• GRUDZIEŃ 2021

   • 13.01.2022 13:07
   • 00  65 pkt.

    2a  brak raportu

    3 0  130 pkt.

    1a  40 pkt.

    2b  40 pkt.

    3a  20 pkt.

    1b  35 pkt.

    2c 45 pkt.

    3b brak raportu

    1c  brak raportu

    2d 100 pkt.

    3c brak raportu

    1d  40 pkt.

    2e  25 pkt.

    3d 10 pkt.

    1e  90 pkt.

    2f  220 pkt.

    3e brak raportu

    1f  brak raportu

     

    3f brak raportu

    1g  brak raportu

     

     

     

   • Klasa 0

    -Organizacja Mikołajek klasowych 10 pkt.

    -Organizacja klasowego spotkania świątecznego 10pkt.

    -Udział w konkursie wiedzy o Francji (cala klasa) 30 pkt.

    -Frekwencja 4 miejsce 15pkt.

     

    Klasa 1a

    -Organizacja Mikołajek klasowych 10 pkt.

    -Frekwencja 1 miejsce 30pkt.

     

     

    Klasa 1b
    - Zajęcie 1 miejsca w szkolnym konkursie mikołajkowym 15 pkt.
    -Organizacja klasowego spotkania świątecznego 10 pkt.

    -Frekwencja 5 miejsce 10pkt.

     

    Klasa 1c brak raportu

     


    Klasa 1d
    -Organizacja Mikołajek klasowych 10 pkt.

    -Organizacja klasowego spotkania świątecznego 10 pkt.

    -Frekwencja 3 miejsce 20pkt.

     

     

    Klasa 1e

    -Organizacja Mikołajek klasowych 10 pkt.

    -Organizacja wyjścia klasowego zamiast spotkania świątecznego 10 pkt.

    - Udział w spotkaniu online "Porozmawiajmy o polityce migracyjnej Europy"w ramach projektu EPAS 2os.x 5pkt.=10pkt.

    - Udział w akcji charytatywnej "Szlachetna paczka" (cała klasa) 30 pkt.

    -Udział w akcji charytatywnej "Paczka dla Lwowiaka" (cała klasa) 30 pkt.

     

    Klasa 1f brak raportu

    Klasa 1g brak raportu

     

    Klasa 2a brak raportu

    Klasa 2b

    -Udział w olimpiadzie chemicznej (2 etap) 4 os.x10pkt.=40pkt.

     

    Klasa 2c
    -Organizacja klasowego spotkania świątecznego 10 pkt.

    - Udział w konkursie wiedzy o Francji (cała klasa) 30 pkt.

    -Frekwencja 6 miejsce 5pkt.

     

    Klasa 2d
    - Organizacja ogólnoszkolnego Dnia Praw Człowieka 30 pkt.

    - Udział w konkursie wiedzy o Francji 8os. x5pkt.=  40pkt.
    - 3 miejsce w konkursie tłumaczeniowym " Traducteur en herbe " z języka francuskiego 15pkt.

    - prezentacja i plakaty o Solidarności 15 pkt.

     

    Klasa 2e

    -Świąteczna dekoracja szkoły 15 pkt.
    -Udział w olimpiadzie wiedzy o Unii Europejskiej 1os.x5pkt.=5 pkt.
    - Udział w olimpiadzie wiedzy o Afryce 1os.x5pkt.=5 pkt.

     

    Klasa 2f
    -Udział w konkursie wiedzy o Francji 24 os.x5pkt.= 120 pkt.
    - Udział w konkursie tłumaczeniowym " Traducteur en herbe " z języka francuskiego 6os.x10pkt.=60pkt.
    -akcja charytatywna Szlachetna paczka (część klasy) 15 pkt.
    -akcja charytatywna Nasza paka (część klasy) 15 pkt.
    - Organizacja Mikołajek klasowych 10 pkt.    Klasa 3 0
    -Udział w konkursie tłumaczeniowym " Traducteur en herbe " z języka francuskiego 3os.x10pkt.=30pkt.
    -Udział w konkursie wiedzy o Francji 10os.x5pkt.=50 pkt.

    - Udział w olimpiadzie chemicznej (2 etap) 1os.x 10pkt.=10pkt.

    - Udział w konkursie wiedzy o Francji (2 etap) 1os.x 10pkt.=10pkt.

    - Udział w akcji charytatywnej "Szlachetna paczka"  30 pkt.


    Klasa 3a

    -Udział w konkursie wiedzy psychologicznej 1os.x5pkt.=5pkt.
    -Udział w redagowaniu gazetki 2os.x5pkt.=10pkt.

    - Udział w spotkaniu online "Porozmawiajmy o polityce migracyjnej Europy"w ramach projektu EPAS 1os.x 5pkt.=5pkt.

     

    Klasa 3b brak raportu

     

    Klasa 3c

    Brak raportu

    -Frekwencja 2 miejsce 25pkt.

     

     

    Klasa 3d
    -Organizacja Mikołajek klasowych 10 pkt.

     

    Klasa 3e brak raportu

    Klasa 3f brak raportu

   • Wróć do listy artykułów
  • Kontakty

   • Liceum Ogólnokształcące nr VIII
   • sekretariat.lo08@wroclawskaedukacja.pl
   • 717986736
   • 53-415 Wrocław ul.Zaporoska 71 Poland
   • www.facebook.com/pg/lo8Wroclaw
   • sekretariat.lo08@wroclawskaedukacja.pl
   • Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Krzywoustego we Wrocławiu, ul. Zaporoska 71, 53-415 Wrocław, REGON 001247850
   • Inspektor ochrony danych, adres jego siedziby: Tomasz Grzybowski, mail: tomasz.grzybowski@coreconsulting.pl, tel.: + 48 882 714 401
 • Galeria zdjęć

   brak danych
   • brak danych
   • Lorem ipsum...