• Dezinformacja o koronawirusie

   • 16.11.2020 21:25
   •  

    Z początkiem pandemii, zaczęły rozprzestrzeniać się fałszywe informacje na temat Covid-19. Dowiedz się jak zwalczać i unikać tych informacji i w jaki sposób UE walczy z dezinformacją. 

   • Dlaczego dezinformacja o koronawirusie jest niebezpieczna 

    Trudno jest zachować spokój i sprawdzać informacje w okresie wielkiego niepokoju i zalewu wstrząsających wiadomości. Nawet jeśli ktoś nie uwierzy w fałszywe informacje, mogą one podważyć wiarygodność prawdziwych informacji i eksperckich opinii. Budzą one niepotrzebną panikę i strach wśród społeczeństwa. Często oczerniają również służbę zdrowia, wywołując w obywatelach uprzedzenie wobec niej. 

    Walka UE z dezinformacją 

    Strona UE na temat reakcji na koronawirusa będzie zawierać informacje dedykowane obalaniu popularnych mitów związanych z epidemią. Eksperci i politycy UE regularnie odbywają konferencje na temat dezinformacji i metod informowania obywateli o zagrożeniach.. Na platformy internetowe wywierana jest presja, aby przeciwdziałały oszustwom internetowym związanym z Covid-19. 

    Jak zwalczać i unikać dezinformacji 

    By ograniczyć rozprzestrzenianie się fałszywych informacji, możesz zgłosić nieprawdziwe informacje platformie społecznościowej, na której się znajdują. Możesz też porozmawiać z osobą, która udostępniła fałszywą informację. By uniknąć dezinformacji, należy korzystać ze sprawdzonych i oficjalnych źródeł. Pamiętaj, by zawsze sprawdzić treść, źródło, autora i pochodzenie informacji, które chcesz przekazać dalej. 

    Źródła: 

    https://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/society/20200326STO75917/dezinformacja-o-koronawirusie-jak-ja-rozpoznac-i-jak-jej-przeciwdzialac 

    https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2017/599386/EPRS_ATA(2017)599386_PL.pdf 

   • Wróć do listy artykułów
  • Kontakty

   • Liceum Ogólnokształcące nr VIII
   • sekretariat.lo08@wroclawskaedukacja.pl
   • 717986736
   • 53-415 Wrocław ul.Zaporoska 71 Poland
   • www.facebook.com/pg/lo8Wroclaw
   • sekretariat.lo08@wroclawskaedukacja.pl
   • Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Krzywoustego we Wrocławiu, ul. Zaporoska 71, 53-415 Wrocław, REGON 001247850
   • Inspektor ochrony danych, adres jego siedziby: Tomasz Grzybowski, mail: tomasz.grzybowski@coreconsulting.pl, tel.: + 48 882 714 401
 • Galeria zdjęć

   brak danych
   • brak danych
   • Lorem ipsum...