• NOWE HORYZONTY EDUKACJI FILMOWEJ - wkrótce kolejna projekcja!
   • NOWE HORYZONTY EDUKACJI FILMOWEJ - wkrótce kolejna projekcja!

   • 11.01.2020 14:17
   • W najbliższy czwartek zapraszamy na kolejną projekcję w ramach edukacji filmowej: CONTROL w reż. A. Corbijna | USA, Japonia, W. Brytania, Australia 2007 | 121’ Temat analizy: Demitologizacja ikony.

    Film opowiada o życiu Iana Curtisa, wokalisty legendarnej grupy postpunkrockowej Joy Division. Wokalista rozdarty między życiem rodzinnym, karierą muzyczną a miłością do innej kobiety popełnił samobójstwo w wieku 23 lat, w przeddzień pierwszej trasy koncertowej po Stanach Zjednoczonych. 

    Anton Corbijn, reżyser wielu teledysków, sięgnął po tragiczną historię Iana Curtisa, przedwcześnie zmarłego wokalisty Joy Division. Film jest nie tylko zapisem dramatycznych losów muzyka. Ukazuje także problem nadwrażliwości i samotności artysty. Życie wewnętrzne stało się dla Curtisa inspiracją do tekstów piosenek. Reżyser dokonuje próby odtworzenia krótkiego życia muzyka od okresu dojrzewania do dnia samobójczej śmierci.

    • 25/11/2019 - Syn Szawła                  MK
    • 13/12/2019 - Dziennik z podróży    AD
    • 16/01/2020 - Control                        MK
    • 26/02/2020 - Slow West                    EJ
    • 24/03/2020 - Pokot                           MK
    • 20/04/2020 - Ida                                AD/EJ

    Cykl „Analiza filmu” pozwala uczniom pogłębić  umiejętność funkcjonalnej interpretacji tekstu kultury. Sześć prelekcji, towarzyszących projekcjom, umożliwia wielostronny ogląd  dzieł filmowym pod kątem ich poetyki, estetyki, problematyki, związków z literaturą. Wśród propozycji znalazły się wyjątkowe tytuły kinematografii polskiej i światowej, które są pretekstem do refleksji, rozważań nad różnymi aspektami aktywności człowieka oraz stanowią istotny przekaz pod względem znaczeniowym i formalnym. Ogromny potencjał wskazanych audiowizualnych tekstów kultury stanowi gotowy materiał do pracy przy przygotowaniu do ustnego i pisemnego egzaminu maturalnego z języka polskiego. Procedury egzaminacyjne wymagają podania własnych, także pozaliterackich przykładów kontekstów, które umożliwią szczegółową analizę problemu zawartego w poleceniu. Zaproponowany wybór filmów może znacząco rozszerzyć perspektywę odbioru tekstów kultury.

     

    Dzięki cyklowi „Analiza filmu” uczeń:

    • rozumie teksty o skomplikowanej budowie, dostrzega sensy zawarte w strukturze głębokiej tekstu
    •  w interpretacji tekstów kultury wykorzystuje wiedze o kontekstch
    • doskonali umiejętności świadomego odbioru tesktu kultury na różnych poziomach: dosłownym, metaforycznym, symbolicznym i aksjologicznym
    • wskazuje związki między różnymi aspektami utworu (estetycznym, etycznym, poznawczym)
    • określa motywy, symbole i środki filmowe
    • określa problematykę utworu
    • analizuje sceny z filmu pod kątem tematu.

     

    materiały ze strony: https://nhef.pl

   • Wróć do listy artykułów
  • Kontakty

   • Liceum Ogólnokształcące nr VIII
   • 717986736
   • 53-415 Wrocław ul.Zaporoska 71 Poland
   • www.facebook.com/pg/lo8Wroclaw
   • Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Krzywoustego we Wrocławiu, ul. Zaporoska 71, 53-415 Wrocław, REGON 001247850
   • Inspektor ochrony danych, adres jego siedziby: Tomasz Grzybowski, mail: tomasz.grzybowski@coreconsulting.pl, tel.: + 48 882 714 401
 • Galeria zdjęć

   brak danych
   • brak danych
   • Lorem ipsum...