• debaty oksfordzkie w szkole - warsztaty

    • 07.01.2020 10:30
    • Fundacja Nowy Głos zaproponowała naszej szkole nieodpłatne warsztaty, organizowane i finansowane w ramach uzyskanego przez Fundacje grantu z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Warsztaty te realizowane są z grupą od 12 do 16 uczniów w formule dwóch trzygodzinnych spotkań. Szkoła może zgłosić więcej niż jedną grupę. Warsztaty realizowane są w Państwa szkole przy pomocy darmowych materiałów edukacyjnych. Podręcznik do debat napisany przez członków naszej Fundacji mogą Państwo znaleźć na stronie internetowej dedykowanej specjalnie temu projektowi: www.debataoksfordzka.pl Znajdą tam Państwo pierwszy w Polsce podręcznik do debat w wersji .pdf, jak również szereg materiałów edukacyjnych, nagrań video oraz pomocy dydaktycznych.

     Debata oksfordzka to ustrukturyzowana debata dwóch czteroosobowych drużyn, które losują stronę w debacie 15 minut przed jej rozpoczęciem. Dzięki temu strony muszą podejść do tematu wieloaspektowo i spojrzeć na problem z różnych punktów widzenia. Jest to świetne narzędzie dydaktyczne, które uczy kultury słowa, sztuki wystąpień publicznych i poszerza horyzonty.

     Aby szkoła nasza mogła skorzystać z oferty, musimy wypełnić formularz zgłoszeniowy do 16 stycznia 2020. Minimalna ilość osób to 12, w przypadku większej ilości będzie stworzona druga grupa. Proszę więc osoby zainteresowane tematem o zgłoszenia do mnie librusem do 15 stycznia 2020.

     Bardzo gorąco zachęcam do wzięcia udziału w warsztatach. które mogłyby zaowocować zorganizowaniem debaty oksfordzkiej na forum szkoły przy okazji Dnia Ziemi w kwietniu 2020. Same warsztaty odbędą się na przełomie lutego i marca.
     Zapraszam!
    • więcej
    • Dzień Bezpiecznego Internetu 11.02.2020

    • 07.01.2020 10:29
    • Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI) obchodzony jest z inicjatywy Komisji Europejskiej od 2004 r. To okazja do inicjowania i propagowania działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych.

     11 lutego obchodzimy Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI). Centralnym punktem obchodów jest największa w Europie konferencja dla profesjonalistów na temat bezpieczeństwa dzieci i młodzieży online, która odbędzie się w Warszawie.

     Organizatorem wydarzenia w Polsce od 2005 r. jest Polskie Centrum Programu Safer Internet (PCPSI), które tworzą państwowy instytut badawczy NASK oraz Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę. Obie te instytucje zachęcają szkoły, organizacje pozarządowe, firmy i osoby prywatne do organizowania lokalnych inicjatyw na rzecz bezpieczeństwa młodych internautów (m.in. zajęć edukacyjnych, happeningów, gazetek szkolnych, kampanii informacyjnych, konkursów) oraz zgłaszania ich za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie.

    • więcej
    • 24 stycznia: Międzynarodowy Dzień Edukacji

    • 07.01.2020 10:28
    • W tym roku po raz drugi, UNESCO we współpracy z Centrum Badań oraz Interdyscyplinarności (Centre for Research and Interdisciplinarity - CRI)  zorganizują 24 stycznia wspólne obchody Międzynarodowego Dnia Edukacji, proklamowanego w 2018 roku rezolucją Zgromadzenia Ogólnego ONZ nr A/RES/73/25. Hasłem obchodów w 2020 roku jest “Uczyć się dla ludzi, planety, dobrobytu i pokoju” (Learning for people, planet, prosperity and peace). Służą one podkreśleniu zasadniczej roli edukacji w życiu człowieka i dla zrównoważonego rozwoju.

     W siedzibie UNESCO, w Paryżu, zaplanowano na ten dzień szereg wydarzeń, przede wszystkim dyskusje na temat tego, w jaki sposób edukacja przyczynia się do rozwoju osobistego człowieka, jego dobrobytu, a także do lepszej ochrony Planety i dobrostanu jej pozostałych mieszkańców oraz do wspierania pokoju na świecie. W dyskusjach wezmą udział eksperci międzynarodowi i liderzy w dziedzinie edukacji, w tym także przedstawiciele młodego pokolenia.

     Edukacja, do której dostęp jest podstawowym prawem człowieka, a także dobrem publicznym i publiczną odpowiedzialnością, stanowi jednak dobro luksusowe dla 258 milionów dzieci i  nastolatków niemających dostępu do żadnej szkoły. Wśród 617 milinów analfabetów na świecie , ponad połowa to kobiety i dziewczęta. Nieumiejętność czytania i liczenia dodatkowo pogarsza sytuację czterech milionów dzieci uchodźców z terenów wojen i klęsk żywiołowych, poszukujących nowych miejsc do życia i budowania lepszej przyszłości.

     Bez powszechnego dostępu do wysokiej jakości edukacji większość problemów globalnych, takich jak bieda, głód, wykluczenie i nierówności społeczne, nie zostanie nigdy rozwiązanych.

     W działalności UNESCO edukacja stanowi dziedzinę priorytetową od początku istnienia Organizacji. W październiku 2019 r. ogłoszona została nowa globalna inicjatywa UNESCO w dziedzinie edukacji pod tytułem „Przyszłość edukacji. Uczyć się, aby stać się” (Futures of Education. Learning to Become) , która ma na celu ponowne przemyślenie i sformułowanie roli wiedzy i edukacji w kształtowaniu przyszłości ludzi i Planety, na której żyją. Ma ona także zaowocować opracowaniem nowego Raportu na temat stanu edukacji na świecie oraz wizji jej rozwoju w przyszłości. Raport, nad którym pracuje już grupa międzynarodowych ekspertów pod kierunkiem prezydent Etiopii, pani Sahle-Work Zewde, ma być przedstawiony w listopadzie 2021 r., podczas 41. Sesji Konferencji Generalnej UNESCO.

     Będzie to czwarty już z kolei globalny Raport na temat edukacji powstający na zlecenie UNESCO. Poprzednio ukazały się:

     „Learning to Be: the World of Education Today and Tomorrow”, opracowany w 1972 r. przez Międzynarodową Komisję do spraw Rozwoju Edukacji, pracującą pod kierunkiem Edgara Faure’a.

     „Learning: the Treasure Within”, opracowany w 1996 roku przez komisję ekspertów pod kierunkiem Jacque’a Delorsa, która wskazała najważniejsze kierunki rozwoju edukacji w XXI wieku, oraz jej cztery filary: Uczyć się, aby wiedzieć, Uczyć się, aby działać, Uczyć się, aby być i Uczyć się żyć wspólnie.

     „Rethinking Education: Towards a Global Common Good”, opracowany w 2015 r., w kontekście Celów Agendy 2030, przez zespół ekspertów UNESCO, a definiujący na nowo rolę edukacji jako wzmacniającej i wspierającej godność, kompetencje i potencjał człowieka w jego relacjach z innymi ludźmi i z przyrodą.

    • więcej
    • Konkurs dla maturzystów

    • 07.01.2020 10:26
    • Maturzysto, maturzystko! Czy chcesz za darmo studiować w jednej z najlepszych uczelni niepublicznych w Polsce? Weź udział w konkursie na esej, organizowanym przez Fundację Collegium Civitas.