• WYPRAWKA SZKOLNA 2021

   • 15.09.2021 14:51
   • Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym
   • Informacje w sprawie uzyskania pomocy:

    - pomoc udzielana jest uczniom, posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane przez poradnię psychologiczno - pedagogiczną,

    - pomoc przyznawana jest w formie dofinansowania zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego (zgodnie z obowiązującym Szkolnym zestawem podręczników),

    - przyznanie pomocy następuje na WNIOSEK rodziców, prawnych opiekunów albo pełnoletniego ucznia,

    - WNIOSEK należy złożyć do dyrektora szkoły za pośrednictwem pedagoga szkolnego, w terminie do 16 września 2021 r.

    - druki WNIOSKU do pobrania u pedagoga szkolnego w budynku A.


    Szczegółowych informacji w sprawie uzyskania dofinansowania udzielają w szkole pedagodzy szkolni.

    Zapraszamy do kontaktu

    Agnieszka Lubaczewska (bud. B)
    Marta Boniecka (bud. A)

   • Wróć do listy artykułów
  • Kontakty

   • Liceum Ogólnokształcące nr VIII
   • sekretariat.lo08@wroclawskaedukacja.pl
   • 717986736
   • 53-415 Wrocław ul.Zaporoska 71 Poland
   • www.facebook.com/pg/lo8Wroclaw
   • sekretariat.lo08@wroclawskaedukacja.pl
   • Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Krzywoustego we Wrocławiu, ul. Zaporoska 71, 53-415 Wrocław, REGON 001247850
   • Inspektor ochrony danych, adres jego siedziby: Tomasz Grzybowski, mail: tomasz.grzybowski@coreconsulting.pl, tel.: + 48 882 714 401
 • Galeria zdjęć

   brak danych
   • brak danych
   • Lorem ipsum...