• Międzynarodowy konkurs - I LIVE BY THE SEA CONTEST 2019. 

   Międzynarodowy konkurs - I LIVE BY THE SEA CONTEST 2019. 

   23.04.2021 10:13
   Warto obejrzeć!
   Poniżej film prezentujący prace fotograficzne i filmowe wyróżnione w cylkicznym międzynarodowym konkursie - I LIVE BY THE SEA CONTEST 2019. 

   Wśród wyróżnionych znalazła się Emilka Ernst,
   której zdjęcie prezentowane jest pod koniec pierwszej minuty filmu. 
   Najlepsze prace, a więc i fotografia wykonana przez Emilkę, zostaną pokazane w Lizbonie przy okazji dwóch wydarzeń: European Maritime Days i World Oceans Day (pomiędzy 2 maja a 8 czerwca 2019).

   2018/2019 EJ   

  • XLIX Olimpiada Literatury i Języka Polskiego - tytuł finalisty

   XLIX Olimpiada Literatury i Języka Polskiego - tytuł finalisty

   23.04.2021 10:18
          Częściej obojętnie mijamy się, niż uważnie spotykamy z innym/innymi –    tak więc w dzisiejszym świecie wyjątkowego znaczenia nabiera temat, który pozwolił  Piotrkowi Woźniakowi   zakwalifikować się do etapu okręgowego olimpiady z wynikiem 55p./60p. Praca Piotra (temat: Spotkanie – obraz, motyw i problem w twórczości Mickiewicza) dotyczyła głębokich relacji – doświadczania obecności Drugiego, gotowości otwarcia się, słuchania, rozumienia, bliskości, dialogu…
   Piotr Woźniak został finalistą olimpiady centralnej.
   Wielki sukces i wielka nagroda:
      Laureaci i finaliści OLiJP są zwolnieni z egzaminu maturalnego z przedmiotu „język polski”,
   zwolnienie jest równoznaczne z otrzymaniem oceny najwyższej.
   2018/2019 EJ                    
  • IX Międzyszkolny Konkurs Poezji Czesława Miłosza - I miejsce

   IX Międzyszkolny Konkurs Poezji Czesława Miłosza - I miejsce

   23.04.2021 10:18
   W wierszu Miłosza "Stwarzanie świata"
   słyszymy głos zachwytu
   nad nieprzebraną różnorodnością tego, z czego składa się nasze universum,
   ale i nutę ironii w ocenie poczynań ludzi.
   Ten właśnie utwór wybrała Natalia Szostak,
   której recytatorska interpretacja wzbudziła zachwyt jury
   i zapewniła najwyższą ocenę - I miejsce w IX Konkursie Poezji Czesława Miłosza.
   dyplom_Natalii_Szostak-Poezja_Milosza.pdf

   2018/2019 EJ
  • XV Ogólnopolski Konkurs Literacki „Obraz a słowo. Literacki opis dzieła malarskiego” - II miejsce

   XV Ogólnopolski Konkurs Literacki „Obraz a słowo. Literacki opis dzieła malarskiego” - II miejsce

   23.04.2021 10:16
   Znamy już werdykt Jury XV OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU LITERACKIEGO
   „Obraz a słowo. Literacki opis dzieła malarskiego”.
   W tym roku przedmiotem konkursu był obraz Jacka Malczewskiego „Przeznaczenie” z 1909 roku.
   Praca Wiktorii Pętal została wybrana spośród 159 prac i nagrodzona II miejscem.
   W uzasadnieniu werdyktu członkowie Jury zaznaczyli, że "Uczennica formą literacką zwróciła ich szczególną uwagę".
   Wiktoria_Petal_w_Bytomiu.mp4

   2018/2019 EJ
  • Międzynarodowy Konkurs Fotograficzny I live by the Sea International Youth Contest 2019 - udział

   Międzynarodowy Konkurs Fotograficzny I live by the Sea International Youth Contest 2019 - udział

   23.04.2021 10:16

   Emilia Ernst:
   Can you see this beach? Beautiful, isn’t it? But what if I said it will be unable to exploit in the nearest future? It seems terrifying, but...

   2018/2019 EJ                    
  • Kontakty

   • Liceum Ogólnokształcące nr VIII
   • 717986736
   • 53-415 Wrocław ul.Zaporoska 71 Poland
   • www.facebook.com/pg/lo8Wroclaw
   • Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Krzywoustego we Wrocławiu, ul. Zaporoska 71, 53-415 Wrocław, REGON 001247850
   • Inspektor ochrony danych, adres jego siedziby: Tomasz Grzybowski, mail: tomasz.grzybowski@coreconsulting.pl, tel.: + 48 882 714 401
 • Galeria zdjęć

   brak danych
   • brak danych
   • Lorem ipsum...