• Warsztaty geologiczne

   • 23.11.2018 16:29
   •    
   • 23.11.2018  udaliśmy się  do  Muzeum  Geologicznego na  warsztaty geologiczne.

    W kameralnej grupie, rozszerzenie z  geografii,  rozpoznawaliśmy   skały  według  ich genezy.

    Przyporządkowywaliśmy  je  do  właściwej grupy korzystając  z  wiadomości  zdobytych  podczas 

    zajęć   szkolnych . Sceneria  piękna  ,  bo byliśmy  w  komnacie  dawnych  stworzeń.

    Towarzyszył  nam    duch  zwierząt  minionych  er  geologicznych  oraz ich  drewniane  modele.

    Uporządkowaliśmy wiadomości  o   procesach  odpowiedzialnych  za  powstawanie  skał

    Metamorfizm,  deponowanie, osadzanie, cementacja, wietrzenie przecież  to wszystko jest logiczne.

    Nawiązaliśmy  także  do tektoniki  płyt  ostatnio  omawianej podczas lekcji.

    Nieobecni  żałujcie i  już  wkuwajcie  do  sprawdzianu….

     

     

     

     

     

   • Wróć do listy artykułów
  • Kontakty

   • Liceum Ogólnokształcące nr VIII
   • sekretariat.lo08@wroclawskaedukacja.pl
   • 717986736
   • 53-415 Wrocław ul.Zaporoska 71 Poland
   • sekretariat.lo08@wroclawskaedukacja.pl
 • Galeria zdjęć

   brak danych
   • brak danych
   • Lorem ipsum...