• Światowy Dzień Poezji – 21 marca - udział w Społecznej akcji „Podaruj wiersz”

   • 20.02.2020 12:51
   • Herbert
    Poniżej przekazuję Państwu list będący zaproszeniem wszystkich polskich Szkół Stowarzyszonych UNESCO do akcji  organizacji obchodów Światowego Dnia Poezji, 21 marca br. poprzez udział w akcji społecznej "Podaruj wiersz". Jest to bardzo prosta, mądra i piękna akcja, w duchu UNESCO. Wszyscy mogą bez trudu wziąć w niej udział i mieć poczucie, że robimy coś wspólnie, całą siecią. Akcja społeczna "Podaruj wiersz" została objęta patronatem honorowym przez Polski Komitet ds. UNESCO.

    link:
    http://www.fundacjaherberta.com/aktualnosci/item/566-przepisz-podaruj


     
   • Szanowni Państwo,

    Fundacja im. Zbigniewa Herberta pragnie zaprosić Państwa szkołę do wzięcia udziału w ogólnopolskiej akcji społecznej „Podaruj wiersz”, którą w tym roku chcemy włączyć się w obchody Światowego Dnia Poezji – ustanowionego przez UNESCO na 21 marca. Polski Komitet ds. UNESCO objął akcję „Podaruj wiersz” swoim honorowym patronatem.

    Działania, do których zapraszamy uczniów i nauczycieli Państwa szkół, sprowadzają się do czterech prostych kroków: 1. sięgnięcie po książkę z wierszami (w domu lub w szkole), 2. wybranie jednego z nich, 3. odręczne przepisanie wybranego wiersza na przygotowanej przez nas papeterii (karty papeterii prześlemy Państwu), 4. podarowanie go komuś, dla kogo może to być cenne.

    Zbigniew Herbert pisał listy-wiersze do przyjaciół, do ważnych dla niego artystów, do osób, które cenił (niektóre z tych listów znalazły się następnie w książkach poety i należą do najprzenikliwszych i najmocniej poruszających jego utworów). Ten gest pisarza – gest ofiarowania komuś autografu wiersza – stał się inspiracją dla naszej akcji.

    Wierzymy, że gest ofiarowania komuś słów poezji jest gestem na wskroś ludzkim, że może być formą życzliwej współobecności, może dać duchowe wsparcie, nieść pociechę, podtrzymywać nadzieję. Dlatego zachęcamy, by uczniowie biorący udział w akcji, poszukali osób, którym podarują wiersz, nie tylko w swoim najbliższym otoczeniu (w rodzinie, wśród przyjaciół, sąsiadów, bliższych i dalszych znajomych), ale również tam, gdzie słowo właściwie użyte, słowo poezji jest najbardziej potrzebne – w domach pomocy społecznej, domach seniora, domach dziecka, świetlicach środowiskowych etc.

    Ofiarowanie wiersza warto połączyć z odczytaniem go tym, którzy sami mogą mieć problem z przeczytaniem odręcznie przepisanego tekstu (dotyczy to zwłaszcza osób starszych i małych dzieci oraz osób z różnego rodzaju dysfunkcjami percepcji). Tak przeprowadzona akcja „Podaruj wiersz” może stać się „lekcją wrażliwości”, a także okazją do budowania więzi międzypokoleniowych, do okazania bezinteresownej życzliwości i empatii wobec osób potrzebujących, opuszczonych, samotnych.

    Chcielibyśmy symbolicznie uhonorować nauczycieli i uczniów, którzy zaangażują się w akcję „Podaruj wiersz”, dlatego przeprowadzimy konkurs na najlepszą (najciekawszą, najlepiej przemyślaną, najbardziej innowacyjną) realizację akcji. Konkurs będzie miał funkcję dokumentującą – zgłoszenia przyjmować będziemy w formie fotorelacji (z opisem) lub relacji video. Rozstrzygnięcia konkursu dokona jury, w którego skład wejdą przedstawiciele Fundacji im. Zbigniewa Herberta i Polskiego Komitetu ds. UNESCO, a nagrodami będą tomy poezji Zbigniewa Herberta oraz książki związane z jego życiem i twórczością.

    Przebieg akcji relacjonować będziemy w sieci – głównie poprzez fanpage Fundacji na Facebooku: @Herbert.Pan.Cogito, gdzie sukcesywnie zamieszczane będą wybrane relacje. Partnerem akcji „Podaruj wiersz” jest Biblioteka Narodowa w Warszawie, a patronat medialny nad przedsięwzięciem objęło Polskie Radio.

    Zgłoszenia udziału w akcji – wraz z zamówieniem potrzebnej Państwu ilości kart papeterii, które prześlemy do Państwa bezpłatnie – przyjmować będziemy od dnia 1 lutego. Można je składać poprzez formularz zgłoszeniowy. Ewentualne pytania prosimy kierować do koordynatorek akcji: Magdaleny Bliźniuk i Moniki Czapki – / e-mail: podarujwiersz@fundacjaherberta.com / telefon: 81 534 52 33

    Ufamy, że społeczność Państwa szkoły zaangażuje się w akcję „Podaruj wiersz” i że dzięki Państwa pomocy słowa wierszy – słowa prawdziwie znaczące, niosące sens i nadzieję, dające oparcie – trafią zwłaszcza do tych osób, które takich słów najbardziej potrzebują.

    Z serdecznymi pozdrowieniami,

    Maria Dzieduszycka

    Prezes Fundacji im. Zbigniewa Herberta

   • Wróć do listy artykułów
  • Kontakty

   • Liceum Ogólnokształcące nr VIII
   • sekretariat.lo08@wroclawskaedukacja.pl
   • 717986736
   • 53-415 Wrocław ul.Zaporoska 71 Poland
   • sekretariat.lo08@wroclawskaedukacja.pl
 • Galeria zdjęć

   brak danych
   • brak danych
   • Lorem ipsum...