• Geopark Świętokrzyski światowym geoparkiem UNESCO
   • Geopark Świętokrzyski światowym geoparkiem UNESCO

   • 23.04.2021 09:55
   • Pozytywna rekomendacja Rady ds. Światowych Geoparków UNESCO, została zatwierdzona przez Radę Wykonawczą UNESCO w dniu 21 kwietnia 2021r. 

    Jest to drugi geopark w Polsce, któremu nadano ten status. Status światowego geoparku UNESCO posiada obecnie 169 obiektów w 44 krajach.

   • Jest to pierwszy w Polsce geologiczny park krajobrazowy, reprezentujący bogactwo walorów przyrody nieożywionej w połączeniu z przyrodą ożywioną i dziedzictwem kulturowym. Obszar ten stanowi trzon Geoparku Świętokrzyskiego.

     

    Geopark Świętokrzyski obecnych granicach funkcjonuje od 5 października 2015 r, kiedy zawiązano formalne porozumienie o współpracy pomiędzy pięcioma lokalnymi gminami: Kielce, Chęciny, Morawica, Sitkówka-Nowiny oraz Piekoszów. Początkowa nazwa „Geopark Chęcińsko-Kielecki” została na wniosek części członków porozumienia zmieniona na Geopark Świętokrzyski, jako bardziej adekwatną do specyfiki obszaru. Do głównych zadań Stowarzyszenia określonych w statucie należy planowanie i wykonywanie zadań publicznych Gmin polegających na:

    – Wspieraniu działań na rzecz rozwoju geoturystyki

    – Promocji dziedzictwa geologicznego i kulturowego

    – Promocji całego obszaru Geoparku rozumianego w ujęciu holistycznym (geologia – dziedzictwo przyrodnicze – dziedzictwo kulturowe – społeczność lokalna)

    – Mobilizowaniu i angażowaniu społeczności lokalnej do aktywnego udziału w procesie funkcjonowania i rozwoju Geoparku

    – Rozwijaniem współpracy pomiędzy Stowarzyszeniem a sektorem nauki, biznesu oraz organizacji pozarządowych

    – Realizacji innych zadań publicznych (m.in. ochrony i konserwacji dziedzictwa geologicznego, przyrodniczego i kulturowego, edukacji, współpracy na forum lokalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym (https://geonatura-kielce.pl/geopark-geoland-swietokrzyski/)

     

    Zachęcamy do wirtualnego zwiedzania światowych geoparków UNESCO poprzez internetową platformę VISIT US,  uruchomioną przez Światową Sieć Geoparków oraz do odwiedzenia strony internetowej Geoparku Świętokrzyskiego: geopark.pl

   • Wróć do listy artykułów
  • Kontakty

   • Liceum Ogólnokształcące nr VIII
   • sekretariat.lo08@wroclawskaedukacja.pl
   • 717986736
   • 53-415 Wrocław ul.Zaporoska 71 Poland
   • sekretariat.lo08@wroclawskaedukacja.pl
 • Galeria zdjęć

   brak danych
   • brak danych
   • Lorem ipsum...