• 24 stycznia: Międzynarodowy Dzień Edukacji

   • 07.01.2020 10:28
   • W tym roku po raz drugi, UNESCO we współpracy z Centrum Badań oraz Interdyscyplinarności (Centre for Research and Interdisciplinarity - CRI)  zorganizują 24 stycznia wspólne obchody Międzynarodowego Dnia Edukacji, proklamowanego w 2018 roku rezolucją Zgromadzenia Ogólnego ONZ nr A/RES/73/25. Hasłem obchodów w 2020 roku jest “Uczyć się dla ludzi, planety, dobrobytu i pokoju” (Learning for people, planet, prosperity and peace). Służą one podkreśleniu zasadniczej roli edukacji w życiu człowieka i dla zrównoważonego rozwoju.

    W siedzibie UNESCO, w Paryżu, zaplanowano na ten dzień szereg wydarzeń, przede wszystkim dyskusje na temat tego, w jaki sposób edukacja przyczynia się do rozwoju osobistego człowieka, jego dobrobytu, a także do lepszej ochrony Planety i dobrostanu jej pozostałych mieszkańców oraz do wspierania pokoju na świecie. W dyskusjach wezmą udział eksperci międzynarodowi i liderzy w dziedzinie edukacji, w tym także przedstawiciele młodego pokolenia.

    Edukacja, do której dostęp jest podstawowym prawem człowieka, a także dobrem publicznym i publiczną odpowiedzialnością, stanowi jednak dobro luksusowe dla 258 milionów dzieci i  nastolatków niemających dostępu do żadnej szkoły. Wśród 617 milinów analfabetów na świecie , ponad połowa to kobiety i dziewczęta. Nieumiejętność czytania i liczenia dodatkowo pogarsza sytuację czterech milionów dzieci uchodźców z terenów wojen i klęsk żywiołowych, poszukujących nowych miejsc do życia i budowania lepszej przyszłości.

    Bez powszechnego dostępu do wysokiej jakości edukacji większość problemów globalnych, takich jak bieda, głód, wykluczenie i nierówności społeczne, nie zostanie nigdy rozwiązanych.

    W działalności UNESCO edukacja stanowi dziedzinę priorytetową od początku istnienia Organizacji. W październiku 2019 r. ogłoszona została nowa globalna inicjatywa UNESCO w dziedzinie edukacji pod tytułem „Przyszłość edukacji. Uczyć się, aby stać się” (Futures of Education. Learning to Become) , która ma na celu ponowne przemyślenie i sformułowanie roli wiedzy i edukacji w kształtowaniu przyszłości ludzi i Planety, na której żyją. Ma ona także zaowocować opracowaniem nowego Raportu na temat stanu edukacji na świecie oraz wizji jej rozwoju w przyszłości. Raport, nad którym pracuje już grupa międzynarodowych ekspertów pod kierunkiem prezydent Etiopii, pani Sahle-Work Zewde, ma być przedstawiony w listopadzie 2021 r., podczas 41. Sesji Konferencji Generalnej UNESCO.

    Będzie to czwarty już z kolei globalny Raport na temat edukacji powstający na zlecenie UNESCO. Poprzednio ukazały się:

    „Learning to Be: the World of Education Today and Tomorrow”, opracowany w 1972 r. przez Międzynarodową Komisję do spraw Rozwoju Edukacji, pracującą pod kierunkiem Edgara Faure’a.

    „Learning: the Treasure Within”, opracowany w 1996 roku przez komisję ekspertów pod kierunkiem Jacque’a Delorsa, która wskazała najważniejsze kierunki rozwoju edukacji w XXI wieku, oraz jej cztery filary: Uczyć się, aby wiedzieć, Uczyć się, aby działać, Uczyć się, aby być i Uczyć się żyć wspólnie.

    „Rethinking Education: Towards a Global Common Good”, opracowany w 2015 r., w kontekście Celów Agendy 2030, przez zespół ekspertów UNESCO, a definiujący na nowo rolę edukacji jako wzmacniającej i wspierającej godność, kompetencje i potencjał człowieka w jego relacjach z innymi ludźmi i z przyrodą.

   • Wróć do listy artykułów
  • Kontakty

   • Liceum Ogólnokształcące nr VIII
   • sekretariat.lo08@wroclawskaedukacja.pl
   • 717986736
   • 53-415 Wrocław ul.Zaporoska 71 Poland
   • sekretariat.lo08@wroclawskaedukacja.pl
 • Galeria zdjęć

   brak danych
   • brak danych
   • Lorem ipsum...