• Harmonogram konkursów z języka angielskiego

   • 18.10.2019 11:12
   • Zachęcamy do udziału!
   •    

    Konkurs Wiedzy O Kanadzie – DISCOVER CANADA 2020

    Organizatorem VII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o  Kanadzie – Discover Canada 2020 jest I Liceum Ogólnokształcące w ZS1 w Żorach oraz Uniwersytet Śląski.

    Konkurs składa się z trzech etapów. Zawody szkolne polegają na udzieleniu przez każdego z uczniów odpowiedzi na 110 zamkniętych i otwartych pytań testowych z zakresu znajomości języka angielskiego oraz szeroko rozumianej wiedzy o Kanadzie. Do drugiego etapu konkursu przechodzi 70 uczestników, którzy w pierwszym etapie otrzymają największą liczbę punktów. Drugi etap odbędzie się na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Sosnowcu. Uczestnicy piszą test składający się z pytań otwartych oraz pracę pisemną. Do trzeciego etapu przechodzi maksymalnie 15 uczestników, którzy otrzymali najwyższą ilość punktów w II etapie. Finał konkursu odbędzie się w Żorach w  obecności przedstawiciela Ambasady Kanadyjskiej, Prezydenta Miasta Żory, przedstawicieli Uniwersytetu Śląskiego oraz sponsorów i publiczności. Finał będzie się składał z dwóch części: 10 minutowej prezentacji multimedialnej na podany temat oraz odpowiedzi na zadane przez Komisje pytania.

    Wśród nagród znajdują się pięć indeksów na Filologię Angielską UŚ, wysokie nagrody pieniężne, nagrody książkowe i rzeczowe.

    Harmonogram: 31.10.2019 – zakończenie rejestracji uczestników na stronie internetowej  www.mt-oka.pl, 14.11.2019 – I etap konkursu,  do 19.11.2019 – przesłanie wyników etapu szkolnego poprzez osobiste konta na stronie internetowej konkursu www.mt-oka.pl, do 21.11.2019 – przesłanie poprawionych prac do weryfikacji pocztą – liczy się data stempla pocztowego, 3.12.2019 – ogłoszenie wyników i listy półfinalistów (zakres materiału do II etapu), 25.02.2020 – II etap konkursu, 4.03.2020 – ogłoszenie wyników II etapu i listy finalistów (zakres materiału do III etapu), 2-3.04.2020 – finał.

    Nauczyciel Odpowiedzialny: Paulina Wolniak.

     

    Konkurs "Being Agatha Christie"

    Przedmiotem konkursu jest słów.700 do 1000 samodzielnie napisany tekst literacki w języku angielskim należący do gatunku tzw „crime/mistery/fantasy story”. Cechą charakterystyczną tych opowiadań jest brak drastycznych opisów scen przemocy, obecność inteligentnego i przenikliwego detektywa rozwiązującego problem na drodze logicznego rozumowania. Tekst powinien mieścić się w objętości

    Harmonogram: II semestr 2019/ 2020, Nauczyciel Odpowiedzialny: Bogumiła Krogulec

     

     

     

    XV Eliminacje Dolnośląskie Konkursu Krasomówczego w języku angielskim International Public Speaking

    Ideą konkursu jest promowanie języka angielskiego poprzez umożliwienie uczniom zaprezentowania swoich przemyśleń  w formie przemówienia wygłoszonego na szerszym forum. Ocenie podlega nie tylko sprawność językowa uczestnika, ale także, a może przede wszystkim, oryginalność myśli, trafność argumentów, umiejętność zainteresowania widzów.

    Uczestnicy samodzielnie przygotowują krótkie przemówienie własnego autorstwa, trwające maksymalnie 5 minut. Wystąpienie jest inspirowane tematem przewodnim konkursu, co oznacza, że każdy uczestnik musi wymyślić swój własny temat nawiązujący do tematu głównego. Każde wystąpienie kończy się krótką dyskusją - prezenter odpowiada na 2 -3 pytania. Regulamin konkursu nie przewiduje używania jakichkolwiek rekwizytów. I miejsce - kurs dowolnego języka obcego (60h)  we Wrocławiu, II, III miejsce - atrakcyjne nagrody rzeczowe ufundowane przez wydawnictwo Pearson Longman.

    Zwycięzca etapu regionalnego weźmie udział w ogólnopolskim finale konkursu. Wyróżnieni w nim uczniowie będą reprezentować Polskę w międzynarodowym finale (w zeszłym roku odbył się w Londynie).

    Harmonogram: etap szkolny 29.02.2020 (tematy zostaną podane w styczniu razem w kompletnym harmonogramem), Nauczyciel Odpowiedzialny: Katarzyna Dobrucka.

     

     

    Olimpiada Języka Angielskiego

    Na etapie szkolnym test składa się z  60 zadań, podzielonych po połowie między gramatykę i słownictwo. Test II etapu składa się z dwu testów gramatycznych (wielokrotnego wyboru i tłumaczeniowego), testu słownictwa (wstawianie słów w luki), testu czytania oraz globalnego testu luk (cloze test). Ostatnim składnikiem zestawu jest test wiadomości kulturowych (wielokrotny wybór), który dzieli się na część amerykańską i brytyjską. Po zakończeniu sprawdzeniu testów ogłaszana jest lista uczniów zakwalifikowanych do eliminacji ustnych. Uczestnicy tej części eliminacji okręgowych zdają egzamin ustny z praktycznej znajomości języka angielskiego, literatury angielskojęzycznej i wiedzy o krajach angielskiego obszaru językowego. Egzamin ustny ma na celu  sprawdzenie umiejętności prowadzenia rozmowy w języku angielskim oraz sprawdzenia podstawowych wiadomości z zakresu historii, geografii i literatury Wielkiej Brytanii i USA. Zawody III stopnia składają się dla wszystkich zawodników, z części pisemnej (testu) i ustnej.  Wszyscy uczestnicy finału zdają egzamin ustny z praktycznej znajomości języka angielskiego, literatury angielskojęzycznej i wiedzy o krajach angielskiego obszaru językowego. Zakres materiału, obowiązującego podczas eliminacji ustnych zamieszczany jest na stronie internetowej Olimpiady www.oja.wsjo.pl. Najlepszy laureat Olimpiady może być delegowany do uczestnictwa w olimpiadzie międzynarodowej, jeśli nie posiada jeszcze dyplomu znajomości języka angielskiego na poziomie C-2.

    Harmonogram: etap szkolny- wysłanie zgłoszenia do organizatorów do 10 października 2019r., 7 listopada 2019 r. o godz. 9.00 uczniowie piszą pracę pisemną (test), 10 stycznia 2020 roku odbędzie się część pisemna zawodów II etapu, III etap-zawody centralne odbędą się w dniach 15-16 kwietnia 2019 r.
    Nauczyciele Odpowiedzialni za etap szkolny: Jolanta Połajdowicz, Monika Rusnak

    Konkurs Piosenki Angielskiej

    W Konkursie mogą uczestniczyć soliści (nie duety i  zespoły). Każdy wykonawca  prezentuje piosenkę w języku angielskim z akompaniamentem lub z pół-playbacku w postaci zapisu elektronicznego audio (bez nagranych chórków lub drugiego głosu). Akompaniator nie jest nagradzany w konkursie. Dopuszczalna jest własna twórczość w zakresie muzyki rozrywkowej. Czas wykonywania utworu nie może przekroczyć 4 minut. Ogółem prezentowane mogą być maksymalnie 3 piosenki z jednej szkoły. W ubiegłym roku pierwszą nagrodą w kategorii Liceum, był bezpłatny pierwszy rok studiów na wybranym kierunku w Wyższej Szkole Filologicznej we Wrocławiu.

     

    Harmonogram: Przewidziany jest etap szkolny (termin zostanie podany w późniejszym terminie) oraz etap międzyszkolny, który odbędzie się odbędzie się 7 kwietnia 2020 r. (eliminacje 3,4 kwietnia)

    Nauczyciele Odpowiedzialni za eliminacje szkolne- Bogumiła Krogulec, Marta Górny

     

     

    Szkolny konkurs 'Anglista Roku' termin konkursu zostanie podany w dzienniku Librus

     

     Nauczyciele Odpowiedzialni: K. Babiarz, B. Krogulec

     

     

     

     

     

     

      

   • Wróć do listy artykułów
  • Kontakty

   • Liceum Ogólnokształcące nr VIII
   • sekretariat.lo08@wroclawskaedukacja.pl
   • 717986736
   • 53-415 Wrocław ul.Zaporoska 71 Poland
   • sekretariat.lo08@wroclawskaedukacja.pl
 • Galeria zdjęć

   brak danych
   • brak danych
   • Lorem ipsum...