• KONKURS foto8LO
   • KONKURS foto8LO

   • 14.10.2021 14:30
   • Regulamin - kliknij: więcej

    Poznaj najnowsze
    zdjęcia - kliknij : XX edycja

    KONKURSOWE ZDJĘCIA POPRZEDNICH EDYCJI  >>> kliknij >>

    Każde zdjęcie konkursowe można powiększyć, klikając na nie!

    I edycja    II edycja    III edycja    IV edycja     V edycja    VI edycja     VII edycja     VIII edycja    IX edycja    X edycja    XI edycja    XII edycja   XIII edycja   XIV edycja   XV edycja     XVI edycja    XVII edycja      XVIII edycja      XIX edycja    XX edycja

   • REGULAMIN

    1. Konkurs jest adresowany do wszystkich uczniów LO nr VIII.

    2. Uczniowie w ramach konkursu przedstawiają zdjęcia w formie papierowej wykonane przez siebie (format min.10x15).

    3. Zdjęcia zgłaszane do konkursu muszą dotyczyć tematu zaproponowanego przez organizatora.

    4. Organizator może ograniczyć liczbę zdjęć jednego uczestnika w razie dużej ilości zgłoszeń.

    5. Każdy uczestnik musi posiadać zgodę wszystkich osób widocznych na zdjęciu na upublicznienie ich wizerunku.

    6. Organizator zastrzega sobie prawo do zatrzymania zdjęć konkursowych i wykorzystania ich jako elementu dekoracji szkoły lub w publikacjach promujących szkołę.

    7. Zdjęcia zgłaszane do konkursu powinny zostać osobiście dostarczone do organizatora, tj. p. Edyty Jarzębowskiej, i podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem, z podaniem klasy, oraz opatrzone tytułem.

    8. Tematyka poszczególnych edycji konkursu oraz ich terminy będą podawane do wiadomości uczniów LO nr VIII za pośrednictwem Systemu Librus.

    9. Zdjęcia konkursowe będą eksponowane na tablicach korkowych w hallu na parterze.

    10. Wybór najlepszych prac będzie dokonywany przez wszystkich uczniów i nauczycieli drogą elektroniczną za pomocą Systemu Librus - w formie udziału w ankiecie zatytułowanej „Konkurs fotograficzny”.

    11. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na podanie ich nazwisk, np. w celu przeprowadzenia głosowania, publikację zdjęć na stronie internetowej LO nr VIII oraz w materiałach promujących szkołę.

    12. Nagrody w konkursie: za I miejsce – 3 dni bez pytania, za II miejsce – 2 dni bez pytania, za III miejsce – 1 dzień bez pytania. Ponadto dla każdego uczestnika konkursu – 1 godzina niepytania.

    13. Udział w „Konkursie fotograficznym foto8LO” jest premiowany punktami w ramach Ligi Klas, analogicznie jak w innych imprezach organizowanych w szkole.

    14. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.

    Organizatorzy:

    p. Edyta Jarzębowska

    Patronat honorowy - p. Dyrektor Anna Niewińska

   • Wróć do listy artykułów
  • Kontakty

   • Liceum Ogólnokształcące nr VIII
   • sekretariat.lo08@wroclawskaedukacja.pl
   • 717986736
   • 53-415 Wrocław ul.Zaporoska 71 Poland
   • sekretariat.lo08@wroclawskaedukacja.pl
 • Galeria zdjęć

   brak danych
   • brak danych
   • Lorem ipsum...