• 29.11 - Młodzieżowy Strajk Klimatyczny

    • 29.11.2019 21:56
    • Obraz może zawierać: tekst
     DOSYĆ SŁÓW, TERAZ CZYNY! 🌍❗️🌎❗️

     Młodzi ludzie na całym świecie po raz kolejny wyjdą na ulicę, aby strajkować dla bezpiecznej przyszłości! Susze, nawałnice, fale upałów, powodzie i inne ekstremalne zjawiska powodowe to tylko część skutków kryzysu klimatycznego, które widzimy już tu i teraz. Głos nauki jest zdecydowany i jednoznaczny - jeśli sposoby w jaki człowiek użytkuje planetę drastycznie się nie zmienią, temperatura na Ziemi wzrośnie do poziomu, który doprowadzi do nieodwracalnych procesów, zagrażających życiu na naszej planecie. Politycy muszą działać natychmiastowo i zdecydowanie w kierunku wskazanym przez naukowców!

     W Polsce w Sejmie i Senacie zasiedli teraz nowo wybrani parlamentarzyści i parlamentarzystki, którzy muszą wiedzieć, jak wielka odpowiedzialność na nich spoczywa. Podczas kampanii wyborczej reprezentanci ugrupowań: Polskie Stronnictwo Ludowe, Wiosna Biedronia, Platforma Obywatelska, Razem, Lewica oraz Partia Zieloni podpisało się pod wszystkimi postulatami Młodzieżowego Strajku Klimatycznego, natomiast partia rządząca Prawo i Sprawiedliwość pod trzema z nich (dotyczącymi systemowej edukacji klimatycznej, sprawiedliwej transformacji energetycznej oraz polityce opartej na raportach IPCC).

     TERAZ MÓWIMY „SPRAWDZAM!”. Najwyższy czas, aby słowa zamieniły się w czyny, a mydlenie oczu w prawdziwą odpowiedzialność.

     POLITYCY, PATRZYMY WAM NA RĘCE! ❗️

     [ENG]

     NO MORE WORDS, TIME FOR ACTIONS! 🌍❗️🌎❗️

     Young people all over the world will once again take to the streets to strike for a safe future! Droughts, storms, heatwaves, floods and other extreme weather conditions are just some of the results of the climate crisis that we are already seeing here and now. The voice of science is definite and unambiguous - if ways humans use the planet do not change drastically, the temperature will rise to a level that will lead to irreversible processes, threatening life on Earth. Politicians must act immediately and firmly in the direction indicated by scientists!

     In Poland, newly elected parliamentarians to the Sejm and Senate need to know how much responsibility comes with their positions. During the election campaign, representatives of the parties: Polish People's Party (PSL), Biedroń's Spring (Wiosna Biedronia), Civic Platform (PO), Together (Razem), Left (Lewica) and Green Party (Partia Zieloni) signed all the postulates of the Youth Climate Strike, while the party governing Law and Justice (PiS) signed three of them (concerning systemic climate education, fair energy transformation and politics based on IPCC reports).

     NOW WE'RE SAYING, 'CHECKING!’. It is high time for words to be turned into actions and pulling the wool over our eyes to be turned into real accountability.

     POLITICIANS, WE'RE KEEPING OUR EYES ON YOU!
     Obraz może zawierać: tekst
     (materiały z MSK i MSK Wrocław, facebook)
    • więcej
    • Akcja „List od Mikołaja”

    • 29.11.2019 21:49
    • Akcja „List od Mikołaja”

     Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę zaprasza do udziału w akcji charytatywnej „List od Mikołaja”. Zamawiając taki list można nie tylko sprawić radość bliskim, ale też pomóc tym dzieciom, które nie doświadczają w święta ciepła rodzinnej atmosfery.
     fot. materiały prasowe

     Każdy list to darowizna (18 zł lub więcej) na rzecz podopiecznych fundacji. Dostępnych jest kilka wersji personalizacji listów. Możemy wybrać imię, wiek, płeć, zainteresowania czy wymarzony zawód adresata. W treści nie brakuje ciepłych, pełnych troski zwrotów, dzięki którym osoba czytająca list poczuje się ważna i wartościowa. Co ważne, list można zamówić nie tylko dla dziecka, ale też dla rodzeństwa, jak i osoby dorosłej, bo Mikołaj pisze do wszystkich.

     Każdy list, zapakowany w świąteczną kopertę, dostarczany jest pod wskazany adres tradycyjną pocztą. W tym roku Święty Mikołaj będzie wysyłał je w dwóch terminach:

     • na Mikołajki, 6 grudnia – listy zamówione do 28 listopada;
     • na Wigilię Bożego Narodzenia, 24 grudnia – listy zamówione między 29 listopada a 16 grudnia.

     Całkowity dochód z akcji zostanie przekazany na pomoc dzieciom, które doświadczyły różnych form przemocy i wykorzystywania.

     Więcej informacji
      

    • więcej
    • Euroscola: wygraj klasowy wyjazd do Strasburga!

    • 29.11.2019 21:47
    • Euroscola: wygraj klasowy wyjazd do Strasburga!

     mat. organizatora
     Wkrótce rozpocznie się kolejna edycja konkursu Euroscola, w którym uczniowie szkół średnich w wieku od 16 do 18 lat mogą wygrać wyjazd do Strasburga!

     Konkurs składa się z dwóch etapów. W pierwszym uczniowie zostaną poproszeni o rozwiązanie na stronie www.euroscola.pl quizu z wiedzy o Unii Europejskiej. Quiz rozwiązywać można od 2 do 15 grudnia. Drugi etap polegał będzie na przygotowaniu filmu, eseju, fotoreportażu lub mema.

     Nagrodą w konkursie jest dofinansowanie wyjazdu na symulację posiedzeń komisji parlamentarnych oraz posiedzenia plenarnego. Uwaga! Ważna jest umiejętność komunikowania się w języku obcym, ponieważ debaty odbywają się zwykle w języku angielskim lub francuskim.

     Maksymalna wielkość wyjeżdżającej grupy to 24 uczniów i 2 nauczycieli. Uczestnicy programu we własnym zakresie organizują podróż oraz nocleg, z kolei wyżywienie jest zapewniane przez Parlament Europejski. 

     Więcej informacji

     Zainteresowani uczniowie muszą znaleźć opiekuna grupy i tworzyć! Zachęcam!

    • więcej
    • 10 listopada: Światowy Dzień Nauki dla Pokoju i Rozwoju

    • 29.11.2019 21:43
    • 10 listopada: Światowy Dzień Nauki dla Pokoju i Rozwoju

     W bieżącym roku, Światowy Dzień Nauki obchodzony będzie pod hasłem „Otwarta nauka, by nikt nie pozostał w tyle” („Open Science, Leaving No One Behind”).

     Dzień, ustanowiony decyzją Konferencji Generalnej UNESCO w 2001 roku, ma na celu przypomnienie znaczenia nauki dla zrównoważonego, pokojowego rozwoju społeczeństw, promocję solidarności międzynarodowej w dzieleniu się zdobyczami nauki oraz zwrócenie uwagi na wyzwania, przed którymi współczesna nauka staje praktycznie we wszystkich obszarach swoich zainteresowań.

     Na obchody Dnia, organizowane w siedzibie UNESCO 8 listopada, złożą się:

     - kampus naukowy, połączony z konferencją, z udziałem około 200 studentów, a także przedstawicieli organizacji partnerskich dla UNESCO i stałych przedstawicielstw krajów członkowskich. Wydarzenie ma przede wszystkim pomóc młodym ludziom w zrozumieniu koncepcji nauki otwartej oraz korzyści i wyzwań, jakie ona z sobą niesie.

     - dyskusja okrągłego stołu na temat nauki otwartej, z udziałem ekspertów i polityków, na temat korzyści i i wyzwań  związanych z „otwarciem nauki dla społeczeństwa” i „otwarciem społeczeństwa na naukę”.

     - sesja moderowanego dialogu z naukowcami, badaczami, wynalazcami oraz firmami, mającymi na swoim koncie odkrycia lub innowacyjne rozwiązania, które stały się możliwe dzięki otwartej nauce

     - wręczenie Nagrody PhosAgro, UNESCO oraz Międzynarodowej Unii Chemii Czystej i Stosowanej (IUPAC) w postaci grantów dla młodych naukowców, wspierających badaniami rozwój zielonej chemii. Program grantowy stanowi część rozwijanego przez PhosAgro, UNESCO oraz IUPAC Partnerstwa na rzecz Zielonej Chemii dla Życia.

    • więcej
  • Kontakty

   • Liceum Ogólnokształcące nr VIII
   • sekretariat.lo08@wroclawskaedukacja.pl
   • 717986736
   • 53-415 Wrocław ul.Zaporoska 71 Poland
   • www.facebook.com/pg/lo8Wroclaw
   • sekretariat.lo08@wroclawskaedukacja.pl
   • Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Krzywoustego we Wrocławiu, ul. Zaporoska 71, 53-415 Wrocław, REGON 001247850
   • Inspektor ochrony danych, adres jego siedziby: Tomasz Grzybowski, mail: tomasz.grzybowski@coreconsulting.pl, tel.: + 48 882 714 401
 • Galeria zdjęć

   brak danych
   • brak danych
   • Lorem ipsum...