• Koronawirus: co UE robi w zakresie zdrowia? (Wywiad)

   • 16.11.2020 09:23
   • Przewodniczący parlamentarnej Komisji Ochrony Środowiska i Zdrowia Publicznego Pascal Canfin opowiedział  o działaniach UE w zakresie zdrowotnych aspektów kryzysu koronawirusowego.
   • W obliczu rosnącej liczby przypadków COVID-19, jakie wnioski wyciągnięto z pierwszej fali pandemii w Europie?

     

    Kryzys koronawirusowy to bezprecedensowe wyzwanie dla naszych społeczeństw. Wiemy, że będziemy potrzebować szczepionki, ale wiemy też, że to potrwa.

     

    Już podczas pierwszej fali nauczyliśmy się, że kluczowa jest koordynacja. Nieskoordynowane działania, zarządzanie granicami, różne metodologie liczenia w zakresie zdrowia były jednymi z głównych obszarów uznanych za wymagające usprawnienia. Dlatego z zadowoleniem przyjmuję nowy projekt Komisji Europejskiej w sprawie przeciwdziałania transgranicznym zagrożeniom dla zdrowia oraz zaktualizowane mandaty Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób oraz Europejskiej Agencji Leków.

     

    Patrząc z szerszej perspektywy, kryzys ten umożliwił UE znaczący krok naprzód w integracji europejskiej dzięki planowi odbudowy. Nowy program działań UE w dziedzinie zdrowia pozwoli nam wesprzeć nasze szpitale, zapewnić niezbędne produkty medyczne, a przede wszystkim wspierać pracowników służby zdrowia, którzy w ostatnich miesiącach byli na pierwszej linii frontu. Musimy również dopilnować, aby odbudowa gospodarcza nie stała w sprzeczności z naszymi planami w zakresie klimatu i środowiska.

     

    Przeczytaj więcej o tym, jak UE wspiera badania nad szczepionkami na koronawirusa.

     

    Skuteczna i bezpieczna szczepionka jest najbardziej prawdopodobnym sposobem powstrzymania pandemii. Czy UE robi wystarczająco dużo, aby wspierać jej opracowanie i zapewnić dostęp do niej dla wszystkich Europejczyków?

     

    Opracowanie szczepionki zazwyczaj zajmuje 10 lat, więc to, co próbujemy osiągnąć, jest ogromnym wyzwaniem. Komisja Europejska prowadzi negocjacje z firmami farmaceutycznymi, aby zapewnić, że jak tylko pojawi się szczepionka, będziemy w stanie dostarczyć ją wszystkim Europejczykom.

     

    Popieramy działania Komisji Europejskiej, ale jako Przewodniczący parlamentarnej Komisji Zdrowia Publicznego apelowałem o przejrzystość w kwestii programu zakupów. Obecnie nie mamy żadnych informacji o postanowieniach umów zakupu z wyprzedzeniem zawartych między Komisją Europejską a firmami farmaceutycznymi. Jeśli chcemy budować zaufanie, potrzebujemy przejrzystości, zwłaszcza w kwestii cen, miejsc produkcji, uzgodnień dotyczących własności intelektualnej oraz odpowiedzialności i odszkodowań związanych z ewentualnymi szkodami spowodowanymi przez szczepionkę. Musimy również upewnić się, że budżet europejski jest wykorzystywany ostrożnie i dokładnie kontrolowany.

     

    Na początku pandemii UE była krytykowana za niewystarczającą współpracę. Odpowiedzialność za politykę zdrowotną leży przede wszystkim po stronie państw członkowskich, ale czy należy teraz zrobić więcej na szczeblu UE?

     

    UE powinna robić więcej, aby zapobiec przyszłym pandemiom. Podobnie jak w przypadku wielu innych kwestii, zajęcie się nimi wymaga odpowiedniej skali i żadne państwo członkowskie nie jest w stanie działać samodzielnie.

     

    Europa, która chroni, oznacza również zmierzenie się z faktem, że zdrowie i środowisko są ze sobą powiązane. Wielu ekspertów ostrzegało już przed zależnością pomiędzy zmianą klimatu a pandemiami.

     

    Z powodu kryzysu klimatycznego, a zwłaszcza wylesiania, pandemie tego rodzaju mogą występować częściej. Musimy nadal wykonywać konkretne działania w walce ze zmianą klimatu oraz przygotować nasze systemy opieki zdrowotnej na taką ewentualność.

     

    Dowiedz się więcej o działaniach UE przeciwko COVID-19 z naszej osi czasu.

   • Wróć do listy artykułów
  • Kontakty

   • Liceum Ogólnokształcące nr VIII
   • sekretariat.lo08@wroclawskaedukacja.pl
   • 717986736
   • 53-415 Wrocław ul.Zaporoska 71 Poland
   • sekretariat.lo08@wroclawskaedukacja.pl
 • Galeria zdjęć

   brak danych
   • brak danych
   • Lorem ipsum...