• Lektury do matury (liceum 4-letnie)

   • 30.08.2021 12:29
   • LEKTURY OBOWIĄZKOWE kliknij: więcej
    • Zakres podstawowy:

    1) Biblia (w tym fragmenty Księgi Rodzaju, Księgi Hioba, Księgi Koheleta, Pieśni nad Pieśniami, Księgi Psalmów, Apokalipsy wg św. Jana);

    2) Jan Parandowski, Mitologia, część I Grecja;

    3) Homer, Iliada (fragmenty), Odyseja (fragmenty);

    4) Sofokles, Antygona;

    5) Horacy – wybrane utwory;

    6) Bogurodzica; Lament świętokrzyski (fragmenty); Legenda o św. Aleksym (fragmenty); Rozmowa Mistrza Polikarpa ze Śmiercią (fragmenty);

    7) Kwiatki świętego Franciszka z Asyżu (fragmenty);

    8) Pieśń o Rolandzie (fragmenty);

    9) Gall Anonim, Kronika polska (fragmenty);

    10) Dante Alighieri, Boska Komedia (fragmenty);

    11) Jan Kochanowski, wybrane pieśni, w tym: Pieśń IX ks. I, Pieśń V ks. II; psalmy, w tym Psalm 13, Psalm 47; tren IX, X, XI, XIX; Odprawa posłów greckich;

    12) Piotr Skarga, Kazania sejmowe (fragmenty);

    13) Wybrane wiersze następujących poetów: Daniel Naborowski, Jan Andrzej Morsztyn, Mikołaj Sęp-Szarzyński;

    14) Jan Chryzostom Pasek, Pamiętniki (fragmenty);)

    14) William Szekspir, Makbet, Romeo i Julia;

    16) Molier, Skąpiec;

    17) Ignacy Krasicki, Hymn do miłości ojczyzny, wybrane satyry;

    18) Franciszek Karpiński, wybór sielanek i liryki religijnej;

    19) Adam Mickiewicz, Oda do młodości; wybrane ballady, w tym Romantyczność; wybrane sonety z cyklu Sonety krymskie oraz inne wiersze; Konrad Wallenrod; Dziady cz. III;

    20) Juliusz Słowacki, Kordian, wybrane wiersze, w tym Grób Agamemnona (fragmenty), Testament mój;

    21) Zygmunt Krasiński, Nie-Boska komedia;

    22) Cyprian Kamil Norwid, wybrane wiersze;

    23) Bolesław Prus, Lalka, Z legend dawnego Egiptu;

    24) Eliza Orzeszkowa, Gloria victis;

    25) Henryk Sienkiewicz, Potop;

    26) Adam Asnyk, wybór wierszy;

    27) Fiodor Dostojewski, Zbrodnia i kara;

    28) Wybrane wiersze następujących poetów: Jan Kasprowicz, Kazimierz Przerwa-Tetmajer, Leopold Staff;

    29) Stanisław Wyspiański, Wesele;

    30) Władysław Stanisław Reymont, Chłopi (tom I – Jesień);

    31) Stefan Żeromski, Rozdziobią nas kruki, wrony…, Przedwiośnie;

    32) Witold Gombrowicz, Ferdydurke (fragmenty);

    33) Wybrane wiersze następujących poetów: Bolesław Leśmian, Julian Tuwim, Jan Lechoń, Maria Pawlikowska-Jasnorzewska, Kazimiera Iłłakowiczówna, Julian Przyboś, Józef Czechowicz, Krzysztof Kamil Baczyński, Tadeusz Gajcy;

    34) Tadeusz Borowski, Proszę państwa do gazu, Ludzie, którzy szli;

    35) Gustaw Herling-Grudziński, Inny świat;

    36) Hanna Krall, Zdążyć przed Panem Bogiem;

    37) Wybrane wiersze następujących poetów: Stanisław Baliński, wybrane wiersze z okresu emigracyjnego, Kazimierz Wierzyński, wybrane wiersze z okresu emigracyjnego, Czesław Miłosz, w tym wybrane wiersze z tomu Ocalenie oraz Traktat moralny (fragmenty), Tadeusz Różewicz, Miron Białoszewski, Jarosław Marek Rymkiewicz, Wisława Szymborska, Zbigniew Herbert, w tym wybrane wiersze z tomów Pan Cogito oraz Raport z oblężonego miasta, Halina Poświatowska, Stanisław Barańczak, Marcin Świetlicki (wykreślony od 1 IX 2021), Jan Polkowski, Wojciech Wencel;

    38) Albert Camus, Dżuma;

    39) George Orwell, Rok 1984;

    40) Józef Mackiewicz, Droga donikąd (fragmenty);

    41) Sławomir Mrożek, Tango;

    42) Marek Nowakowski, Raport o stanie wojennym (wybrane opowiadanie); Górą „Edek” (z tomu Prawo prerii);

    43) Jacek Dukaj, Katedra (z tomu W kraju niewiernych);

    44) Antoni Libera, Madame;

    45) Andrzej Stasiuk, Miejsce (z tomu Opowieści galicyjskie);

    46) Olga Tokarczuk, Profesor Andrews w Warszawie (z tomu Gra na wielu bębenkach);

    47) Ryszard Kapuściński, Podróże z Herodotem (fragmenty);

    48) Wybrane utwory okresu stanu wojennego;

    49) Powojenna piosenka literacka – wybrane utwory Ewy Demarczyk, Jacka Kaczmarskiego, Wojciecha Młynarskiego, Agnieszki Osieckiej oraz wybrane teksty Kabaretu Starszych Panów.

     

    Zakres rozszerzony:

    1) Arystoteles, Poetyka, Retoryka (fragmenty); 

    2) Platon, Państwo (fragmenty);

    3) Arystofanes, Chmury;

    4) Jan Parandowski, Mitologia, część II Rzym; (lektura wykreślona od 1 IX 2021)

    5) Wergiliusz, Eneida (fragmenty);

    6) Św. Augustyn, Wyznania (fragmenty);

    7) Św. Tomasz z Akwinu, Summa teologiczna (fragmenty);

    8) François Villon, Wielki testament (fragmenty); (lektura wykreślona od 1 IX 2021)

    9) François Rabelais, Gargantua i Pantagruel (fragmenty);

    10) Michel de Montaigne, Próby (fragmenty);

    11) Jan Kochanowski, Treny (jako cykl poetycki);

    12) Piotr Skarga, Żywoty świętych (fragmenty); (lektura wykreślona od 1 IX 2021)

    13) William Szekspir, Hamlet;

    14) Wybrane utwory poetyckie z romantycznej literatury europejskiej, w tym wybrane wiersze angielskich poetów jezior;

    15) Juliusz Słowacki, Lilla Weneda;

    16) Cyprian Kamil Norwid, Bema pamięci żałobny rapsod, Fortepian Szopena, Czarne kwiaty (fragmenty), Promethidion (fragmenty);

    17) Realistyczna lub naturalistyczna powieść europejska (Honoré de Balzac Ojciec Goriot lub Charles Dickens Klub Pickwicka, lub Mikołaj Gogol Martwe dusze, lub Gustaw Flaubert Pani Bovary);

    18) Stanisław Wyspiański, Noc listopadowa;

    19) Franz Kafka, Proces (fragmenty);

    20) Michaił Bułhakow, Mistrz i Małgorzata;

    21) Stanisław Ignacy Witkiewicz, Szewcy;

    22) Bruno Schulz, wybrane opowiadania z tomu Sklepy cynamonowe;

    23) Tadeusz Konwicki, Mała apokalipsa;

    24) Jorge Luis Borges, wybrane opowiadanie;

    25) Janusz Głowacki, Antygona w Nowym Jorku;

    26) Sławomir Mrożek, wybrane opowiadania;

    27) Wybrane eseje następujących autorów: Jerzego Stempowskiego, Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, Zbigniewa Herberta, Zygmunta Kubiaka, Jarosława Marka Rymkiewicza (co najmniej po jednym utworze);

    28) Wybrane teksty z aktualnych numerów miesięczników oraz kwartalników literackich i kulturalnych.

     

     

    Lista lektur uzupełniających do poszczególnych klas w szkole ponadpodstawowej (4-letnie liceum) 
    na poziomie podstawowym:
    a) kl. 1 -- Dzieje Tristana i Izoldy oraz Sokół G. Boccaccia
    b) kl. 2 -- Cierpienia młodego Wertera J. W. Goethego oraz Dziady cz. IV A. Mickiewicza
    c) kl. 3 --  Rozmowy z katem K. Moczarskiego oraz Przy torze kolejowym Z. Nałkowskiej
    d) kl. 4 -- Kartoteka T. Różewicza oraz Wizyta starszej pani F. Durrenmatta
    na poziomie rozszerzonym:
    a) kl. 1 --   Erazma z Rotterdamu oraz T. Morusa (fragmenty)
    b) kl. 2 --  Woltera oraz Nowa Heloiza J.J. Rousseau (fragmenty) 
    c) kl. 3 -- Nowy wspaniały świat A. Huxley`a oraz Wieża G. Herlinga - Grudzińskiego
    d) kl. 4 -- Panna Nikt T. Tryzny oraz Gnój W. Kuczoka
   • Wróć do listy artykułów
  • Kontakty

   • Liceum Ogólnokształcące nr VIII
   • sekretariat.lo08@wroclawskaedukacja.pl
   • 717986736
   • 53-415 Wrocław ul.Zaporoska 71 Poland
   • sekretariat.lo08@wroclawskaedukacja.pl
 • Galeria zdjęć

   brak danych
   • brak danych
   • Lorem ipsum...