• Szanowni Państwo.

    Deklaracje przystąpienia do sprawdzianu kompetencji lub predyspozycji prosimy wysłać na adres: rekrutacja@lo8.wroc.pl lub dostarczyć w formie papierowej do sekretariatu szkoły.

    Sprawdzian predyspozycji językowych (do klasy wstępnej) odbędzie się we wtorek 8 czerwca o godzinie 9.00 w budynku A przy ul. Zaporoskiej.  Sprawdzian potrwa 90 minut.

    Sprawdzian kompetencji językowych odbędzie się w środę 9 czerwca o godzinie 9.00 w budynku B przy ul. Jantarowej (sala 116). Sprawdzian składa się z części pisemnej (90 minut) oraz części ustnej (20 minut na kandydata).

    Prosimy o wcześniejsze przybycie (najpóźniej 15 minut przed rozpoczęciem egzaminu), zabranie ze sobą legitymacji szkolnej oraz niewnoszenie telefonów komórkowych na salę.

    KLASY PIERWSZE W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

    Drodzy kandydaci! W nadchodzącym roku szkolnym przygotowaliśmy dla Was 160 miejsc w 5 oddziałach ogólnych, 32 miejsca w klasie wstępnej oraz 4 uzupełniające miejsca w klasie pierwszej dwujęzycznej.

    Oto planowane oddziały:

    ODDZIAŁ

     

    ROZSZERZENIE1

    ROZSZERZENIE 2

    ROZSZERZENIE 3

    DRUGI JĘZYK

    0  wstępny

    (francuski)

    rozszerzenie 1. i 2. do wyboru od klasy 1. spośród dostępnych profili

    angielski

    A  mat-fiz

    matematyka

    fizyka

    język angielski

    do wyboru: niemiecki lub francuski lub rosyjski

    B  biol-chem

    biologia

    chemia

    język angielski

    C  językowy

    C1  język polski

    C2  matematyka

    język francuski

    język angielski

    -

    -

    D humanistyczny

    D1  historia

    D2  geografia

    język polski

    język angielski

    do wyboru: niemiecki lub francuski lub rosyjski

    E  ekonomiczno-społeczny

    E1  matematyka

    E2  WOS

    geografia

    język angielski

    F francuski (dwujęzyczny)

    rozszerzenia do wyboru: biologia-chemia, j.polski-historia, j. polski-geografia, geografia-matematyka, geografia-WOS

    język angielski

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    ODDZIAŁ

    PRZEDMIOTY PUNKTOWANE W REKRUTACJI

    A     mat-fiz

    Język polski, matematyka, język angielski, fizyka

    B     biol-chem

    Język polski, matematyka, język angielski, biologia

    C     językowy

    Język polski, matematyka, język angielski, drugi język obcy

    D1  humanistyczny z historią

    Język polski, matematyka, język angielski, historia

    D2  humanistyczny z geografią

    Język polski, matematyka, język angielski, geografia

    E     ekonomiczno-społeczny

    Język polski, matematyka, język angielski, geografia

    F*   dwujęzyczny

    Język polski, matematyka, język angielski, drugi język obcy

    0 WSTĘPNY **

    Język polski, matematyka, język angielski, drugi język obcy

     

    * Wymagane zaliczenie sprawdzianu kompetencji językowych z języka francuskiego (część pisemna i ustna), który odbędzie się 9 czerwca 2021 r. o godz. 9.00 oraz złożenie  deklaracji do klasy dwujęzycznej.

     Deklaracja_oddzial_dwujezyczny_4-letni.docx

    ** Wymagane zaliczenie sprawdzianu predyspozycji językowych, który odbędzie się 8 czerwca 2021 r. o godz. 9.00 w budynku przy ul. Zaporoskiej 71  oraz złożenie deklaracji do klasy wstępnej.

    Deklaracja_oddzial_wstepny.pdf

    Kandydaci do klasy wstępnej lub dwujęzycznej muszą złożyć deklarację w wybranej przez siebie szkole w dniach 17-31 maja 2021r.

     

     

     

    CO TO JEST KLASA WSTĘPNA?

    "0" - klasa wstępna dwujęzyczna z językiem francuskim to klasa dla wszystkich, którzy jeszcze nie znają francuskiego lub znają go słabo, a chcą kontynuować naukę w klasie dwujęzycznej. To dla tych, którzy są ciekawi świata i chcą poznać Francję z jej różnorodnością, kulturą i historią. To dla tych, którzy jeszcze nie wiedzą jaki profil klasy wybrać, ale mają świadomość wartości, jaką niesie ze sobą dobra znajomość języka obcego.

    Po roku intensywnej nauki języka francuskiego od podstaw, uczniowie  kontynuują  naukę w 4-letnim oddziale dwujęzycznym jako klasa F. Pod koniec klasy wstępnej uczniowie wybierają dwa przedmioty realizowane  w zakresie rozszerzonym – w klasie I, II, III i IV. W klasie 3 i 4 realizują przedmiot dodatkowy Historia i kultura Francji.

    Dodatkowo, język angielski jest również realizowany w zakresie  rozszerzonym.

    Ponadto, w programie tej klasy przewidziane są wymiany młodzieży ze szkołą francuską, współpraca z Alliance Française i udział w projektach takich jak: Frankofilm, konkurs Traducteur en herbe, Campus France - studia we Francji. Uczniowie mają również możliwość przygotowania się i przystąpienia do egzaminu z języka francuskiego DELF (poziomy A1 do B2).

     

    Siatka godzin klasa "0" wstępna dwujęzyczna

    przedmiot

    Ilość godz./tyg

    j.francuski

    18

    j.polski

    2

    matematyka

    2

    wf

    3

    godzina wychowawcza

    1

    j.angielski

    1

     

    Siatka godzin klasa F dwujęzyczna

    przedmiot

    kl.

     I

    kl. II

    kl. III

    kl. IV

    j.polski

    4

    4

    4

    4

    j.francuski dwujęzyczny

    6

    6

    6

    5

    j.angielski  rozszerzony

    4

    3

    3

    4

    plastyka

    1

     

     

     

    historia

    2

    2

    2

    2

    wos

    1

    1

     

     

    przedsiębiorczość

     

    1

    1

     

    geografia

    1

    2

    1

     

    biologia

    1

    2

    1

     

    chemia

    1

    2

    1

     

    fizyka

    1

    1

    2

     

    matematyka

    3

    4

    3

    4

    informatyka

    1

    1

    1

     

    wf

    3

    3

    3

    3

    edukacja dla bezpieczeństwa

    1

     

     

     

    godzina wychowawcza

    1

    1

    1

    1

    rozszerzenie 1

     1

    2

    3

    2

    rozszerzenie 2

     1

    2

    3

    2

    historia i kultura Francji

     

     

    1

    1

    religia

    2

    2

    2

    2

    etyka

    1

    1

    1

    1

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Warunkiem przyjęcia do klasy wstępnej jest zaliczenie sprawdzianu predyspozycji językowych, który odbędzie się 8 czerwca 2021 r. o godzinie 9.00 w budynku naszego liceum przy ul. Zaporoskiej 71.

     

     

     

  • Kontakty

   • Liceum Ogólnokształcące nr VIII
   • sekretariat.lo08@wroclawskaedukacja.pl
   • 717986736
   • 53-415 Wrocław ul.Zaporoska 71
   • www.facebook.com/pg/lo8Wroclaw
   • sekretariat.lo08@wroclawskaedukacja.pl
   • Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Krzywoustego we Wrocławiu, ul. Zaporoska 71, 53-415 Wrocław, REGON 001247850
   • Inspektor ochrony danych, adres jego siedziby: Tomasz Grzybowski, mail: tomasz.grzybowski@coreconsulting.pl, tel.: + 48 882 714 401
 • Galeria zdjęć

   brak danych