• III OGÓLNOPOLSKI FRANKOFOŃSKI KONKURS FOTOGRAFICZNY BLEU BLANC ROUGE

   • 01.10.2017 22:15
   • III OGÓLNOPOLSKI FRANKOFOŃSKI KONKURS FOTOGRAFICZNY BLEU BLANC ROUGE
     
     
    Sekcja dwujęzyczna ZSO Nr2 w Gdyni ma zaszczyt zaprosić uczniów klas II-III gimnazjum , klas I-IV szkół ponadgimnazjalnych oraz nauczycieli języka francuskiego do udziału
    w III Ogólnopolskim Frankofońskim Konkursie Fotograficznym  Bleu Blanc Rouge 2017  
                                           
    Temat tegorocznego konkursu brzmi Bleu Blanc Rouge Ça bouge. Czekamy więc na artystyczne zdjęcia, na których pojawią się trzy charakterystyczne dla Francji kolory i ruch. Zdjęcia mają przywodzić na myśl bardzo szeroko pojętą francuską cywilizację i kulturę oraz coś zwariowanego, szalonego, w ruchu. Istnieje oczywiście całkowita wolność interpretacji tematu konkursu.
     
    Fotografie (max 5 na uczestnika) należy przesłać tylko w formie elektronicznej na adres bleu_blanc_rouge_2017@onet.pl do niedzieli 22 października 2017.
    Uroczyste ogłoszenie wyników wraz z wernisażem pokonkursowej wystawy fotograficznej  konkursu Bleu, Blanc, Rouge 2017 odbędzie się w piątek, 17 listopada 2017 roku w siedzibie Szkolnej Galerii Sztuki ZSO Nr2 w Gdyni
    Wszelkie informacje i zapytania należy kierować na adres: slawek_tyborski@hotmail.com lub asia.zakowska@wp.pl
     
   • Regulamin

    1. Pod patronatem Instytutu francuskiego w Polsce, organizatorem konkursu są: Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Gdyni (ul. Wolności 22b, 81-347 Gdynia, tel/ fax.: (58) 620 17 50, e-mail: sekretariat@lo2gdynia.pl)
     
    2. Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach wiekowych: klasy II – III gimnazjum oraz I-IV szkoły ponadgimnazjalne. Osobną kategorię tworzą nauczyciele języka francuskiego.
    3.Celem jest motywowanie uczniów do nauki jęz. francuskiego, rozwoju znajomości języka francuskiego, odkrywania kultury i cywilizacji Francji. Szerszym celem konkursu jest rozwijanie zmysłu artystycznego, ujawnianie inwencji twórczej i kreatywności autorów zdjęć. Konkurs ma również na celu stworzenie możliwości współpracy środowisk szkolnych z instytucjami  promującymi kulturę. Tematyka fotografii konkursowych może zostać przedstawiona na zdjęciach w sposób różnorodny. 

    4. Uczeń musi być jedynym autorem nadesłanych fotografii. Zdjęcia nie mogły być wcześniej nagradzane w innych konkursach plastycznych, ani nigdzie publikowane (także w Internecie). Zdjęcia nie mogą mieć więcej niż 3 lata (nie wcześniejsze niż z 2015 roku)

    5. Każdy uczeń może przysłać od 1 do 5 zdjęć. Ocenie podlegają pojedyncze zdjęcia.

    6. Fotografie mogą być także przetwarzane i poprawiane  przy pomocy dowolnego programu służącego do edycji i obróbki zdjęć.
     
    7. W mailu wysłanym z fotografiami należy podać następujące dane: imię i nazwisko, kategoria (np. gimnazjum lub liceum), nazwa i dokładny adres szkoły (także kod pocztowy), numer telefonu ucznia. Zdjęcia bez przesłanych danych nie będą dopuszczone do konkursu.
    Każde zdjęcie przesłane drogą elektroniczną należy ponumerować i podpisać imieniem i nazwiskiem autora (np. 01 – Jan Kowalski, 02 - Jan Kowalski, itp.)

    8. Ogłoszenie wyników nastąpi w piątek, 17 listopada 2017 podczas wernisażu w Szkolnej Galerii Sztuki działającej przy ZSO Nr 2 w Gdyni. Serdecznie zapraszamy wszystkich uczestników wraz z nauczycielami lub rodzicami/opiekunami.
    Informacja o zakwalifikowaniu się do ścisłego finału zostanie przekazana finalistom drogą elektroniczną najpóźniej w niedzielę 5 listopada 2017.

    9. Laureaci I, II i III miejsca w każdej kategorii otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe. Komisja Konkursowa zachowuje sobie prawo przyznania do 3 wyróżnień w każdej kategorii oraz nagrody „Le coup de coeur” za zdjęcie wywołujące najwięcej emocji.

    10. Przysłanie zdjęcia do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych ucznia na potrzeby konkursu, wyrażeniem zgody na umieszczanie fotografii uczestników konkursu oraz ich imion i nazwisk na stronie internetowej szkoły. Szkoła zastrzega sobie prawo do zachowania przysłanych na konkurs fotografii oraz ich upubliczniania w ramach działalności  Szkolnej Galerii Sztuki przy ZSO Nr 2 oraz w innych miejscach wystawowych zaprzyjaźnionych np. Ośrodek Alliance française w Gdańsku, Caffe Anioł w Gdyni, Instytut Francuski w Warszawie.
    Organizatorzy zastrzegają sobie także prawo publikacji nadesłanych i nagrodzonych zdjęć na stronach internetowych zaprzyjaźnionych instytucji.
     
    11.Fotografie będą zawsze wystawiane i publikowane z podaniem w czytelny sposób imienia i nazwiska autora fotografii.

    12. Komisja Konkursowa powołana przez Dyrekcję ZSO Nr 2 oraz opiekuna Szkolnej Galerii Sztuki podejmuje decyzję większością głosów. W skład komisji wchodzą członkowie Gdańskiego Towarzystwa Fotograficznego, czynnie działający trójmiejscy artyści-fotograficy oraz reprezentant organizatorów. Decyzje Komisji są ostateczne i nie podlegają odwołaniu.

    13. Wszelkie pytania i wątpliwości proszę kierować pod numer telefonu  668 00 21 75 lub adres e-mail: slawek_tyborski@hotmail.com, a także asia.zakowska@wp.pl
     
    Organizatorzy konkursu:
    Sławek Tyborski i Joanna Zakowska
     
     

   • Wróć do listy artykułów
  • Kontakty

   • Liceum Ogólnokształcące nr VIII
   • sekretariat.lo08@wroclawskaedukacja.pl
   • 717986736
   • 53-415 Wrocław ul.Zaporoska 71 Poland
   • sekretariat.lo08@wroclawskaedukacja.pl
 • Galeria zdjęć

   brak danych
   • brak danych
   • Lorem ipsum...