• O szkole

   • „Gutta cavat lapidem non vi, sed saepe cadendo, sic  homo doctus fit non vi, sed saepe studendo.”

    „Kropla drąży kamień nie siłą, lecz częstym padaniem,  tak też człowiek nie staje się uczonym gwałtownie, lecz przez to, że często się uczy.”

     Hołdując tej zasadzie, dbamy o to, aby nasi uczniowie  osiągali sukcesy w obszarze edukacyjnym i społecznym. Przekazujemy nie tylko wiedzę, ale też umiejętności społeczne. Nasi absolwenci  to wykształceni, kreatywni ludzie gotowi sprostać  wyzwaniom współczesnego świata .

     Ósemka to Szkoła Sukcesu.  Mamy finalistów licznych konkursów i olimpiad przedmiotowych na szczeblu centralnym.  Od lat jesteśmy w  Złotej Dziesiątce szkół  w rankingu OKE.  Kształcimy  na bardzo wysokim poziomie, kładąc nacisk na naukę języków obcych. 

    Szkoła posiada oddziały dwujęzyczne francuskie. Od 2015 roku jesteśmy centrum egzaminacyjnym języka francuskiego DELF. Absolwenci klas dwujęzycznych osiągają sukcesy na uczelniach zagranicznych i polskich.

    Kładziemy duży  nacisk na rozwój inicjatyw uczniowskich związanych z  wolontariatem, działaniem Samorządu Uczniowskiego, a także na rozwój indywidualny ucznia. Nasi nauczyciele to również certyfikowani tutorzy, który wiedzą jak wzmocnić dobre strony swoich podopiecznych.

     Szkoła jest stowarzyszona z UNESCO. Umożliwia to naszym uczniom branie udziału w wielu międzynarodowych projektach dotyczących tolerancji, praw człowieka itp.

    Szkoła jest placówką nowoczesną, dobrze wyposażoną i skomputeryzowaną. Jest to również szkoła bezpieczna  -  budynek i jego otoczenie są monitorowane i chronione całodobowo.

    Szkoła od lat szczyci się mianem „szkoły przyjaznej uczniowi”. Tworzymy  atmosferę wzajemnego szacunku, tolerancji i motywacji do nauki. Uczniowie, Nauczyciele i Rodzice  współpracują w procesie kształcenia  i wychowania. Potwierdzają  to opinie naszych absolwentów: „Ósemka jest to miejsce dla tych, którzy chcą się uczyć, dobrze zdać maturę, rozwijać swoje talenty, mieć wielu przyjaciół i wspaniałe wspomnienia.”

                        

                                      

                                               

                                           

     

                                  

  • Kontakty

   • Liceum Ogólnokształcące nr VIII
   • AE:PL-96024-40994-EFJWF-28
   • 717986736
   • 53-415 Wrocław
    ul.Zaporoska 71
    Poland
   • www.facebook.com/pg/lo8Wroclaw
   • Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Krzywoustego we Wrocławiu, ul. Zaporoska 71, 53-415 Wrocław, REGON 001247850
   • Inspektor ochrony danych, adres jego siedziby:
    Tomasz Grzybowski, mail: tomasz.grzybowski@coreconsulting.pl, tel.: + 48 882 714 401
 • Galeria zdjęć

   brak danych
   • brak danych
   • Lorem ipsum...