• Drodzy Kandydaci! 

     W nadchodzącym roku szkolnym przygotowaliśmy dla Was 224 miejsca w 7 oddziałach ogólnych oraz 64 miejsca w dwóch klasach wstępnych. To prawie 100 miejsc więcej niż w zeszłym roku!

      

     KLASY PIERWSZE W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

     ODDZIAŁ

      

     ROZSZERZENIE1

     ROZSZERZENIE 2

     JĘZYK  O ZWIĘKSZONYM WYMIARZE GODZIN

     DRUGI JĘZYK

     01  wstępny (francuski)

     rozszerzenie 1. i 2. do wyboru od klasy 1. spośród zaproponowanych klasie wstępnej 5 par rozszerzeń

     angielski

     02  wstępny (francuski)

     rozszerzenie 1. i 2. do wyboru od klasy 1. spośród zaproponowanych klasie wstępnej 5 par rozszerzeń

     angielski

     A  mat-fiz

     matematyka

     fizyka

      

     język angielski

     do wyboru: niemiecki lub francuski lub rosyjski

     B  biol-chem

     biologia

     chemia

     język angielski

     C  językowy

     C1  język polski

     C2  geografia

     język francuski

     język angielski

     -

      

     D humanistyczny

     D1  historia

     D2  geografia

     język polski

     język angielski

     do wyboru: niemiecki lub francuski lub rosyjski

     E  ekonomiczno-społeczny

     E1  matematyka

     E2  WOS

     geografia

     język angielski

     F francuski (dwujęzyczny)

     oddział dla absolwentów klasy wstępnej, rozszerzenia wybrane przez uczniów

     język angielski

     G językowy

     G1 język polski

     G2 geografia

     język niemiecki

     język angielski

     -

     H mat-fiz

     matematyka

     fizyka

     język angielski

     język niemiecki

                

      

        

     PRZEDMIOTY PUNKTOWANE W REKRUTACJI

     ODDZIAŁ

     PRZEDMIOTY PUNKTOWANE W REKRUTACJI

     01 i 02 (wstępny)

     Język polski, matematyka, język obcy nowożytny, drugi język obcy

     oraz sprawdzian predyspozycji językowych*

     A     mat-fiz

     Język polski, matematyka, język obcy nowożytny, fizyka

     B     biol-chem

     Język polski, matematyka, język obcy nowożytny, biologia

        językowy (z francuskim)

     Język polski, matematyka, język obcy nowożytny, drugi język obcy

     D1  humanistyczny z historią

     Język polski, matematyka, język obcy nowożytny, historia

     D2  humanistyczny z geografią

     Język polski, matematyka, język obcy nowożytny, geografia

     E    ekonomiczno-społeczny

     Język polski, matematyka, język obcy nowożytny, geografia

     F   dwujęzyczny

     Kontynuacja klasy wstępnej (brak miejsc)

     G   językowy (z niemieckim)

     Język polski, matematyka, język obcy nowożytny, drugi język obcy

     H     mat-fiz

     Język polski, matematyka, język obcy nowożytny, fizyka

      

     * SPRAWDZIAN PREDYSPOZYCJI JĘZYKOWYCH OBOWIĄZUJE WSZYSTKICH KANDYDATÓW DO KLASY WSTĘPNEJ, ODBĘDZIE SIĘ W NASZEJ SZKOLE DNIA 8 CZERWCA 2022 r. o godz. 9.00 i trwa 90 min.

     Deklaracja_oddzial_wstepny.pdf

     CO TO JEST KLASA WSTĘPNA?

     "0" - klasa wstępna dwujęzyczna z językiem francuskim to klasa dla wszystkich, którzy jeszcze nie znają francuskiego lub znają go słabo, a chcą kontynuować naukę w klasie dwujęzycznej. To dla tych, którzy są ciekawi świata i chcą poznać Francję z jej różnorodnością, kulturą i historią. To dla tych, którzy jeszcze nie wiedzą jaki profil klasy wybrać, ale mają świadomość wartości, jaką niesie ze sobą dobra znajomość języka obcego.

     Po roku intensywnej nauki języka francuskiego od podstaw, uczniowie  kontynuują  naukę w 4-letnim oddziale dwujęzycznym jako klasa F. Pod koniec klasy wstępnej uczniowie wybierają dwa przedmioty, które będą realizować w kolejnych latach w zakresie rozszerzonym. W klasie 3 i 4 mają przedmiot dodatkowy Historia i kultura Francji.

     Dodatkowo, język angielski jest również realizowany w zwiększonym wymiarze godzin.

     Ponadto, w programie tej klasy przewidziane są wymiany młodzieży ze szkołą francuską, współpraca z Alliance Française i udział w projektach takich jak: Frankofilm, konkurs Traducteur en herbe, Campus France - studia we Francji. Uczniowie mają również możliwość przygotowania się i przystąpienia w szkole do egzaminu z języka francuskiego DELF (poziomy A1 do B2).

     Deklaracja_oddzial_wstepny.pdf

     Więcej informacji o naszej ofercie i o procesie rekrutacji znajdziecie w kolejnych zakładkach.

      

      

  • Kontakty

   • Liceum Ogólnokształcące nr VIII
   • sekretariat.lo08@wroclawskaedukacja.pl
   • 717986736
   • 53-415 Wrocław ul.Zaporoska 71 Poland
   • sekretariat.lo08@wroclawskaedukacja.pl
 • Galeria zdjęć

   brak danych
   • brak danych
   • Lorem ipsum...