• 29.11 - Młodzieżowy Strajk Klimatyczny

   • 29.11.2019 21:56
   • Obraz może zawierać: tekst
    DOSYĆ SŁÓW, TERAZ CZYNY! 🌍❗️🌎❗️

    Młodzi ludzie na całym świecie po raz kolejny wyjdą na ulicę, aby strajkować dla bezpiecznej przyszłości! Susze, nawałnice, fale upałów, powodzie i inne ekstremalne zjawiska powodowe to tylko część skutków kryzysu klimatycznego, które widzimy już tu i teraz. Głos nauki jest zdecydowany i jednoznaczny - jeśli sposoby w jaki człowiek użytkuje planetę drastycznie się nie zmienią, temperatura na Ziemi wzrośnie do poziomu, który doprowadzi do nieodwracalnych procesów, zagrażających życiu na naszej planecie. Politycy muszą działać natychmiastowo i zdecydowanie w kierunku wskazanym przez naukowców!

    W Polsce w Sejmie i Senacie zasiedli teraz nowo wybrani parlamentarzyści i parlamentarzystki, którzy muszą wiedzieć, jak wielka odpowiedzialność na nich spoczywa. Podczas kampanii wyborczej reprezentanci ugrupowań: Polskie Stronnictwo Ludowe, Wiosna Biedronia, Platforma Obywatelska, Razem, Lewica oraz Partia Zieloni podpisało się pod wszystkimi postulatami Młodzieżowego Strajku Klimatycznego, natomiast partia rządząca Prawo i Sprawiedliwość pod trzema z nich (dotyczącymi systemowej edukacji klimatycznej, sprawiedliwej transformacji energetycznej oraz polityce opartej na raportach IPCC).

    TERAZ MÓWIMY „SPRAWDZAM!”. Najwyższy czas, aby słowa zamieniły się w czyny, a mydlenie oczu w prawdziwą odpowiedzialność.

    POLITYCY, PATRZYMY WAM NA RĘCE! ❗️

    [ENG]

    NO MORE WORDS, TIME FOR ACTIONS! 🌍❗️🌎❗️

    Young people all over the world will once again take to the streets to strike for a safe future! Droughts, storms, heatwaves, floods and other extreme weather conditions are just some of the results of the climate crisis that we are already seeing here and now. The voice of science is definite and unambiguous - if ways humans use the planet do not change drastically, the temperature will rise to a level that will lead to irreversible processes, threatening life on Earth. Politicians must act immediately and firmly in the direction indicated by scientists!

    In Poland, newly elected parliamentarians to the Sejm and Senate need to know how much responsibility comes with their positions. During the election campaign, representatives of the parties: Polish People's Party (PSL), Biedroń's Spring (Wiosna Biedronia), Civic Platform (PO), Together (Razem), Left (Lewica) and Green Party (Partia Zieloni) signed all the postulates of the Youth Climate Strike, while the party governing Law and Justice (PiS) signed three of them (concerning systemic climate education, fair energy transformation and politics based on IPCC reports).

    NOW WE'RE SAYING, 'CHECKING!’. It is high time for words to be turned into actions and pulling the wool over our eyes to be turned into real accountability.

    POLITICIANS, WE'RE KEEPING OUR EYES ON YOU!
    Obraz może zawierać: tekst
    (materiały z MSK i MSK Wrocław, facebook)
   • Wróć do listy artykułów
  • Kontakty

   • Liceum Ogólnokształcące nr VIII
   • sekretariat.lo08@wroclawskaedukacja.pl
   • 717986736
   • 53-415 Wrocław ul.Zaporoska 71 Poland
   • sekretariat.lo08@wroclawskaedukacja.pl
 • Galeria zdjęć

   brak danych
   • brak danych
   • Lorem ipsum...