• Konto Rady Rodziców

    • 08.09.2020 09:43
    • Zachęcamy do wpłat na Radę Rodziców. Roczna składka wynosi 100 zł. Można wpłacać w dwóch ratach po 50 zł na konto bankowe: 
     Rada Rodziców przy LO VIII 
     76 1500 1168 1211 6002 1024 0000

     W tytule wpłaty proszę  podać imię i nazwisko ucznia oraz klasę.

    • więcej
    • Skład Rady Rodziców

    • 29.09.2021 09:22
    • PREZYDIUM   RADY   RODZICÓW   w roku szkolnym 2021/2022
     Przewodniczący -  Robert Konieczny
     Zastępca - Bartosz Pospieszalski
     Sekretarz - Ewa Stryczek - Smolakowska
    • więcej
   • Kontakty

    • Liceum Ogólnokształcące nr VIII
    • sekretariat.lo08@wroclawskaedukacja.pl
    • 717986736
    • 53-415 Wrocław ul.Zaporoska 71
    • www.facebook.com/pg/lo8Wroclaw
    • sekretariat.lo08@wroclawskaedukacja.pl
    • Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Krzywoustego we Wrocławiu, ul. Zaporoska 71, 53-415 Wrocław, REGON 001247850
    • Inspektor ochrony danych, adres jego siedziby: Tomasz Grzybowski, mail: tomasz.grzybowski@coreconsulting.pl, tel.: + 48 882 714 401
  • Galeria zdjęć

    brak danych