• Olimpiada Geograficzna
    • Olimpiada Geograficzna

    • 23.02.2021 18:33
    • Dnia 06.02.2021 r. W Obornikach Śląskich odbył się etap okręgowy Olimpiady Geograficznej. Naszą szkołę reprezentował Kacper Konieczny z klasy 2Bg. 
    • więcej
    • Procedury bezpieczeństwa na lekcjach geografii.

    • 01.09.2020 17:39
    • Wszyscy uczniowie są zobowiązani do przestrzegenia procedur bezpieczeństwa podczas lekcji
     w związku z zapobieganiem i przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się koroniwrusa. 

      
     1. Podczas lekcji geografii ograniczamy pracę w grupach lub inne metody  aktywizujące pokaz/doświadczenie, by zachować należny, bezpieczny dystans.
     2. Uczniowie nie zajmują pierwszej  ławki przy stoliku nauczyciela. (Jeżeli liczba miejsc w sali na to nie pozwala uczniowie zajmujący pierwszą ławkę zakrywają  maską usta i nos).
     3. Zwrot  prac  uczniowskich może ulec wydłużeniu ze względu na konieczność    kwarantanny dokumentów.
     4. Uczniowie nie korzystają ze szkolnych atlasów, globusów, tablic czy modeli lub innych przyborów, których dezynfekcja jest utrudniona lub niemożliwa.
     5. Uczniowie nie pożyczają sobie wzajemnie książek, kart pracy czy atlasów.
     6. Dopuszcza się po uzgodnieniu z nauczycielem korzystania z materiałów  dydaktycznych 
      w telefonie.
     7. Uczniowie podczas odpowiedzi przy mapie lub tablicy używają własnego wskaźnika.
    • więcej
    • Olimpijczyk poszukiwany !

    • 07.08.2020 09:46
    • Podaję  tematy   prac . Przejrzyj je. Może  zmierzysz  się i wystartujesz w najblizszej  edycji  olimpiady geograficznej

     Temat A
     Geograficzne uwarunkowania stanu zdrowia ludności i rozprzestrzeniania się chorób w wybranym województwie lub powiecie.

     Temat BUwarunkowania, skutki oraz koszty chaosu przestrzennego w gminie X

     Temat C. Fizycznogeograficzna charakterystyka zbiornika wodnego (formy naturalnej lub sztucznej o powierzchni od 1 do 10 ha)

     Temat DProjekt jednodniowej wycieczki krajoznawczej (pieszej lub rowerowej)

                                            
                                                      
                      
                                                                                                    
                                                                                                                       Maria  Bogdanowicz

      

    • więcej
    • XLVI Olimpiada Geograficzna

    • 10.02.2020 11:34
    • XLVI  OLIMPIADA GEOGRAFICZNA    8-9.02 2020  w Opolu  to start naszych  dwóch uczonych  mężów 

     Piotra Woźniaka  3a  i  Kacpra  Koniecznego  1b.

     Zawody  tej  rangi  niezmiernie  trudne  z nieprzewidywalną  kreatywnością  układających  test  i  quiz.

     Wymagają  rozleglej, ponadprzeciętnej  wiedzy  geograficzno-historyczno- matematycznej.

      Swoboda  wystąpień  publicznych, krasomówstwo  i  umiejętność  działania  pod  presją  czasu  to

     wielce  pożądane  atuty  zawodników.

     W  pierwszym dniu odbyły  się   testy  (  45 min, 60 min, 45  min), rozdzielane krótkimi  przerwami,

      a po obiedzie  uczestnicy olimpiady zwiedzali  Opole.

     W  oczekiwaniu  na  wyniki  wysłuchali  wykładu  podróżnika  Krzysztofa  Lisowskiego  pt. W  krainie 

     Szerpów.

     W późnych  wieczornych  godzinach  stało się  jasne, kto  z  72  zawodników  przystąpi  do II  tury 

     następnego  poranka.

     Świetnie  nasze liceum  reprezentował  Kacper  Konieczny . Zdobył maksymalną  ilość  punktów za

     odpowiedz  przy  mapie, niezły  wynik  za  quiz, ostatecznie  plasując  się  na  11  pozycji  spośród 

     21  startujących.

     Chylimy  czoła  przed obu  naszymi zawodnikami. Doceniamy  ich  wielkie  zaangażowanie w 

     napisanie  pracy  wymagającej  wielu  wyjazdów  w  teren , pracę z  mapą,  przygotowanie 

     merytoryczne, rozwiązywanie  zadań i  pokonywanie  własnych  słabości.

      

                                                                                                                     nauczyciele geografii

                               

                                                 

                                          
                                        
    • więcej
  • Kontakty

   • Liceum Ogólnokształcące nr VIII
   • 717986736
   • 53-415 Wrocław ul.Zaporoska 71 Poland
   • www.facebook.com/pg/lo8Wroclaw
   • Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Krzywoustego we Wrocławiu, ul. Zaporoska 71, 53-415 Wrocław, REGON 001247850
   • Inspektor ochrony danych, adres jego siedziby: Tomasz Grzybowski, mail: tomasz.grzybowski@coreconsulting.pl, tel.: + 48 882 714 401
 • Galeria zdjęć

   brak danych
   • brak danych
   • Lorem ipsum...