• Tydzień Języków Obcych - 23-27.09.2019

   • 30.09.2019 09:57
   • W dniach 23 - 27 września 2019 roku będzie w naszej szkole organizowany Tydzień Języków Obcych. Impreza odbywa się w obu budynkach. Biorą w niej udział tylko klasy pierwsze i punkty uzyskane z tego wydarzenia są częścią Otrzęsin.

    Klasy z wylosowanymi krajami i dniami:
    budynek B - klasy 00 i 1 po podstawówce:
    poniedziałek 1F - Chorwacja
    wtorek 1B - Norwegia
    środa 1E - Austria i 10 - Niemcy (lub land)
    czwartek 1D - Irlandia i 1A - Francja
    piątek 1C - Finlandia i 00 - Portugalia

    budynek A - klasy 1 po gimnazjum:
    poniedziałek 10g - Rosja
    wtorek 1Bg - Rumunia i 1Eg - Słowacja
    środa 1Fg - Włochy
    czwartek 1Cg - Zjednoczone Królestwo (lub region) i 1Dg - Szwajcaria (lun kanton)
    piątek 1A g - Hiszpania

    Zadania dla klas oceniane przez 3-osobową komisję w skali 1-6 (możliwe + i -): 
    1) 1 potrawa słodka i 1 słona (może być dodatkowo napój);
    2) plakat/y (informacje geograficzne i atrakcje turystyczne);
    3) znana postać świata kultury lub nauki (przebranie) i powiedzieć coś o niej komisji oceniającej;
    4) strój tradycyjny - przebranie lub plakat;
    5) piosenka w języku danego kraju wykonana przez co najmniej połowę klasy.

    Komisja 3-osobowa to: reprezentant dyrekcji, reprezentant SU oraz 1 nauczyciel.

    Klasy w danym dniu tworzą własne stoiska na korytarzu na 1. pietrze każdego z budynków podczas długiej przerwy. Jest ona wydłużona o 15 minut: od 11:20 do 11:50 (tym samym lekcje 4 i 5 są każdego dnia lekko skrócone). Stoisko należny przygotować przed przerwą (i tu prośba do wychowawców o wyznaczenie tych osób i wpisanie im zo). Po prezentacji przed komisją, można sprzedawać swoje potrawy (dochód dla SU). Proszę poszukać pomocy wśród nauczycieli przy przygotowaniu stoisk.
    W poniedziałek, w dniu Otrzęsin podane zostaną wyniki.

    Radiowęzeł proszony jest o puszczanie muzyki z danego kraju w tych dniach.
     
   • Wróć do listy artykułów
  • Kontakty

   • Liceum Ogólnokształcące nr VIII
   • 717986736
   • 53-415 Wrocław ul.Zaporoska 71 Poland
   • www.facebook.com/pg/lo8Wroclaw
   • Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Krzywoustego we Wrocławiu, ul. Zaporoska 71, 53-415 Wrocław, REGON 001247850
   • Inspektor ochrony danych, adres jego siedziby: Tomasz Grzybowski, mail: tomasz.grzybowski@coreconsulting.pl, tel.: + 48 882 714 401
 • Galeria zdjęć

   brak danych
   • brak danych
   • Lorem ipsum...