• Zajęcia pozalekcyjne

    • 01.09.2021 21:51
    • Zajęcia pozalekcyjne w roku szkolnym 2018\19

     We wreśniu 2018 uczniowie z grup rozszerzeniowych klas trzecich uczestniczyli w zajęciach ekologicznych w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Myśliborzu. W ramach tych zajęć przeprowadzali testy bioindykacyjne-wykrywanie czystości wód, ajęcia laboratoryjne -wykrywanie barwników asymilacyjnych oraz rozwiązywali arkusze maturalne. W drugim dniu zajęć odbyliśmy wycieczkę dydaktyczną przez Wąwóz Myśliborski.

     W styczniu 2019 grupy rozszerzeniowe klas drugich miały zajęcia w Muzeum Przyrodniczym. 

     Na marzec i kwiecień planowane są lekcje w Muzeum Człowieka dla klas 2 i 3-rozszerzenia.

    • więcej
    • Zajęcia w ramach realizacji poziomu rozszerzonego z biologii

    • 01.09.2021 21:50
    • W czasie lekcji biologii na poziomie rozszerzonym realizujemy zalecane w podstawie programowej obserwacje, doświadczenia i proste do wykonania hodowle.

     I. W szkole:

     1. Zajęcia z wykorzystaniem mikroskopów-obserwacje preparatów gotowych i wykonanych przez uczniów w czasie lekcji-świeżych-plazmoliza w komórkach cebuli, obserwacja wyhodowanych grzybów, protistów, pierwotniaków.

     2. Zajęcia w pracowni chemicznej-wykrywanie  związków organicznych w materiale roślinnym, wykrywanie aktywności katalazy w komórach ziemniaka.

     3. Obserwacje procesów fizjologicznych-transpiracji, transportu wody w tkance przewodzacej,kiełkowania nasion i czynników wpływających na te procesy.

     4. Obserwacja procesów metabolicznych-oddychanie beztlenowe na przykładzie drożdży.

     II. Poza szkołą-wycieczki dydaktyczne:

     5. Muzeum Przyrodnicze Uniwersytetu Wrocławskiego-lekcja na temat bioróżnorodności kręgowców.

     6. Zakład Antropologii Uniwersytetu Wrocławskiego-lekcja na temat szkieletu.

     7. Zakład Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego-wykłady z biotechnologii, zwiedzanie sal ćwiczeniowych.

     8. Hydropolis-wszystko o wodzie

     9. Wycieczka dydaktyczna do Rudy Milickiej-Obszar Natura 2000-siedliska ptaków i ich zwyczaje

     10. W zależności od liczebności grupy-wycieczki kilkudniowe połączone z rozwiązywaniem arkuszy maturalnych-np. w roku szkolnym 2015\16-do Świeradowa-torfowiska Izery-Obszar Natura 2000.

    • więcej
   • Kontakty

    • Liceum Ogólnokształcące nr VIII
    • AE:PL-96024-40994-EFJWF-28
    • 717986736
    • 53-415 Wrocław
     ul.Zaporoska 71
     Poland
    • www.facebook.com/pg/lo8Wroclaw
    • Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Krzywoustego we Wrocławiu, ul. Zaporoska 71, 53-415 Wrocław, REGON 001247850
    • Inspektor ochrony danych, adres jego siedziby:
     Tomasz Grzybowski, mail: tomasz.grzybowski@coreconsulting.pl, tel.: + 48 882 714 401
  • Galeria zdjęć

    brak danych
    • brak danych
    • Lorem ipsum...