• POMOC DLA UKRAINY

      Zbieramy w bibliotece w budynku A: żywność, ale tylko ta długoterminowa jak makaron, ryż, konserwy itd., śpiwory, koce, środki higieny osobistej takie jak pasty do zębów, bielizna, pieluchy, ręczniki papierowe, ale także świece, baterie czy zapalniczki i apteczki.NIE BĘDĄ ZBIERANE inne artykuły, np. odzież!

     • CZUJĘ CHEMIĘ!

      Ogólnopolski konkurs biologiczno – chemiczny dla uczniów szkół średnich

      Serdecznie zapraszamy uczniów zainteresowanych chemią i biologią do wzięcia udziału w ciekawym konkursie.  

      Konkurs składa się z dwóch etapów: testu wiedzy  z zakresu wiedzy z  biologii, chemii, dotyczący tematyki zmysłów człowieka  oraz wykonaniu i prezentacji posteru naukowego na temat wybranego zmysłu człowieka. Oba etapy przeprowadzone będą w formie online.

      Dla zainteresowanych Uczelnia organizuje cykl spotkań online, który przybliży tematykę konkursową oraz przygotuje uczestników do udziału w konkursie.

      Szczegóły, regulamin i wszystkie informacje pod adresem https://wsiiz.pl/czuje-chemie

      Szkolnym koordynatorem konkursu jest Pan Piotr Rzepkowski. Na zgłoszenia, osobiście lub przez dziennik Librus, czekamy do 11.03.

     • List Dolnośląskiego Kuratora Oświaty do Rodziców

       Wrocław 2022-02-21                                                                                                                                                                                     

                                                         Szanowni Rodzice!

      Piąta fala pandemii koronawirusa wywołana przez omikron opada, spada liczba zachorowań
      i zmniejsza się ilość hospitalizacji. Poprawa sytuacji epidemicznej pozwoliła na podjęcie decyzji
      o powrocie do nauki stacjonarnej, od poniedziałku 21 lutego br. uczniowie klas V-VIII szkół podstawowych oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych wracają do szkół. To bardzo dobra wiadomość, gdyż nauczanie stacjonarne sprzyja efektywności kształcenia i socjalizacji uczniów, jest naturalnym stanem edukacji.  Co więcej, od 11  lutego br. zlikwidowana została tzw. „kwarantanna z kontaktu”, sam kontakt z osobą chorą nie jest podstawą do automatycznego nałożenia kwarantanny. To oznacza, że w przypadku pojedynczych zachorowań uczniów całe oddziały  nie będą przechodzić na nauczanie zdalne - chorzy uczniowie pozostaną w domu, zaś reszta będzie uczęszczać do szkoły.

      Epidemia wszakże nie powiedziała ostatniego słowa, stąd ciesząc się z powrotu
      do stacjonarnego kształcenia musimy wszyscy zachować ostrożność, przestrzegać zasad sanitarnych, dbać o siebie i innych. Najskuteczniejszą bronią przeciw COVID-19 pozostają szczepienia - na Dolnym Śląsku zaszczepiło się dotąd ponad 80% nauczycieli i pracowników szkół, 50% uczniów w wieku 12-19 lat, 10,3% dzieci w przedziale 5-11 lat. Warto się zaszczepić, to wyraz troski o siebie, najbliższych oraz wszystkich, z którymi się spotykamy.

      Wobec nasilania się negatywnych skutków wymuszonej przez pandemię długotrwałej izolacji uczniów Minister Edukacji i Nauki prof. Przemysław Czarnek podjął decyzję
      o przeznaczeniu dodatkowych 180 mln zł na zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Wsparcie będzie obejmowało organizację zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym dla uczniów, u których rozpoznano potrzebę wsparcia psychologiczno-pedagogicznego w tym zakresie. Realizacja dodatkowych zajęć specjalistycznych w szkołach będzie się odbywała od 1 marca do 20 grudnia br.

      Pragnę poinformować, że w 2022 r. będzie realizowana II edycja programu Aktywny powrót uczniów do szkoły po pandemii „WF z AWF”, na ten cel zostanie przeznaczone przez Ministerstwo Edukacji i Nauki 36 mln zł. Przeszkoleni przez wrocławską AWF nauczyciele wychowania fizycznego oraz nauczania wczesnoszkolnego będą prowadzić dodatkowe zajęcia aktywizujące ruchowo uczniów. Zajęcia te będą odbywać się w małych, oddziałowych lub międzyoddziałowych grupach. Już starożytni Rzymianie powiadali „mens sana in corpore sano - w zdrowym ciele zdrowy duch”.  Wyniki szczegółowych badań kondycji fizycznej dzieci i młodzieży przeprowadzone przez AWF są niepokojące - zwiększa się wskaźnik masy ciała (BMI), spada sprawność, wytrzymałość biegowa i wydolność krążeniowo-oddechowa. Proszę abyście Państwo zachęcili swoje dzieci do udziału w tych zajęciach, szczególnie te, które z różnych powodów stronią od wysiłku fizycznego
      i pozostają na bakier z zajęciami wychowania fizycznego.

       Z radością informuję ponadto, że w 2022 r. będzie kontynuowany program „Poznaj Polskę”. Szkoły organizujące wycieczki w atrakcyjne miejsca naszego kraju otrzymają dofinasowanie
      w kwocie 5 tys. (wycieczka jednodniowa), 10 tys. (wycieczka dwudniowa) i 15 tys. (wycieczka trzydniowa). W 2022 r. Ministerstwo Edukacji i Nauki przeznaczy na realizację programu 100 mln zł, w ubiegłym roku było to 35 mln zł. Wnioski o dofinasowanie  będzie można składać od 1 marca, każde województwo otrzyma środki finansowe w wysokości proporcjonalnej do liczby uczniów. Zachęcam do korzystania z programu i organizowania wyjazdów zwłaszcza w miejsca, gdzie szczególnie mocno bije serce Polski i które młody Polak powinien koniecznie odwiedzić.

      Żyjemy w szumie informacyjnym,  tym bardziej więc warto sięgać do wiarygodnych źródeł informacji. Rekomenduję Państwu strony internetowe Ministerstwa Edukacji i Nauki (www.mein.gov.pl) oraz Kuratorium Oświaty we Wrocławiu (www.kuratorium.wroclaw.pl). Zawierają one użyteczne, aktualne i szczegółowe informacje. Zapraszam do ich częstego odwiedzania.

      Szkoła jest, owszem, ważną instytucją, ale przede wszystkim jest wspólnotą. Tę wyjątkową wspólnotę tworzą uczniowie, rodzice, nauczyciele oraz pracownicy administracji i obsługi, a także wszyscy przyjaciele szkoły, którzy się z nią identyfikują i udzielają jej wsparcia. Aby wspólnota rozwijała się i kwitła potrzebni są wszyscy jej uczestnicy. Gorąco proszę o interesowanie się sprawami szkoły i angażowanie w jej działalność. O regularne komunikowanie się i częste bywanie w szkole przy różnych okazjach - nie tylko wywiadówek czy konsultacji. O zgłaszanie uwag
      i propozycji dyrektorom, wychowawcom, nauczycielom, a także Radzie Rodziców i Radzie Szkoły. Przez swoją obywatelską aktywność możecie Państwo zdziałać dużo dobrego.

                                                                                       Z życzeniami zdrowia i szacunkiem

                                                                                                      Roman Kowalczyk

                                                                                     Dolnośląski Kurator Oświaty

      v

     • 21.02.2022 - Dzień Języka Ojczystego - kahoot

      MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ JĘZYKA OJCZYSTEGO – EKONOMIK ŚWIDNICA
      Klasa 2c z okazji tego dnia przygotowała dla Was grę kahoot. Zagrać może każdy (liczy się czas i poprawność odpowiedzi na 24 pytania); quiz to punkty w lidze klas!
      Aby zagrać wchodzimy na stronę kahoot.it i wpisujemy kod 09543272 lub przez link
      https://kahoot.it/challenge/09543272?challenge-id=d59dd90f-f941-4fd0-b0af-874d74e11716_1645436304086
      Gra działa do niedzieli 27 lutego do godziny 20! I pamiętajcie, by wpisując nicka podać klasę, bez tego nie będzie punktów do ligii klas!
      Życzymy dobrej zabawy!
      2c
     • 21.02.2022 - Dzień Języka Ojczystego - konkurs!

      MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ JĘZYKA OJCZYSTEGO – EKONOMIK ŚWIDNICA
      Serdecznie zapraszamy was do wzięcia udziału w konkursie z okazji Dnia Języka Ojczystego.

      Zasady konkursu są proste, należy napisać wiersz zawierający przysłowie polskie lub wiersz, który przestrzega przed robieniem błędów językowych (musi być w nim zawarta poprawna i błędna forma z wyraźnym zaznaczeniem, której należy używać).

      Wiersze będą oceniane w kategoriach:
      - kreatywność
      - indywidualność
      - spójność
      - poprawność językowa
      Najlepsze klasy będą nagradzane następującą ilością punktów do ligi klas:
      1 miejsce - 30 punktów
      2 miejsce - 20 punktów
      3 miejsce - 10 punktów
      oraz 5 pkt za sam udział w konkursie

      Czas trwania konkursu to 2 tygodnie, czyli do dnia 04.03.2022. Pracę  do tego czasu należy wysłać na maila Lo8wroclaw2c@gmail.com

      Zapraszamy do zabawy!
      2C
    • SUKCES UCZNIA KLASY 2F
     • SUKCES UCZNIA KLASY 2F

      Z przyjemnością informujemy, że Maciej Wajda - uczeń klasy 2f, zakwalifikował się do XXIX Ogólnopolskiej Olimpiady Informatycznej i w dniach 15-17 lutego 2022 roku będzie zmagał się z zadaniami w zawodach II stopnia 

      Maciek jesteś Wielki. Trzymamy mocno kciuki. 

       

     • Konkurs plastyczny CUDA NATURY

      W I semestrze odbył się szkolny konkurs plastyczny pt. "Cuda natury". Uczestnicy za pomocą różnych technik przedstawili fenomeny przyrody. Prace oceniało Jury złożone z nauczycieli i uczniów pod przewodnictwem p. Dyrektor Anny Niewińskiej.

      1. miejsce: Julia Ogórkowska 3Eg (18 pkt)
      2. miejsce: Julia Grzebieniowska 2E (10 pkt)
      3. miejsce: Jakub Dojlido 1B (9 pkt)

      Wyróżnienia : Wiktoria Kaniewska 1C (7 pkt) oraz Jagoda Czaińska klasa 0 (4 pkt)

      Wystawa pokonkursowa już od wtorku - hol, budynek B

   • Kontakty

    • Liceum Ogólnokształcące nr VIII
    • 717986736
    • 53-415 Wrocław ul.Zaporoska 71 Poland
    • www.facebook.com/pg/lo8Wroclaw
    • Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Krzywoustego we Wrocławiu, ul. Zaporoska 71, 53-415 Wrocław, REGON 001247850
    • Inspektor ochrony danych, adres jego siedziby: Tomasz Grzybowski, mail: tomasz.grzybowski@coreconsulting.pl, tel.: + 48 882 714 401
  • Galeria zdjęć

    brak danych
    • brak danych
    • Lorem ipsum...