• Drodzy Kandydaci! 

     W nadchodzącym roku szkolnym przygotowaliśmy dla Was 128 miejsc w 4 oddziałach ogólnych oraz 32 miejsca w klasie wstępnej.

                           KLASY PIERWSZE W ROKU SZKOLNYM 2024/2025

      0 - ODDZIAŁ WSTĘPNY – FRANCUSKI

     • W pierwszym roku głównie nauka języka francuskiego (18 godz. tygodniowo)
     • Od klasy 1. dwa rozszerzenia do wyboru spośród przedstawionych propozycji
     • Drugi język o zwiększonym wymiarze godzin – angielski
     • Nauczanie dwujęzyczne od pierwszej klasy: matematyka, geografia, historia

     A - ODDZIAŁ OGÓLNY

     • Rozszerzone przedmioty - matematyka, fizyka i język angielski
     • Drugi język – do wyboru: niemiecki, rosyjski, francuski (3 godz. tygodniowo)

     B – ODDZIAŁ OGÓLNY

     • Rozszerzone przedmioty -  biologia, chemia i język angielski
     • Drugi język – do wyboru: niemiecki, rosyjski, francuski (3 godz. tygodniowo)

     C – ODDZIAŁ OGÓLNY

     • Rozszerzone przedmioty - język polski, język angielski oraz geografia lub historia
     • Drugi język – niemiecki lub francuski (2 godz. tygodniowo)

     D – ODDZIAŁ OGÓLNY

     • Rozszerzone przedmioty – matematyka, geografia i język angielski
     • Drugi język – niemiecki lub francuski (2 godz. tygodniowo)

     F1 i F2 – ODDZIAŁY DWUJĘZYCZNE

     • dla absolwentów klas wstępnych, rozszerzenia wybrane przez uczniów

      

                        PRZEDMIOTY PUNKTOWANE W REKRUTACJI

     ODDZIAŁ

     PRZEDMIOTY PUNKTOWANE W REKRUTACJI

     0 (wstępny)

     Język polski, matematyka, język obcy nowożytny, drugi język obcy oraz sprawdzian predyspozycji językowych*

     A    ogólny  mat-fiz

     Język polski, matematyka, język obcy nowożytny, fizyka

     B     ogólny biol-chem

     Język polski, matematyka, język obcy nowożytny, biologia

     C1    ogólny pol-ang-geo

     Język polski, matematyka, język obcy nowożytny, geografia

     C2    ogólny pol-ang-hist

     Język polski, matematyka, język obcy nowożytny, historia

     D    ogólny mat-geo-ang

     Język polski, matematyka, język obcy nowożytny, geografia

     F1 i F2   dwujęzyczny (francuski)

     Kontynuacja klasy wstępnej (brak miejsc)

      

     * SPRAWDZIAN PREDYSPOZYCJI JĘZYKOWYCH OBOWIĄZUJE WSZYSTKICH KANDYDATÓW DO KLASY WSTĘPNEJ, ODBĘDZIE SIĘ W NASZEJ SZKOLE DNIA 5 CZERWCA 2024 r. o godz. 9.00 i będzie trwał 90 min. WYMAGANE WCZEŚNIEJSZE ZŁOŻENIE DEKLARACJI !!!

     Deklarację przystąpienia do sprawdzianu predyspozycji językowych należy złożyć w sekretariacie szkoły w dniach 16-29 maja 2024 r. (do godz. 15.00)

     DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO SPRAWDZIANU PREDYSPOZYCJI JĘZYKOWYCH (do pobrania)

     CO TO JEST KLASA WSTĘPNA?

     "0" - klasa wstępna dwujęzyczna z językiem francuskim jest dla wszystkich, którzy jeszcze nie znają francuskiego lub znają go słabo, a chcą kontynuować naukę w klasie dwujęzycznej. To dla tych, którzy są ciekawi świata i chcą poznać Francję z jej różnorodnością, kulturą i historią. To dla tych, którzy jeszcze nie wiedzą jaki profil klasy wybrać, ale mają świadomość wartości, jaką niesie ze sobą dobra znajomość języka obcego.

     Po roku intensywnej nauki języka francuskiego od podstaw, uczniowie  kontynuują  naukę w 4-letnim oddziale dwujęzycznym jako klasa F. Pod koniec klasy wstępnej uczniowie wybierają dwa przedmioty, które będą realizować w kolejnych latach w zakresie rozszerzonym. W klasie 3 i 4 mają przedmiot dodatkowy Historia i kultura Francji.

     Język angielski jest realizowany w zwiększonym wymiarze godzin.

     W programie klasy przewidziane są wyjazdy do Francji i opcjonalnie do krajów francuskojęzycznych, współpraca z Alliance Française oraz udział w licznych projektach związanych z językiem i kulturą Francji. 

     Uczniowie mają również możliwość przygotowania się i przystąpienia w szkole do egzaminu z języka francuskiego DELF (poziomy A1 do B2).

      

      

  • Kontakty

   • Liceum Ogólnokształcące nr VIII
   • AE:PL-96024-40994-EFJWF-28
   • 717986736
   • 53-415 Wrocław
    ul.Zaporoska 71
    Poland
   • www.facebook.com/pg/lo8Wroclaw
   • Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Krzywoustego we Wrocławiu, ul. Zaporoska 71, 53-415 Wrocław, REGON 001247850
   • Inspektor ochrony danych, adres jego siedziby:
    Tomasz Grzybowski, mail: tomasz.grzybowski@coreconsulting.pl, tel.: + 48 882 714 401
 • Galeria zdjęć

   brak danych
   • brak danych
   • Lorem ipsum...