• 30 lat od uchwalenia Konwencji o prawach dziecka - konferencja UNICEF

    • 01.11.2019 11:51
    • Z okazji 30. rocznicy uchwalenia Konwencji o prawach dziecka UNICEF Polska zaprasza na konferencję pt. „Prawo dziecka do dzieciństwa. 30. lat uchwalenia Konwencji o prawach dziecka - praktyczna implementacja praw dziecka.”

     Konferencja poświęcona będzie praktycznym aspektom realizacji praw dziecka. Odbędzie się 20 listopada (środa) 2019 roku o godz. 10.30 w Przestrzeni from Facebook, ulica Koszykowa 61 w Warszawie.

     W trakcie spotkania zaprezentowane zostaną wyniki ogólnopolskiego badania na temat postrzegania praw dziecka przez dzieci i rodziców. Poruszone będą kwestie związane z realizacją praw dziecka przez samorządy, a także zagadnienia dotyczące wizerunku dziecka w mediach oraz roli biznesu w kreowaniu przestrzeni przyjaznej dzieciom. Wśród prelegentów będziemy gościć Ambasadorów Dobrej Woli UNICEF, ekspertów, przedstawicieli samorządów, świata biznesu i mediów.

     Potwierdzenie udziału do 8 listopada 2019 r.: Agnieszka Telusiewicz-Pacak, apacak@unicef.pl, tel. 22 568 03 34. Program konferencji dostepny u szkolnego koordynatora ds UNESCO.
    • więcej
    • Wrocław Miastem Literatury UNESCO

    • 01.11.2019 11:48
    • Wrocław Miastem Literatury UNESCO

     30 października 2019 r. UNESCO ogłosiło listę 66 miast przyjętych do Sieci Miast Kreatywnych UNESCO. Wśród nich jest Wrocław, który uzyskał tytuł Miasta Literatury UNESCO. Wraz z Wrocławiem, do grona miast literatury przystąpiły: Angoulême (Francja), Bejrut (Liban), Exeter (Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej), Kuhmo (Finlandia), Lahore (Pakistan), Leeuwarden (Holandia), Nanjing (Chiny), Odessa (Ukraina). Obecnie sieć zrzesza 246 miast, które współpracują dzieląc doświadczenia i najlepsze praktyki w siedmiu dziedzinach kreatywności: muzyki, literatury, filmu, gastronomii, rzemiosła artystycznego i sztuki ludowej, wzornictwa oraz sztuki mediów.

     Sieć Miast Kreatywnych UNESCO (Creative Cities Network) została utworzona w 2004 roku aby promować rozwój miast oparty na zasadach kreatywności i zrównoważonego rozwoju przyczyniając się do wzmacniania uczestnictwa mieszkańców w życiu kulturalnym miast. Przynależność do sieci ma charakter prestiżowy, umożliwia współpracę między miastami w konkretnych dziedzinach kreatywności.

     Starania Wrocławia o przyjęcie do Sieci rozpoczęły się na początku 2019 r. Koordynacją prac związanych z przygotowaniem zgłoszenia do UNESCO zajmował się Wroclawski Dom Literatury. Kandydaturę popierała Rada Miasta, Polski Komitet do spraw UNESCO,  środowiska literackie w kraju i za granicą oraz przedstawiciele innych miast kreatywnych, w tym Krakowa – pierwszego polskiego Miasta Literatury UNESCO. Decyzja o uhonorowaniu Wrocławia prestiżowym tytułem Miasta Literatury zbiegła się z przyznaniem nagrody Nobla Oldze Tokarczuk, która od wielu lat związana jest z Wrocławiem i Dolnym Śląskiem.

     Dyrektor Generalna UNESCO, pani Audrey Azouley, w uzasadnieniu decyzji o przyjęciu nowych miast do Sieci powiedziała: „Te miasta z całego świata, każde na swój sposób,  traktują kulturę jako filar swojej strategii, a nie jako dodatek. Sprzyja to politycznym i społecznym innowacjom i jest szczególnie ważne dla młodego pokolenia”.

     Program Sieci Miast Kreatywnych UNESCO jest partnerem UNESCO w implementacji 17 Celów ustanowionej przez ONZ w 2015 Agendy 2030 na rzecz Zrównoważonego Rozwoju oraz Nowej Agendy Miejskiej (2016). Współpraca miast kreatywnych wpisuje się w realizację Celu 11 Agendy „Uczynić miasta i osiedla ludzkie bezpiecznymi, stabilnymi, zrównoważonymi oraz sprzyjającymi włączeniu społecznemu”.

     Decyzja UNESCO o nominacji miast kreatywnych została ogłoszona w przeddzień Światowego Dnia Miast (World Cities Day), obchodzonego 31 października. Dzień został uchwalony przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych w celu podkreślenia kwestii związanych z globalną urbanizacją, wzmacniania współpracy między krajami i wspierania zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich. Tegoroczne obchody odbywają się pod hasłem: „Zmieniamy świat: innowacje i lepsze życie dla przyszłych pokoleń”. Z okazji Dnia, UNESCO zorganizowało specjalne wydarzenie, podczas którego zaprezentowano działania Organizacji w zakresie realizacji Celu 11 Agendy2030 na rzecz Zrównoważonego Rozwoju miast i społeczności.

     Pełna lista nowych członków sieci dostępna jest w portalu UNESCO

     Strona internetowa Sieci Miast kreatywnych UNESCO

     Kraków Miasto Literatury

     Katowice Miasto Muzyki

     Łódź Miasto Filmu

     Światowy Dzień Miast

    • więcej
    • 27 października: Światowy Dzień Dziedzictwa Audiowizualnego

    • 01.11.2019 11:47

    • 27 października: Światowy Dzień Dziedzictwa Audiowizualnego

     Światowy Dzień Dziedzictwa Audiowizualnego, ustanowiony w 2005 roku, upamiętnia przyjęcie na 21. Sesji Konferencji Generalnej UNESCO w 1980 roku „Rekomendacji w sprawie ochrony i zachowania ruchomych obrazów”.

     Tegorocznym tematem Dnia jest „Budzenie zainteresowania przeszłością poprzez dźwięk i obrazy” (Engage the Past Through Sound and Images”).

     Dziedzictwo audiowizualne stanowi niezwykle istotną część dziedzictwa dokumentacyjnego – zwłaszcza dla rozumienia dziejów i kultury XX i XXI wieku. Obchody Dnia służą właśnie zwróceniu uwagi na wyjątkową wartość tego dziedzictwa dla kultury, tożsamości społeczeństw, grup, jednostek, a jednocześnie na jego podatność na utratę. Zachowanie tego dziedzictwa i zapewnienie jego powszechnej dostępności dla obecnych i przyszłych pokoleń to ważne zadanie dla wszystkich instytucji strzegących pamięci, ale także dla ogółu społeczeństwa. Mając to właśnie na uwadze, Archiwa UNESCO zainicjowały projekt Digitalizacja naszej wspólnej historii UNESCO”.

     Obchody Dnia Dziedzictwa Audiowizualnego dają okazję wszystkim zainteresowanym środowiskom do refleksji oraz do rozwijania szerszej świadomości społecznej dotyczącej konieczności zapewnienia dostępności tego dziedzictwa dla obecnych i przyszłych pokoleń. Wpisują się one także w realizację konstytucyjnego zobowiązania Organizacji do „promowania swobodnego przepływu idei za pomocą słów i obrazów”, jako naszego wspólnego dziedzictwa i pamięci. W ten sposób przyczyniają się również do realizacji idei budowania pokoju w umysłach ludzi”.

     Światowy Dzień dziedzictwa Audiowizualnego stanowi okazję dla krajów członkowskich UNESCO do oceny stopnia realizacji Zalecenie w sprawie zachowania i dostępu do dziedzictwa dokumentacyjnego, w tym dziedzictwa cyfrowego, przyjętego w 2015 roku.

    • więcej
    • Film licealistów z Łodzi laureatem konkursu France TV i UNESCO

    • 01.11.2019 11:45
    • Film licealistów z Łodzi laureatem konkursu France TV i UNESCO
     Film pt. „O jeden krok za daleko”, zrealizowany przez uczniów XIII Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Piotrowiczowej w Łodzi, otrzymał Wyróżnienie Specjalne 2019 w konkursie France Télévisions i UNESCO: PAIX – Pokój. Autorzy filmu mieli za zadanie w ciągu 60 sekund, bez dialogu, przekonać osobę, która zamierza uruchomić broń nuklearną, aby tego zaniechała.

     Młodzież z Łodzi skorzystała z zaproszenia, skierowanego przez organizatorów konkursu do polskiej sieci Szkół Stowarzyszonych UNESCO do udziału w pilotażowej edycji „Międzynarodowego konkursu młodzieży w służbie pokoju: Pokój – PAIX”. Poza Polską wzięły w nim udział szkoły z Argentyny, Belgii, Beninu, Francji, Indii, Kanady i Libanu.

     Idea konkursu jest formą realizacją misji UNESCO, jaką jest budowanie pokoju w umysłach ludzi, od najwcześniejszych chwil życia, poprzez proces kształcenia, przede wszystkim zaś z wykorzystaniem nowoczesnych metod edukacji artystycznej, rozwijającej kreatywność i wrażliwość.

     Organizatorzy konkursu zaprosili dzieci i młodzież szkolną do stworzenia prac wizualnych z wykorzystaniem różnych technik twórczych, zależne od wieku uczestników. Dzieci pomiędzy 6 a 10 rokiem życia miały zrobić  rysunek-plakat, młodsza młodzież w wieku 10-15 lat – fotografię, a najstarsi, w wieku 15-20 lat – zrealizować film. Najważniejszym założeniem było, aby powstające dzieła stanowiły efekt pracy grupowej i wspólnej refleksji. Uczestnicy zachęcani byli także do inspirowana się cytatami na temat pokoju autorstwa swoich rodzimych myślicieli.

     W piątek, 20 września br., w przeddzień obchodów Międzynarodowego Dnia Pokoju, jury konkursu, w którym reprezentowane były wszystkie uczestniczące kraje, spotkało się w obecności Przewodniczącego Rady Wykonawczej, aby wybrać zwycięzców konkursu w 2019 roku. Członkiem jury reprezentującym Polskę, był prof. Sławomir Ratajski, Sekretarz Generalny Polskiego Komitetu do spraw UNESCO.

     Uroczystość ogłoszenia wyników odbyła się w siedzibie France Télévisions i była przygotowana przez jej Wydział Edukacji. W ceremonii wzięli udział: Pani Marina Picasso, inicjatorka konkursu, Pan Lee Byong-Hyun, Przewodniczący Rady Wykonawczej UNESCO, członkowie jury, ambasadorzy lub reprezentanci stałych  przedstawicielstw przy UNESCO państw uczestniczących w konkursie.

     W poszczególnych kategoriach Konkursu, edycji 2019, nagrodzone zostały następujące prace:

     Narysować Pokój

     Rysunek z cytatem wymyślonym przez dzieci „Lepszy jest Pokój niż Zwycięstwo”, autorstwa uczniów szkoły Saint-François Sióstr od Krzyża Ghazir z Libanu.

     Sfotografować Pokój

     Zdjęcie z cytatem myśli Gebran Kkalil Gebran: „Jeśli inni cię skrzywdzą, możesz zapomnieć o urazie, ale jeśli ty skrzywdzisz, zawsze będziesz o tym pamiętać ”, którego autorami są uczniowie Collège de la Jeune Fille du Liban-Beit Hebbak z Libanu.

     Sfilmować Pokój

     Film pt. „Konsekwencje” zrealizowany przez uczniów z 1ère du Cadran Solaire z Vence we Francji (klinika medyczna i pedagogiczna należąca do sieci Szkół Stowarzyszonych UNESCO). Przy realizacji filmu uczniowie byli wspierani przez nauczycieli sztuk plastycznych i muzyki. Nagrodzony film obejrzeć można na stronie internetowej

     Wyróżnienia Specjalne 2019

     Narysować Pokój:

     Wyróżnienie Specjalne nr 1: Rysunek i cytat wymyślony przez dzieci: „Pokój zaczyna się od miłości”, autorstwa uczniów Khaled Bin Al Waleed College - Makassed de Beirut z Libanu;

     Wyróżnienie Specjalne nr 2: Rysunek pt. „Gandhi”, stworzony przez uczniów klasy Model Academy ze stanu Dżammu i Kaszmir, pod opieką nauczycielki sztuk plastycznych, pani Sunity Gandhi.

     Sfotografować Pokój

     Zdjęcie z wybranym przez młodzież cytatem z Julosa Beaucarne’a „Ani ty, ani ja nie jesteśmy stworzeni do wojny. Jesteśmy stworzeni, aby iść zdecydowanie w stronę światła”, autorstwa uczniów z l’Ecole de l’Athénée Royal de Rochefort-Jemelle z Belgii, pod opieką nauczyciela.

     Sfilmować Pokój

     Wyróżnienie Specjalne, 2019 otrzymał film pt. „O jeden krok za daleko”, zrealizowany przez uczniów z Polski, z XIII Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Piotrowiczowej w Łodzi, pod opieką artystyczną nauczycieli i dyrekcji szkoły. Film obejrzeć można na stronie internetowej.

     Nagrodę specjalną Mariny Picasso

     za Narysowanie Pokoju otrzymała praca z Kanady pt. „Traktuj wszystkich tak samo”, autorstwa uczniów V klasy z Forest Hills School w Nowym Brunszwiku.

     Nagrodami w konkursie były „Perfumowane Trofea Pokoju”, stworzone przez uczniów Ecole Supérieure du Parfum w Paryżu/Grasse, książki filozoficzne z serii „Petits Platons, zbiory wierszy balijskiego poety oraz aparaty cyfrowe ufundowane przez Dział Edukacji France Télévisions.

     Konkurs wspierany był przez Międzynarodowy Instytut Praw Człowieka i Pokoju.

     Więcej na temat laureatów przeczytać można w języku francuskim na stronie internetowej Konkursu.

    • więcej
  • Kontakty

   • Liceum Ogólnokształcące nr VIII
   • sekretariat.lo08@wroclawskaedukacja.pl
   • 717986736
   • 53-415 Wrocław ul.Zaporoska 71 Poland
   • sekretariat.lo08@wroclawskaedukacja.pl
 • Galeria zdjęć

   brak danych
   • brak danych
   • Lorem ipsum...