• IX Konkurs Poezji Czesława - I miejsce
    • IX Konkurs Poezji Czesława - I miejsce

    • 26.04.2021 10:01
    • W wierszu Miłosza "Stwarzanie świata" słyszymy głos zachwytu
     nad nieprzebraną różnorodnością tego, z czego składa się nasze universum,
     ale i nutę ironii w ocenie poczynań ludzi.
     Ten właśnie utwór wybrała Natalia Szostak,
     której recytatorska interpretacja wzbudziła zachwyt jury i zapewniła najwyższą ocenę - I miejsce w IX Konkursie Poezji Czesława Miłosza.

     2018/2019 EJ
    • więcej
    • XV Ogólnopolski Konkurs Literacki „Obraz a słowo”- II miejsce
    • XV Ogólnopolski Konkurs Literacki „Obraz a słowo”- II miejsce

    • 26.04.2021 10:01
    • Znamy już werdykt Jury XV OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU LITERACKIEGO
     „Obraz a słowo. Literacki opis dzieła malarskiego”.
     W tym roku przedmiotem konkursu był obraz Jacka Malczewskiego „Przeznaczenie” z 1909 roku.
     Praca Wiktorii Pętal została wybrana spośród 159 prac i nagrodzona II miejscem.
     W uzasadnieniu werdyktu członkowie Jury zaznaczyli, że "Uczennica formą literacką zwróciła ich szczególną uwagę".
     Wiktoria_Petal_w_Bytomiu.mp4

     2018/2019 EJ
    • więcej
    • XLIX Olimpiada Literatury i Języka Polskiego - tytuł finalisty
    • XLIX Olimpiada Literatury i Języka Polskiego - tytuł finalisty

    • 26.04.2021 10:04
    • Częściej obojętnie mijamy się, niż uważnie spotykamy z innym/innymi – tak więc w dzisiejszym świecie wyjątkowego znaczenia nabiera temat, który pozwolił Piotrkowi Woźniakowi zakwalifikować się do etapu okręgowego z wynikiem 55/60p. Praca Piotra (Spotkanie – obraz, motyw i problem w twórczości Mickiewicza) dotyczyła głębokich relacji – doświadczania obecności Drugiego, gotowości otwarcia się, słuchania, rozumienia, bliskości, dialogu…

     Piotr Woźniak został finalistą olimpiady centralnej.       
     Wielki sukces i wielka nagroda:

                    Laureaci i finaliści OLiJP są zwolnieni z egzaminu maturalnego z przedmiotu „język polski”,
     zwolnienie jest równoznaczne z otrzymaniem oceny najwyższej.
                         

     2018/2019 EJ

    • więcej
  • Kontakty

   • Liceum Ogólnokształcące nr VIII
   • 717986736
   • 53-415 Wrocław ul.Zaporoska 71 Poland
   • www.facebook.com/pg/lo8Wroclaw
   • Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Krzywoustego we Wrocławiu, ul. Zaporoska 71, 53-415 Wrocław, REGON 001247850
   • Inspektor ochrony danych, adres jego siedziby: Tomasz Grzybowski, mail: tomasz.grzybowski@coreconsulting.pl, tel.: + 48 882 714 401
 • Galeria zdjęć

   brak danych
   • brak danych
   • Lorem ipsum...