• Procedury bezpieczeństwa na lekcjach geografii.

   • 01.09.2020 17:39
   • Wszyscy uczniowie są zobowiązani do przestrzegenia procedur bezpieczeństwa podczas lekcji
    w związku z zapobieganiem i przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się koroniwrusa. 

     
    1. Podczas lekcji geografii ograniczamy pracę w grupach lub inne metody  aktywizujące pokaz/doświadczenie, by zachować należny, bezpieczny dystans.
    2. Uczniowie nie zajmują pierwszej  ławki przy stoliku nauczyciela. (Jeżeli liczba miejsc w sali na to nie pozwala uczniowie zajmujący pierwszą ławkę zakrywają  maską usta i nos).
    3. Zwrot  prac  uczniowskich może ulec wydłużeniu ze względu na konieczność    kwarantanny dokumentów.
    4. Uczniowie nie korzystają ze szkolnych atlasów, globusów, tablic czy modeli lub innych przyborów, których dezynfekcja jest utrudniona lub niemożliwa.
    5. Uczniowie nie pożyczają sobie wzajemnie książek, kart pracy czy atlasów.
    6. Dopuszcza się po uzgodnieniu z nauczycielem korzystania z materiałów  dydaktycznych 
     w telefonie.
    7. Uczniowie podczas odpowiedzi przy mapie lub tablicy używają własnego wskaźnika.
   • Wróć do listy artykułów
  • Kontakty

   • Liceum Ogólnokształcące nr VIII
   • 717986736
   • 53-415 Wrocław ul.Zaporoska 71 Poland
   • www.facebook.com/pg/lo8Wroclaw
   • Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Krzywoustego we Wrocławiu, ul. Zaporoska 71, 53-415 Wrocław, REGON 001247850
   • Inspektor ochrony danych, adres jego siedziby: Tomasz Grzybowski, mail: tomasz.grzybowski@coreconsulting.pl, tel.: + 48 882 714 401
 • Galeria zdjęć

   brak danych
   • brak danych
   • Lorem ipsum...