• 13 lutego: Światowy Dzień Radia

    • 20.02.2020 12:37
    • W bieżącym roku głównym przesłaniem Światowego Dnia Radia jest promocja różnorodności, zarówno w eterze, jak i w studiu radiowym. Trzy tematy, na których koncentrować się będą obchody, to:

     - wspieranie różnorodności w radiu, w tym zarówno w rozgłośniach publicznych, jak prywatnych i społecznych

     Różnorodność prezentowanych opinii w radiu zależy przede wszystkim od stopnia koncentracji mediów i współistnienia różnych typów rozgłośni: publicznych, komercyjnych i społecznych, prezentujących odmienne punkty widzenia i kierujących przekaz do różnorodnych grup odbiorców. Zróżnicowanie form własności rozgłośni radiowych to jeden z warunków istnienia pluralistycznego, demokratycznego sektora radiowego. Do jego rozwoju przyczynia się też znacząco technologia DAB (Digital Audio Broadcasting), pozwalająca nadawać audycje w formie cyfrowej. Dzięki niej zwiększa się wybór stacji dostępnych dla słuchaczy i więcej ich też może nadawać w tych samych obszarach mniejszej częstotliwości niż jest to konieczne dla radia FM i AM. Technologia cyfrowa daje możliwość nagrywania i późniejszego wielokrotnego odtwarzania audycji, co automatycznie zwiększa krąg jej odbiorców.

     - budowanie zróżnicowanych zespołów radiowych, złożonych z osób reprezentujących różne grupy społeczne

     Tworzenie zespołów redakcyjnych z poszanowaniem zasady równości szans i braku dyskryminacji wobec jakichkolwiek grup społecznych pozwala na zbudowanie zróżnicowanych redakcji pod względem kulturowym, a także płci, pochodzenia społecznego, wieku i doświadczenia. W niektórych regionach świata wciąż nie jest to uważane za oczywistą wartość, dlatego w przesłaniu tegorocznych obchodów Dnia podkreślono kilkakrotnie znaczenie kulturowego i społecznego zróżnicowania zespołów radiowych dla budowania opinii radia jako wiarygodnego, politycznie niezależnego środka przekazu, jednocześnie kreatywnego i otwartego na różnorodność poglądów.

     - promowanie różnorodności zarówno poprzez treść, jak i rodzaje nadawanych audycji, odzwierciedlających zróżnicowanie odbiorców

     Radio wciąż pozostaje środkiem przekazu najbardziej powszechnie odbieranym na świecie, a jednocześnie jednym z najtańszych. Dociera wszędzie tam, gdzie z powodu braku infrastruktury lub braku umiejętności potencjalnych użytkowników, nie jest dostępny Internet. Zróżnicowanie kanałów radiowych, a co za tym idzie - także treści i form przekazu, stwarza pole do publicznej, demokratycznej debaty na niemal nieograniczoną liczbę tematów. Wielkie możliwości wyboru źródeł informacji i zapraszanych gości czynią z radia doskonały instrument krzewienia wartości i kształtowania postaw tolerancji, solidarności i generalnie otwartości na różnorodność, a bezpośredni kontakt ze słuchaczami otwiera przestrzeń dla wymiany myśli i poglądów na skalę, na jaką nie umożliwia tego żaden inny środek przekazu.

     W tym roku Światowy Dzień Radia obchodzony jest po raz dziewiąty. Proklamowany został na 36. Sesji Konferencji Generalnej UNESCO, w listopadzie 2011 roku, a zatwierdzony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w roku 2013. Na datę obchodów wybrano 13 lutego – dzień, w którym w 1946 roku zainaugurowana została działalność rozgłośni Narodów Zjednoczonych.

     Tradycyjnie obchody służą zwróceniu uwagi opinii publicznej i mediów na znaczenie radia na świecie oraz zachęceniu do inwestowania w publiczny dostęp do informacji za pośrednictwem tego środka przekazu.

    • więcej
    • 27 stycznia: Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu

    • 20.02.2020 12:36
    • 27 stycznia co roku obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu, proklamowany rezolucją Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych 1 listopada 2005 r. Podczas 34. Sesji Konferencji Generalnej UNESCO w 2007 r., kraje członkowskie przyjęły Rezolucję nr 61, zobowiązującą Organizację do zaangażowania się w upowszechnianie wiedzy i w edukację na temat Holokaustu i w ten sposób przeciwstawiania się wszelkim próbom zaprzeczania mu jako wydarzeniu historycznemu. Rezolucja przyjęta została w związku z wcześniejszym apelem ONZ o rozwijanie we wszystkich krajach członkowskich programów edukacyjnych na ten temat, stanowiących ważny element zapobiegania podobnym tragediom w przyszłości.

     Dzień służy podkreśleniu znaczenia wszelkich działań przeciwko antysemityzmowi, rasizmowi i innym formom nietolerancji, prowadzącym do aktów przemocy i prześladowań.

     Tegoroczne hasło „75 lat po Auschwitz – edukacja i pamięć o Holokauście na rzecz sprawiedliwości na świecie” (75 years after Auschwitz - Holocaust Education and Remembrance for Global Justice) nawiązuje do rocznicy wyzwolenia obozu Auschwitz-Birkenau, 27 stycznia 1945 roku.

    • więcej
    • DBI - 11 luty 2020

    • 20.02.2020 12:35
    • 11 lutego obchodzimy Dzień Bezpiecznego Internetu. To święto obchodzone w całej Europie jest inicjatywą Komisji Europejskiej, mającą na celu zwrócenie uwagi na kwestię bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych.
     Brak dostępnego opisu zdjęcia.
    • więcej
    • spotkanie LGBT+

    • 20.02.2020 12:33
    • W dniu 22 stycznia 2020 roku odbyło się w naszej szkole spotkanie dotyczące tematyki LGBT+ poprowadzone przez pana Łukasza Olszewskiego dla uczniów chętnych. 
     Cieszymy się, iż temat LGBT+ nie jest tematem tabu w naszej szkole.
     Obraz może zawierać: 1 osoba, stoi, ekran i w budynku
    • więcej
    • debaty oksfordzkie w szkole - warsztaty

    • 07.01.2020 10:30
    • Fundacja Nowy Głos zaproponowała naszej szkole nieodpłatne warsztaty, organizowane i finansowane w ramach uzyskanego przez Fundacje grantu z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Warsztaty te realizowane są z grupą od 12 do 16 uczniów w formule dwóch trzygodzinnych spotkań. Szkoła może zgłosić więcej niż jedną grupę. Warsztaty realizowane są w Państwa szkole przy pomocy darmowych materiałów edukacyjnych. Podręcznik do debat napisany przez członków naszej Fundacji mogą Państwo znaleźć na stronie internetowej dedykowanej specjalnie temu projektowi: www.debataoksfordzka.pl Znajdą tam Państwo pierwszy w Polsce podręcznik do debat w wersji .pdf, jak również szereg materiałów edukacyjnych, nagrań video oraz pomocy dydaktycznych.

     Debata oksfordzka to ustrukturyzowana debata dwóch czteroosobowych drużyn, które losują stronę w debacie 15 minut przed jej rozpoczęciem. Dzięki temu strony muszą podejść do tematu wieloaspektowo i spojrzeć na problem z różnych punktów widzenia. Jest to świetne narzędzie dydaktyczne, które uczy kultury słowa, sztuki wystąpień publicznych i poszerza horyzonty.

     Aby szkoła nasza mogła skorzystać z oferty, musimy wypełnić formularz zgłoszeniowy do 16 stycznia 2020. Minimalna ilość osób to 12, w przypadku większej ilości będzie stworzona druga grupa. Proszę więc osoby zainteresowane tematem o zgłoszenia do mnie librusem do 15 stycznia 2020.

     Bardzo gorąco zachęcam do wzięcia udziału w warsztatach. które mogłyby zaowocować zorganizowaniem debaty oksfordzkiej na forum szkoły przy okazji Dnia Ziemi w kwietniu 2020. Same warsztaty odbędą się na przełomie lutego i marca.
     Zapraszam!
    • więcej
  • Kontakty

   • Liceum Ogólnokształcące nr VIII
   • sekretariat.lo08@wroclawskaedukacja.pl
   • 717986736
   • 53-415 Wrocław ul.Zaporoska 71 Poland
   • www.facebook.com/pg/lo8Wroclaw
   • sekretariat.lo08@wroclawskaedukacja.pl
   • Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Krzywoustego we Wrocławiu, ul. Zaporoska 71, 53-415 Wrocław, REGON 001247850
   • Inspektor ochrony danych, adres jego siedziby: Tomasz Grzybowski, mail: tomasz.grzybowski@coreconsulting.pl, tel.: + 48 882 714 401
 • Galeria zdjęć

   brak danych
   • brak danych
   • Lorem ipsum...