy regionalnych potraw, w tym słynnego deseru Książę Pückler i wiele się nauczyliśmy, ale przede wszystkim dobrze się bawiliśmy :)

     Była to dla nas prawdziwa przygoda, bo oprócz zwiedzania przeszliśmy też kurs filmowania, pisania scenariuszy i składania filmów w rekordowym tempie dwóch dni. Wypiliśmy hektolitry kawy i jak to mówią, cudze chwalicie, a swego nie znacie. Zwiedziliśmy przepiękny Park Mużakowski, który zachwyca nie tylko od strony niemieckiej. Doświadczyliśmy niemieckiej gościnności i nawiązaliśmy wspaniałe przyjaźnie międzynarodowe.

     Tekst: Piotr Woźniak

              
    • więcej
  • Kontakty

   • Liceum Ogólnokształcące nr VIII
   • sekretariat.lo08@wroclawskaedukacja.pl
   • 717986736
   • 53-415 Wrocław ul.Zaporoska 71 Poland
   • sekretariat.lo08@wroclawskaedukacja.pl
 • Galeria zdjęć

   brak danych
   • brak danych
   • Lorem ipsum...