• 27 stycznia: Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu

   • 20.02.2020 12:36
   • 27 stycznia co roku obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu, proklamowany rezolucją Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych 1 listopada 2005 r. Podczas 34. Sesji Konferencji Generalnej UNESCO w 2007 r., kraje członkowskie przyjęły Rezolucję nr 61, zobowiązującą Organizację do zaangażowania się w upowszechnianie wiedzy i w edukację na temat Holokaustu i w ten sposób przeciwstawiania się wszelkim próbom zaprzeczania mu jako wydarzeniu historycznemu. Rezolucja przyjęta została w związku z wcześniejszym apelem ONZ o rozwijanie we wszystkich krajach członkowskich programów edukacyjnych na ten temat, stanowiących ważny element zapobiegania podobnym tragediom w przyszłości.

    Dzień służy podkreśleniu znaczenia wszelkich działań przeciwko antysemityzmowi, rasizmowi i innym formom nietolerancji, prowadzącym do aktów przemocy i prześladowań.

    Tegoroczne hasło „75 lat po Auschwitz – edukacja i pamięć o Holokauście na rzecz sprawiedliwości na świecie” (75 years after Auschwitz - Holocaust Education and Remembrance for Global Justice) nawiązuje do rocznicy wyzwolenia obozu Auschwitz-Birkenau, 27 stycznia 1945 roku.

   • Wróć do listy artykułów
  • Kontakty

   • Liceum Ogólnokształcące nr VIII
   • sekretariat.lo08@wroclawskaedukacja.pl
   • 717986736
   • 53-415 Wrocław ul.Zaporoska 71 Poland
   • sekretariat.lo08@wroclawskaedukacja.pl
 • Galeria zdjęć

   brak danych
   • brak danych
   • Lorem ipsum...