• debata oksfordzka w lo8

    • 31.05.2020 22:00
    • Debata oksfordzka - KOMBO PG - Koło Naukowe Mechaniki Konstrukcji ... 
     W piątek 29 maja 2020 odbyła się druga część warsztatów debaty oksfordzkiej w formie online, w której brali udział uczniowie z naszej szkoły. Pierwsza część warsztatów odbyła się jeszcze w szkole 6 marca.

     Warsztaty prowadzone były przez Pana Pawła Linke z Fundacji Nowy Głos. Oferta Fundacji Nowy Głos to dwa trzygodzinne warsztaty dla grupy od 12 do 16 osób, finansowane w całości z grantu rządowego Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Pracujemy na pierwszym w Polsce podręczniku do debat oksfordzkich (napisanym specjalnie na potrzeby projektu).

     Debata oksfordzka to ustrukturyzowana debata dwóch czteroosobowych drużyn, które losują stronę w debacie 15 minut przed jej rozpoczęciem. Dzięki temu strony muszą podejść do tematu wieloaspektowo i spojrzeć na problem z różnych punktów widzenia. Jest to świetne
     narzędzie dydaktyczne, które uczy kultury słowa, sztuki wystąpień publicznych i poszerza
     horyzonty.

     Istnieje możliwość stworzenia drugiej grupy warsztatowej: środa 3.06 godz 12-15 oraz 5.06 godz 9-12. Już jest kilkoro chętnych, czekamy na Ciebie! Chętnych proszę o kontakt do wtorku 2.06 godz 18 librusem do Agnieszki Kałczyńskiej-Durlej.

     Debatuj! Naucz się rozmawiać! Zabierz głoś! Przekonuj! Włącz się do debaty!
    • więcej
    • zaproszenie do konkursu Pokój – PAIX

    • 20.02.2020 12:56
    • Z inicjatywy Pani Mariny Picasso, już po raz drugi UNESCO i France Télévisions zapraszają uczniów polskiej sieci szkół Stowarzyszonych UNESCO do udziału artystycznym konkursie: „Pokój - międzynarodowy konkurs młodzieży w służbie pokoju” (PAIX).

     Jest to działanie zainspirowane najważniejszą ideą misji UNESCO, jaką jest budowanie pokoju w umysłach ludzi.

     W I edycji konkursu PAIX, pilotażowej, przedmiotem działań były rysunki, fotografie i filmy poświęcone tematyce pokojowej. W konkursie wzięło udział kilka naszych szkół, a XIII LO
     z Łodzi odniosło sukces, zdobywając wyróżnienie specjalne za film „O jeden  krok za daleko”. Informowaliśmy o tym poprzez naszą stronę:

     http://www.unesco.pl/edukacja/article/2626/nowa-inicjatywa-unesco-w-dziedzinie-edukacji-1/

     W II edycji przedmiotem zmagań konkursowych będzie tworzenie gier na temat pokoju, pisanie o nim piosenek oraz ponownie realizacja filmów. W związku z wprowadzeniem nowych, ciekawych form prac, organizatorzy postanowili, że i w tej edycji weźmie udział tylko siedem zaproszonych krajów:  Belgia, Francja, Polska, Republika Beninu, Argentyna, Indie i Liban.

     Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się we wrześniu 2020 z okazji Światowego Dnia Pokoju w siedzibie France Télévisions w Paryżu. 

    • więcej
    • 21 lutego: Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego

    • 20.02.2020 12:38
    • Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego obchodzony jest od roku 2000. Proklamowany został na 30. sesji Konferencji Generalnej UNESCO z inicjatywy Bangladeszu. Główną ideą obchodów jest podkreślenie znaczenia różnorodności językowej dla ochrony różnorodności kulturowej świata, a także dla rozwoju zrównoważonego społeczeństw.

     Hasło obchodów Dnia w roku 2020 „Języki bez granic” (Languages without borders) podkreśla znaczenie języków lokalnych, często wspólnych dla społeczności po obu stronach granicy, dla budowania pokojowych relacji między nimi, a także dla ochrony wspólnego dziedzictwa kulturowego. Wspólnota kultur i języków to częste zjawisko wśród lokalnych społeczności w Afryce Podsaharyjskiej czy Ameryce Łacińskiej.

     21 lutego, w siedzibie UNESCO zorganizowane zostanie całodzienne wydarzenie, na które złoży się, w sesji porannej – uroczystość poświęcona językom transgranicznym, a w popołudniowej okrągły stół na temat języka suahili – złożonego z ponad 20 lokalnych dialektów języka pełniącemu od pokoleń rolę lingua franca dla kilkunastu krajów Afryki wschodniej i południowo-wschodniej, w tym całego regionu Wielkich Jezior Afrykańskich.

     Języki ojczyste mają ogromne znaczenie dla realizacji Celów Agendy 2030, w tym szczególnie Celu 4., mówiącego o zapewnieniu powszechnego dostępu do edukacji oraz zapewnieniu wszystkim ludziom umiejętności czytania, pisania i liczenia, a także wiedzy i umiejętności niezbędnych do promowania zrównoważonego rozwoju, zrównoważonego stylu życia oraz kultury pokoju i globalnego obywatelstwa.

     Promocja wielojęzyczności i ochrona języków ojczystych są od dawna na liście zagadnień priorytetowych UNESCO. Zagadnienie to staje się szczególnie istotne w sytuacji rosnącej co roku liczby języków ginących. Szacuje się, że spośród ponad 6 tysięcy istniejących obecnie języków, połowa zagrożona jest wyginięciem. Zaledwie kilka procent istniejących języków reprezentowanych jest w Internecie – największym powszechnym środku komunikacji. Z najnowszych danych wynika, że co dwa tygodnie znika bezpowrotnie jeden język, a 40 procent populacji świata nie ma obecnie dostępu do edukacji w swoim języku ojczystym. Jednocześnie, wraz z językiem ginie cały zasób wiedzy tradycyjnej i niejednokrotnie także związana z nim kultura rdzenna małych, lokalnych społeczności.

    • więcej
  • Kontakty

   • Liceum Ogólnokształcące nr VIII
   • sekretariat.lo08@wroclawskaedukacja.pl
   • 717986736
   • 53-415 Wrocław ul.Zaporoska 71 Poland
   • www.facebook.com/pg/lo8Wroclaw
   • sekretariat.lo08@wroclawskaedukacja.pl
   • Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Krzywoustego we Wrocławiu, ul. Zaporoska 71, 53-415 Wrocław, REGON 001247850
   • Inspektor ochrony danych, adres jego siedziby: Tomasz Grzybowski, mail: tomasz.grzybowski@coreconsulting.pl, tel.: + 48 882 714 401
 • Galeria zdjęć

   brak danych
   • brak danych
   • Lorem ipsum...