• WSPÓŁPRACA SZKOŁY Z WROCŁAWSKĄ GERMANISTYKĄ

    • 19.12.2019 09:52
    • 19.11.2019 nasza szkoła podpisała porozumienie z Instytutem Filologii Germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego.

     Celem porozumienia jest nawiązanie współpracy w zakresie działalności dydaktycznej i popularyzującej język niemiecki, prowadzącej do poszerzenia i uatrakcyjnienia oferty dydaktycznej oraz promocji studiów w instytucie Filologii Germańskiej, a także podnoszenie jakości kształcenia młodzieży w zakresie języka niemieckiego oraz zachęcania jej do kontynuowania nauki na poziomie wyższym.

     Instytut umożliwi uczniom naszej szkoły uczestnictwo w wybranych wykładach, konferencjach i innych przedsięwzięciach naukowych organizowanych przez Instytut, udział w wybranych zajęciach praktycznych i warsztatach, nad którymi opiekę merytoryczną sprawować będą pracownicy naukowo - dydaktyczni Instytutu (zgodnie z ofertą przygotowną przez Instytut).

     Szczegółowe informacje, lista oferowanych warsztatów oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się pod adresem http://www.ifg.uni.wroc.pl/wyklady/.

     Instytut prowadzi także kursy języka niemieckiego na różnych poziomach zaawansowania oraz przeprowadza egzaminy telc. Szczegółowe informacje są dostępne pod adresem http://www.ifg.uni.wroc.pl/inicjatywy-edukacyjne/kursy-jezykowe/oferta/. Formularz zgłoszeniowy znajdą Państwo pod adresem http://www.ifg.uni.wroc.pl/inicjatywy-edukacyjne/kursy-jezykowe/kontaktzapisy/.     koordynator porozumienia ze strony szkoły

     Gustaw Jakubowski
    • więcej
  • Kontakty

   • Liceum Ogólnokształcące nr VIII
   • AE:PL-96024-40994-EFJWF-28
   • 717986736
   • 53-415 Wrocław
    ul.Zaporoska 71
    Poland
   • www.facebook.com/pg/lo8Wroclaw
   • Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Krzywoustego we Wrocławiu, ul. Zaporoska 71, 53-415 Wrocław, REGON 001247850
   • Inspektor ochrony danych, adres jego siedziby:
    Tomasz Grzybowski, mail: tomasz.grzybowski@coreconsulting.pl, tel.: + 48 882 714 401
 • Galeria zdjęć

   brak danych
   • brak danych
   • Lorem ipsum...