• Drodzy Kandydaci! 

     W nadchodzącym roku szkolnym przygotowaliśmy dla Was 256 miejsc w 8 oddziałach ogólnych oraz 32 miejsca w klasie wstępnej.

                           KLASY PIERWSZE W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

     ODDZIAŁ


     ROZSZERZENIE 1

     ROZSZERZENIE 2

     JĘZYK  O ZWIĘKSZONYM WYMIARZE GODZIN

     DRUGI JĘZYK

     0  wstępny

     (francuski)

     rozszerzenie 1. i 2. do wyboru od klasy 1. spośród przedstawionych propozycji

     angielski

     A  mat-fiz

     matematyka

     fizyka

     język angielski

     do wyboru: niemiecki lub francuski lub rosyjski

     B  biol-chem

     biologia

     chemia

     język angielski

     C  językowy

     C1  język polski

     C2  geografia

     język francuski

     język angielski

     -


     D humanistyczny

     D1  historia

     D2  geografia

     język polski

     język angielski

     do wyboru: niemiecki lub francuski lub rosyjski

     E  ekonomiczny

     matematyka

     geografia

     język angielski

     F1 francuski (dwujęzyczny)

     oddział dla absolwentów klasy wstępnej, rozszerzenia wybrane przez uczniów

     język angielski

     F2 francuski (dwujęzyczny)

     oddział dla absolwentów klasy wstępnej, rozszerzenia wybrane przez uczniów

     język angielski

     G językowy

     G1 język polski

     G2 geografia

     język niemiecki

     język angielski

     -

     H mat-fiz

     matematyka

     fizyka

     język angielski

     język niemiecki

     I humanistyczny

     historia

     język polski

     język angielski

     język francuski
        

                        PRZEDMIOTY PUNKTOWANE W REKRUTACJI

     ODDZIAŁ

     PRZEDMIOTY PUNKTOWANE W REKRUTACJI

     0 (wstępny)

     Język polski, matematyka, język obcy nowożytny, drugi język obcy

     oraz sprawdzian predyspozycji językowych*

     A     mat-fiz

     Język polski, matematyka, język obcy nowożytny, fizyka

     B     biol-chem

     Język polski, matematyka, język obcy nowożytny, biologia

        językowy (z francuskim)

     Język polski, matematyka, język obcy nowożytny, drugi język obcy

     D1  humanistyczny z historią

     Język polski, matematyka, język obcy nowożytny, historia

     D2  humanistyczny z geografią

     Język polski, matematyka, język obcy nowożytny, geografia

     E    ekonomiczny

     Język polski, matematyka, język obcy nowożytny, geografia

     F1 i F2   dwujęzyczny (francuski)

     Kontynuacja klasy wstępnej (brak miejsc)

     G   językowy (z niemieckim)

     Język polski, matematyka, język obcy nowożytny, drugi język obcy

     H     mat-fiz

     Język polski, matematyka, język obcy nowożytny, fizyka

     I    humanistyczny

     Język polski, matematyka, język obcy nowożytny, historia


     * SPRAWDZIAN PREDYSPOZYCJI JĘZYKOWYCH OBOWIĄZUJE WSZYSTKICH KANDYDATÓW DO KLASY WSTĘPNEJ, ODBĘDZIE SIĘ W NASZEJ SZKOLE DNIA 1 CZERWCA 2023 r. o godz. 9.00 i będzie trwał 90 min. WYMAGANE WCZEŚNIEJSZE ZŁOŻENIE DEKLARACJI !!!

     Deklarację kandydata do klasy wstępnej należy złożyć w sekretariacie szkoły w dniach 15-31 maja 2023 r. (do godz. 15.00)

     DEKLARACJA KANDYDATA DO KLASY WSTĘPNEJ (do pobrania)

     CO TO JEST KLASA WSTĘPNA?

     "0" - klasa wstępna dwujęzyczna z językiem francuskim jest dla wszystkich, którzy jeszcze nie znają francuskiego lub znają go słabo, a chcą kontynuować naukę w klasie dwujęzycznej. To dla tych, którzy są ciekawi świata i chcą poznać Francję z jej różnorodnością, kulturą i historią. To dla tych, którzy jeszcze nie wiedzą jaki profil klasy wybrać, ale mają świadomość wartości, jaką niesie ze sobą dobra znajomość języka obcego.

     Po roku intensywnej nauki języka francuskiego od podstaw, uczniowie  kontynuują  naukę w 4-letnim oddziale dwujęzycznym jako klasa F. Pod koniec klasy wstępnej uczniowie wybierają dwa przedmioty, które będą realizować w kolejnych latach w zakresie rozszerzonym. W klasie 3 i 4 mają przedmiot dodatkowy Historia i kultura Francji.

     Dodatkowo, język angielski jest również realizowany w zwiększonym wymiarze godzin.

     Ponadto, w programie tej klasy przewidziane są wyjazdy do Francji i opcjonalnie do krajów francuskojęzycznych, współpraca z Alliance Française oraz udział w licznych projektach związanych z językiem i kulturą Francji. 

     Uczniowie mają również możliwość przygotowania się i przystąpienia w szkole do egzaminu z języka francuskiego DELF (poziomy A1 do B2).  • Kontakty

   • Liceum Ogólnokształcące nr VIII
   • 717986736
   • 53-415 Wrocław ul.Zaporoska 71 Poland
   • www.facebook.com/pg/lo8Wroclaw
   • Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Krzywoustego we Wrocławiu, ul. Zaporoska 71, 53-415 Wrocław, REGON 001247850
   • Inspektor ochrony danych, adres jego siedziby: Tomasz Grzybowski, mail: tomasz.grzybowski@coreconsulting.pl, tel.: + 48 882 714 401
 • Galeria zdjęć

   brak danych
   • brak danych
   • Lorem ipsum...