• MIĘDZYSZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY

   • 25.10.2016 17:25
   • MIĘDZYSZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY
   • REGULAMIN MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO

    „Honey, I’m home – Miodzie, jestem domem”

    Każdy obcy język kryje w sobie wiele pułapek, w które łatwo wpaść i które stały się tematem licznych anegdot. Chodzi o tzw. fałszywych przyjaciół, czyli wyrazy dwóch języków o identycznej lub podobnej formie (graficznej i/lub fonetycznej), lecz różnych znaczeniach oraz o związki frazeologiczne. Ich niedostateczna znajomość powoduje nie tylko błędy w tłumaczeniach, lecz też nieporozumienia, dezorientację, a czasem wybuch śmiechu. Jedną z dziesięciu największych wpadek dyplomatycznych w historii było np. tłumaczenie przemówienia Jimmy’ego Cartera podczas jego wizyty w Polsce w 1977 r. Prezydenta USA wygłaszającego poważne przemówienie nt. przestrzeganie praw człowieka w krajach bloku wschodniego, zaskoczyła reakcja rozbawionej publiczności, która od tłumacza usłyszała, że prezydent „porzucił Stany Zjednoczone na zawsze”, gdyż „pożąda Polaków”.

    A czy Wam zdarzyły się takie historie? Może znacie związki frazeologiczne w języku, którego się uczycie, które Was bardzo zaciekawiły, rozbawiły lub zaskoczyły? Spróbujcie je przedstawić plastycznie! To zadanie konkursowe z okazji Międzynarodowego Dnia Tłumacza 2016 r.

    Zachęcamy do plastycznego zmierzenia się ze związkami frazeologicznymi w językach obcych! Das ist kein Hexenwerkt! Ce n’est pas la mer à boire!

    I. Organizatorzy

      Włoski Instytut Kultury, Instytut Francuski, Goethe-Institut, Katedra Unesco UJ.

    II. Cele konkursu

     Upowszechnianie wiedzy na temat pracy tłumacza, różnorodności językowej, kształtowanie wyobraźni uczniów poprzez tworzenie różnorodnych prac plastycznych na określony temat.

    III.Warunki uczestnictwa

     

    • Uczestnicy konkursu mają za zadanie wykonanie jednej pracy plastycznej.
    • Udział w konkursie ma charakter międzyszkolny i jest skierowany dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i liceów.
    • Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu.
    • Jeden autor /lub grupa może nadesłać jedną pracę plastyczną (bez ramek).
    • Format prac plastycznych – wyłącznie A3.
    • Technika wykonania pracy (farby plakatowe, akwarela, rysunek kredką, ołówkiem, piórkiem, grafika komputerowa itp.) jest dowolna. Dopuszcza się tylko prace wykonane na papierze.
    • Nagrody będą przyznawane indywidualnie lub grupowo. Dopuszczane są prace grupowe ( max. 3 os).
    • Do prac należy dołączyć kartę uczestnictwa (załącznik nr 1), którą powinien podpisać nauczyciel lub osoba uprawniona do reprezentowania ucznia/uczniów.
    • Pracę należy podpisać czytelnie z tyłu podając imię, nazwisko, klasę, miejscowość oraz nazwę szkoły.

     

    IV. Kontakt

    Osoba do kontaktu: Elżbieta Worobiec-Nowak

    V. Termin i miejsce nadsyłania prac

    Pracę należy przesłać lub dostarczyć osobiście do 4 listopada 2016 roku

      O wynikach konkursu laureaci zostaną poinformowani do 16 listopada 2016 roku. Rozdanie nagród będzie miało miejsce 02 grudnia 2016 roku w Instytucie Francuskim.

    IX. Publikacja prac

    Wybrane przez jury prace umieszczone zostaną na wystawie w Instytucie Francuskim. Z chwilą nadesłania prace przechodzą na własność Organizatora. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na bezpłatne wykorzystywania nadesłanych prac konkursowych w ramach działalności Organizatora.

    X. Uwagi dodatkowe

     

    • Prace niezgodne z regulaminem nie będą brane pod uwagę.
    • Rozstrzygnięcie jury jest ostateczne (od werdyktu nie przysługuje odwołanie).
    • Osoby nagrodzone i wyróżnione zostaną powiadomione osobiście o miejscu i godzinie uroczystego rozdania nagród.
    • Wszelkie sprawy nieuwzględnione w regulaminie rozstrzyga Organizator.

     

     

   • Wróć do listy artykułów
  • Kontakty

   • Liceum Ogólnokształcące nr VIII
   • sekretariat.lo08@wroclawskaedukacja.pl
   • 717986736
   • 53-415 Wrocław ul.Zaporoska 71 Poland
   • sekretariat.lo08@wroclawskaedukacja.pl
 • Galeria zdjęć

   brak danych
   • brak danych
   • Lorem ipsum...