• 13 lutego: Światowy Dzień Radia

   • 20.02.2020 12:37
   • W bieżącym roku głównym przesłaniem Światowego Dnia Radia jest promocja różnorodności, zarówno w eterze, jak i w studiu radiowym. Trzy tematy, na których koncentrować się będą obchody, to:

    - wspieranie różnorodności w radiu, w tym zarówno w rozgłośniach publicznych, jak prywatnych i społecznych

    Różnorodność prezentowanych opinii w radiu zależy przede wszystkim od stopnia koncentracji mediów i współistnienia różnych typów rozgłośni: publicznych, komercyjnych i społecznych, prezentujących odmienne punkty widzenia i kierujących przekaz do różnorodnych grup odbiorców. Zróżnicowanie form własności rozgłośni radiowych to jeden z warunków istnienia pluralistycznego, demokratycznego sektora radiowego. Do jego rozwoju przyczynia się też znacząco technologia DAB (Digital Audio Broadcasting), pozwalająca nadawać audycje w formie cyfrowej. Dzięki niej zwiększa się wybór stacji dostępnych dla słuchaczy i więcej ich też może nadawać w tych samych obszarach mniejszej częstotliwości niż jest to konieczne dla radia FM i AM. Technologia cyfrowa daje możliwość nagrywania i późniejszego wielokrotnego odtwarzania audycji, co automatycznie zwiększa krąg jej odbiorców.

    - budowanie zróżnicowanych zespołów radiowych, złożonych z osób reprezentujących różne grupy społeczne

    Tworzenie zespołów redakcyjnych z poszanowaniem zasady równości szans i braku dyskryminacji wobec jakichkolwiek grup społecznych pozwala na zbudowanie zróżnicowanych redakcji pod względem kulturowym, a także płci, pochodzenia społecznego, wieku i doświadczenia. W niektórych regionach świata wciąż nie jest to uważane za oczywistą wartość, dlatego w przesłaniu tegorocznych obchodów Dnia podkreślono kilkakrotnie znaczenie kulturowego i społecznego zróżnicowania zespołów radiowych dla budowania opinii radia jako wiarygodnego, politycznie niezależnego środka przekazu, jednocześnie kreatywnego i otwartego na różnorodność poglądów.

    - promowanie różnorodności zarówno poprzez treść, jak i rodzaje nadawanych audycji, odzwierciedlających zróżnicowanie odbiorców

    Radio wciąż pozostaje środkiem przekazu najbardziej powszechnie odbieranym na świecie, a jednocześnie jednym z najtańszych. Dociera wszędzie tam, gdzie z powodu braku infrastruktury lub braku umiejętności potencjalnych użytkowników, nie jest dostępny Internet. Zróżnicowanie kanałów radiowych, a co za tym idzie - także treści i form przekazu, stwarza pole do publicznej, demokratycznej debaty na niemal nieograniczoną liczbę tematów. Wielkie możliwości wyboru źródeł informacji i zapraszanych gości czynią z radia doskonały instrument krzewienia wartości i kształtowania postaw tolerancji, solidarności i generalnie otwartości na różnorodność, a bezpośredni kontakt ze słuchaczami otwiera przestrzeń dla wymiany myśli i poglądów na skalę, na jaką nie umożliwia tego żaden inny środek przekazu.

    W tym roku Światowy Dzień Radia obchodzony jest po raz dziewiąty. Proklamowany został na 36. Sesji Konferencji Generalnej UNESCO, w listopadzie 2011 roku, a zatwierdzony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w roku 2013. Na datę obchodów wybrano 13 lutego – dzień, w którym w 1946 roku zainaugurowana została działalność rozgłośni Narodów Zjednoczonych.

    Tradycyjnie obchody służą zwróceniu uwagi opinii publicznej i mediów na znaczenie radia na świecie oraz zachęceniu do inwestowania w publiczny dostęp do informacji za pośrednictwem tego środka przekazu.

   • Wróć do listy artykułów
  • Kontakty

   • Liceum Ogólnokształcące nr VIII
   • sekretariat.lo08@wroclawskaedukacja.pl
   • 717986736
   • 53-415 Wrocław ul.Zaporoska 71 Poland
   • sekretariat.lo08@wroclawskaedukacja.pl
 • Galeria zdjęć

   brak danych
   • brak danych
   • Lorem ipsum...