• Szkolenie dla Młodszych Ambasadorów
   • Szkolenie dla Młodszych Ambasadorów

   • 03.02.2021 11:29
   • Dnia 25.01.2021 r. uczniowie naszej szkoły, uczestniczący w programie "Szkoła Ambasadorem Parlamentu Europejskiego", wzięli udział w szkoleniu online dla młodszych ambasadorów w programie EPAS, prowadzonym przez trenera Mateusza Koniecznego. 
   •  Celem szkolenia było lepsze poznanie się i integracja, zdobycie wiedzy na temat działań podejmowanych na rzecz młodzieży przez instytucje UE oraz rozwijanie kompetencji przydatnych w realizacji szkolnych inicjatyw, podejmowanych w ramach programu.   Warsztaty te były okazją do nawiązania kontaktu z młodzieżą z innych szkół zakwalifikowanych do programu i do lepszego poznania się.  Co prawda szkolenie odbywało się elektronicznie – w formie wideokonferencji, lecz nie przeszkodziło to uczestnikom we wspólnej komunikacji i integracji. Podczas zajęć uczniowie wzięli udział w quizie pozwalającym na zweryfikowanie ogółu posiadanej przez siebie wiedzy, a także dzieleni byli na mniejsze, i za każdym razem inne grupy, co spokojnie umożliwiło rozmowę wszystkich uczestników.    Jako efekty pracy w grupach  prezentowane były m.in. różnorodne, dość optymistyczne wizje uczniów, dot. rozwoju Europy na przestrzeni kolejnych dziewięciu lat (Europa 2030), uzyskane dotychczas informacje nt. działań UE na rzecz młodzieży, opinie na temat problemów, z jakimi stykają się młodzi ludzie żyjący na wsiach, czy oczekiwania młodzieży wobec UE – „Unia Europejska moich marzeń”. Uczestnicy byli bardzo zadowoleni z warsztatów i mile nimi zaskoczeni.

    A oto opinie uczniów z naszej szkoły na ich temat: „Wykład był bardzo ciekawie przeprowadzony. Czas zleciał nam na integracji, wspólnym wykonywaniu zadań i poszerzaniu wiedzy o UE”; „Zajęcia bardzo mi się podobały. Miałam okazję porozmawiać z innymi uczestnikami programu EPAS oraz nauczyć się nowych, ciekawych rzeczy”. 

    Prowadzący szkolenie pan Mateusz Konieczny poinformował również o możliwości skorzystania z zapewnianych przez Unię Europejską stypendiów, o których więcej informacji można znaleźć na stronie mojestypendia.pl [link do strony: https://www.mojestypendium.pl/znajdz-stypendium/page/9/].

    Przygotowaliśmy dla Was krótką informację o Parlamencie Europejskim.

    <iframe src="https://eduwroclaw-my.sharepoint.com/personal/piokot3577_edu_wroclaw_pl/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc={d5dd9014-21dc-4e3b-bb58-036f9350b655}&amp;action=embedview&amp;wdAr=1.7777777777777777" width="350px" height="221px" frameborder="0">To jest osadzony dokument pakietu <a target="_blank" href="https://office.com">Microsoft Office</a> obsługiwany przez aplikację <a target="_blank" href="https://office.com/webapps">Office</a>.</iframe>

   • Wróć do listy artykułów
  • Kontakty

   • Liceum Ogólnokształcące nr VIII
   • sekretariat.lo08@wroclawskaedukacja.pl
   • 717986736
   • 53-415 Wrocław ul.Zaporoska 71 Poland
   • www.facebook.com/pg/lo8Wroclaw
   • sekretariat.lo08@wroclawskaedukacja.pl
   • Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Krzywoustego we Wrocławiu, ul. Zaporoska 71, 53-415 Wrocław, REGON 001247850
   • Inspektor ochrony danych, adres jego siedziby: Tomasz Grzybowski, mail: tomasz.grzybowski@coreconsulting.pl, tel.: + 48 882 714 401
 • Galeria zdjęć

   brak danych
   • brak danych
   • Lorem ipsum...